V Sloveniji preveč uporabljamo avtomobil. 50 % voženj je krajših od dveh kilometrov. To si želimo spremeniti – da bi čim več kratkih poti ljudje opravilo aktivno – peš ali s kolesom. Raziskave na ravni Slovenije kažejo, da ljudje največkrat uporabljajo avtomobil za vsakdanje, ponavljajoče se poti (v službo, šolo, vrtec, po opravkih, na rekreacijo), ne glede na razdaljo. Skoraj petina Slovencev uporablja avtomobil tudi na poteh krajših od enega kilometra. To prinaša številne negativne učinke za posameznike in družbo (zdravje, stroški), pa tudi za okolje (onesnaževanje) in prostor (zasedanje javnega prostora).

S serijo zanimivih videov bomo naslovili te poti in spodbudili prebivalce, da izmerijo svoje vsakdanje poti in krajše pod dva opravijo aktivno.

Manj kot dva 2023

Med krajšimi vsakodnevnimi potmi gre najpogosteje za poti na delo, spremljanje otrok v šolo in vrtec, prostočasne aktivnosti ter manjše opravke. Raziskave kažejo, da je moč navade in navidezno udobje pogost razlog za izbiro avtomobila kot prevoznega sredstva.

Spreminjanje navad zahteva čas in ponavljanje, najlažje je začeti ob večjih življenjskih prelomnicah. Začetek šolskega leta je tako odlična priložnost za vzpostavljanje novih potovalnih navad družinskih članov. 1. septembra začnemo usklajevati nove urnike in takrat je lažje začeti z novimi navadami, ki vključujejo aktivno mobilnost vsaj na krajših razdaljah.

Manj kot dva 2022

Kampanja Manj kot dva je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri