V Sloveniji preveč uporabljamo avtomobil. 50 % voženj je krajših od dveh kilometrov. To si želimo spremeniti – da bi čim več kratkih poti ljudje opravilo aktivno – peš ali s kolesom. Raziskave na ravni Slovenije kažejo, da ljudje največkrat uporabljajo avtomobil za vsakdanje, ponavljajoče se poti (v službo, šolo, vrtec, po opravkih, na rekreacijo), ne glede na razdaljo. Skoraj petina Slovencev uporablja avtomobil tudi na poteh krajših od enega kilometra. To prinaša številne negativne učinke za posameznike in družbo (zdravje, stroški), pa tudi za okolje (onesnaževanje) in prostor (zasedanje javnega prostora).

S serijo zanimivih videov bomo naslovili te poti in spodbudili prebivalce, da izmerijo svoje vsakdanje poti in krajše pod dva opravijo aktivno.

Kampanja Manj kot dva je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri