Čas epidemije je lokalne skupnosti postavil pred celo vrsto novih izzivov. Občine so tiste, ki imajo s svojimi prebivalci najbolj neposreden stik, in ki se na njihove stiske in nove potrebe po svojih najboljših močeh tudi prve odzivajo.

Od razglasitve epidemije dalje na IPoP – Inštitutu za politike prostora ugotavljamo, da se mnoge občine na nove izzive odzivajo izjemno inovativno in hitro. Po posvetu z nekaterimi od njih smo se odločili, da poskusimo zbrati odzive občin na potrebe prebivalstva v času epidemije na enem mestu in s tem omogočimo hitrejši pretok informacij o dobrih praksah med občinami.

Naši kolegi na Skupnosti občin Slovenije so že vzpostavlili dober sistem za zbiranje odzivov občin, na katerem so naredili pregled odzivov občin širom Slovenije. Preglej je opremljen tudi s kartografskim prikazom. Z naborom odzivov lahko slovenske občine na enostaven način najdejo informacije o različnih odzivih po občinah in najdejo dobre prakse, ki bi jih želeli uvesti v svojem lokanem okolju.

Ukrepi občin na COVID-1

 

Kot nacionalna URBACT točka smo se na IPoP odločili, da podrobneje pregledamo odzive URBACT mest in jih po potrditvi s strani občin posredujemo Skupnosti občin Slovenije. pozivom smo povabili tudi druge občine, da z nami delijo svoje odzive na COVID-19. Nekatere zanimive odzive vam predstavljamo spodaj. Seznam odzivov občin se bo še dopolnjeval.

Razkuževanje potencialnih točk okužbe v Kočevju / Foto: Arhiv občine Kočevje

Odzivi slovenskih občin

 

Celje

Mestna občina Celje sodeluje v URBACT akcijskem premžju GenderedLandscape. V omrežju raziskujejo možnosti, kako v razvoju politik in storitev obravnavati enakosti spolov, glede na to, da moški in ženske drugače uporabljajo mesto in stukture v njem.

Mestni sistem izposoje koles - KolesCE obratuje v času epidemije
V javnem sistemu izposoje koles KolesCE so uvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi želimo zajeziti širjenje koronavirusa in občankam ter občanom zagotoviti čim večjo varnost. Ekipa Nomago, d.o.o. ob vsaki razporeditvi ali servisu držala koles razkuži, vsaki postaji čisti zaslone terminalov ter svetujejo uporabnikom o zaščitnih ukrepih za uporabo. Obvestilo o zaščitnih ukrepih so uporabnikom poslali preko mobilne aplikacije, objavili pa so ga tudi na spletni strani kolesce.si. Zaradi širjenja koronavirusa se je število uporabnikov sistema KolesCe bistveno zmanjšalo. V dneh pred razglasitvijo epidemije je KolesCE na dan najelo od 200 do 250 uporabnikov, v zadnjih dneh pa beležimo okoli 60 najemov na dan.
Topli obroki za otroke iz socialno ogroženih družin
Mestna občina Celje celjskim osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin s pomočjo OŠ Lava zagotavlja tople obroke hrane. Starši lahko hrano za svoje otroke prevzamejo na severni strani parkirišča OŠ Lava. Obroke hrane delijo enkrat na dan, in sicer od ponedeljka do petka, med 11. in 12. uro. Starši morajo imeti s sabo svojo posodo za hrano (menažno posodo). Upoštevati morajo medsebojno varnostno razdaljo (najmanj 1,5 metra). Po hrano lahko pridejo le, če so zdravi in ne kažejo simptomov bolezni ali prehlada. Tako bo vse dokler bodo trajale izredne razmere. Seznam upravičenih otrok se dopolnjuje.
Več informacij

 

Idrija

Občina Idrija sodeluje v URBACT prenosnem omrežju Re-GrowCity. V omrežju se partnerska mesta učijo od vodilnega partnerja, nemške Altene, pri oblikovanju lokalnih intervencij, ki so zasnovane na lokalnih zmožnostih in zmanjšujejo socialno, gospodarsko in okoljsko nazadovanje mesta. V Idriji so se odločili za vzpostavitev skupnostega prostora, “dnevne sobe” za prebivalce, ki je nadaljevanje pobud iz URBACT omrežja City Centre Doctor.

Redne video konference med občinami Idrija, Cerkno in Tolmin, ZD Idrija ter večjimi zaposlovalci
Prek rednih videokonferenc med občinami Idrija, Cerkno in Tolmin, Zdravstvenim domom Idrija ter večjimi zaposlovalci (Kolektor, Hidria, Lindab, ETA Cerkno) skrbijo za reden pretok informacij glede zaščitne opreme, dobaviteljev, varnosti ter zdravja zaposlenih ter občank in občanov Občin Idrija in Cerkno. Namen videokonferenc je redno poročanje in usklajevanje potrebnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, izmenjava informacij v zvezo z zaščitno opremo in razkužilnimi sredstvi ter strokovnih informacij v zvezi z virusom in njegovim širjenjem. Prek videokonferenc poteka tudi izmenjava informacij o usposabljanjih, dobavi opreme in predvsem o izvajanju in implementaciji preventivnih ukrepov za zajezitev virusa.
Prevzemna točka za lokalne produkte
Idrijsko-Cerkljanska razvoja agencija d.o.o. Idrija v sodelovanju z lokalno skupnostjo vzpostavila začasno prevzemno točko za vnaprej naročene prehranske izdelke lokalnih ponudnikov. Prevzemna točka za lokalne produkte je možna ob določenih dnevih in terminih treh različnih kmetij s podrobnimi navodili za stranke.
Več informacij

 

Kočevje

Občina Kočevje sodeluje v URBACT akcijskem omrežju iPlace. V omrežju razvijajo nove ideje za spodbujanje trajnostno naravnanega lokalnega gospodarskega razvoja. S tem, ko bodo globje raziskali svoje lokalne posebnosti, potenciale, niše in izzive, bodo oblikovali načrt kako revitalizirati malo gospodarstvo in ponuditi stabilnejše okolje v ekonomskih izzivih prihodnosti.

Dostava hrane za ranljive skupine
Vzpostavljena je bila posebna mreža prostovoljcev za pomoč in oskrbo ranljivejših skupin, ki jo v večjem delu sestavljajo in vodijo zaposleni v občinski upravi. Vso potrebno opremo je zagotovila Občina Kočevje in Zavod Kočevsko. Preko vzpostavljenega klicnega centra, ki deluje med tednom, sprejemajo naročila za dostavo skrbno pripravljenih paketov življenjskih potrebščin in naročila za dostavo zdravil na recept. Na voljo so hladni, suhi in higienski paket, ki jih pripravlja Mercator. Vse je brezplačno dostavljeno še isti dan, na varen in brez-kontakten način, kar pomeni, da se rizičnim osebam ni treba izpostavljati možnostim okužbe. Paket se plača po položnici, ki jo izda  Komunala Kočevje. V času velikonočnih praznikov so ponudili tudi možnost naročila posebnega prazničnega paketa.
Poziv podjetjem k sodelovanju pri pripravi ustreznih ukrepov na lokalni ravni
V občini Kočevje se zavedajo, da so se mnoga podjetja, podjetniki in obrtniki zaradi epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 znašli v težki situaciji. Da bodo lahko hitro in učinkovito pripravili ustrezne ukrepe na lokalni ravni, so jih poprosili za njihove izkušnje in sodelovanje.  V prvem koraku so preko obrazca zbirali informacije podjetij, kjer jih je zanimalo ali oziroma kako izredne razmere vplivajo na poslovanje. V nadaljnjem koraku so stopili v individualni kontakt z njimi za bolj poglobljeno analizo in predloge. 
Več informacij

 

Kranj

Mestna občina Kranj skupaj z ostalimi 18 občinami Gorenjske regije preko medobčinsko ustanovljenega podjetja BSC Kranj, d.o.o. sodeluje v URBACT omrežju FOOD CORRIDORS. V omrežju si prizadevajo za izboljšanje regijskih prehrambenih sistemov s krepitvijo prehrambenih koridorjev in povezovanjem urbanih in ruralnih območij.

Tržnice preventivno razdeljene na dva dela
MOK se je odločila obdržati tržnice ob sobotah. Ker je tržnica na prostem, pa bo lažje vzdrževati tudi varnostno razdaljo med ponudniki in kupci. Zaradi dodatne preventive so tržnico razdelili na dva dela: na lokaciji tržnice so naprodaj mesni in sirni izdelki, na prostoru med Prešernovim gledališčem in cerkvijo pa zelenjava in drugi pridelki oziroma izdelki. Kljub epidemiji zaradi virusa covid-19 so se tudi v Krajevni skupnosti Stražišče in Društvu Sorško polje odločili, da bodo tudi v tem mesecu organizirali Stražiško tržnico.
Z identifikacijskimi karticami prostovoljcev proti zlorabam
V Mestni občini Kranj (MOK) so vzpostavili sistem pomoči oskrbe s hrano najbolj rizičnim posameznikom in nujnega varstva otrok, ki temelji na prostovoljnem delu. Da bi že vnaprej preprečili morebitne zlorabe, so v MOK uvedli posebne identifikacijske kartice, s katerimi se bodo prostovoljci oskrbovancem izkazali kot uradne osebe. Prostovoljci, ki delajo v sistemu pomoči Mestne občine Kranj in Civilni zaščiti Mestne občine Kranj (CZ MOK), imajo posebne izkaznice, ki dokazujejo, da imajo za svoje delo pooblastilo. Na izkaznici je jasno napisano, da gre za prostovoljca, poleg je tudi žig in podpis poveljnika štaba CZ MOK, najpomembnejši del pa je navedena številka posameznega prostovoljca. To prejemniki pomoči lahko preverijo na brezplačni telefonski številki 080 18 85 in se prepričajo, da gre za zaupanja vredno osebo, še preden ji bodo odprli vrata. Na ta način se bodo že vnaprej zavarovali pred morebitnimi prevaranti, ki utegnejo, kot se je žal že pogosto izkazalo v preteklosti, izredne razmere izkoristiti sebi v materialni prid. Poleg tega so vsi prostovoljci prepoznavni tudi po posebnih rumenih jopičih, jasno označenih z napisom Mestna občina Kranj in Civilna zaščita.
Več informacij

 

Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je mesto z dobro prakso čebeljih poti in vodilni partner URBACT prenosnega omrežja BeePathNet. S partnerskimi mesti v omrežju deli svojo izkušnjo o čebeljih poteh, o skrbi in ustvarjanju okolja za čebele v urbanem okolju, kot tudi o povezovanjem deležnikov na področju čebelarjenja, varstva okolja in drugih, za zagotovitev sprememb urbanih politik in iskanje ustreznih rešitev.

Skrb za brezdomce
Po tem, ko so v skladu z Odlokom Vlade RS o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v RS zaprli javna stranišča in pitnike, so se na občini odločili poiskati rešitev za brezdomce, ki uporabljajo javne prostore. Brezdomcem so najprej omogočili uporabo javnih sanitarij pod Zmajskim mostom, vsak dan od 9.00 do 18.00 pod pogojem, da sami skrbijo za njihovo čistočo. Od Kraljev ulice so nato prejeli sporočilo, da bodo sanitarije s tušem in pralnico med 15. in 17. uro uporabljali na Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, tako da sanitarij pod Zmajskim mostom ne bodo potrebovali. Občina je tako vso potrebno zaščitno opremo, razkužila in druga čistila ter milo in toaletni papir zagotovila omenjenemu društvu. Z ukrepom so odprli tudi dodatne nastanitvene zmogljivosti za brezdomce, saj primanjkuje prostorov, kjer bi brezdomci lahko bivali in spali. Da bi tudi v teh časih imeli zavetje in streho nad glavo, so jim začasno omogočili uporabo stavbe na Rimski cesti 3. Prostor velikosti 345 m2 so brezplačno predali v upravljanje Društvu Kralji ulice, kjer je na voljo 20 zložljivih postelj z odejami in rjuhami, zagotovljena je brezplačna voda, elektrika in ogrevanje. Kralji ulice so dolžni poskrbeti za red, razkuževanje in čistočo.
Prehrana otrok iz socialno šibkejših družin in nekaterih starostnikov
Za otroke iz socialno šibkih družin, ki so z zaprtjem šol ostali brez edinega toplega obroka, in za najbolj ogrožene starostnike, ki naj ne bi zapuščali svojih stanovanj, so organizirali dostavo hrane na dom. Hrano vsak dan, tudi ob koncu tedna, dostavljajo prostovoljci – vozniki Ljubljanskega potniškega prometa. Na poziv za prostovoljno delo se jih je odzvalo kar 200! Prvi dan so razdelili 50 kosil, sedaj pa dnevno dostavljamo že 550 brezplačnih kosil.
Več informacij

 

Maribor

Mariborsko javno komunalno podjetje Nigrad, d.d. sodeluje v URBACT akcijskem omrežju URGE. V omrežju si prizadevajo za zapolnitev vrzeli v znanju in oblikovanje celostnih urbanih politik za gradbeni sektor, kot večjega porabnika surovega materiala. Z akcijskim načrtom želijo oblikovati matodologijo za uporabo teh materialov, ki bo implementirana na večjih gradbiščih projektnih partnerjev in s čimer bodo doprinesli k krožnemu gospodarstvu v mestih.

Table z opominom na ohranjanje varnostne razdalje
Mariborski medobčinski inšpektorji in redarji ter pripadniki Društva Gorska reševalna služba Maribor so na najbolj obljudenih točkah namestili table, ki sprehajalce in rekreativne športnike opominjajo na varno razdaljo. Opozorila obiskovalce zelenih površin pričakujejo pod in na Pohorju, na vstopnih točkah na Pekrsko gorco, Piramido in Kalvarijo (stopnice so zaprte!), na vstopnih točkah v Mestni park, Urban in Mariborski otok ter ob sprehajalni poti ob Dravi (od Studenške brvi do Otoka).
Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19
Na 10. dopisni seji Mestnega sveta MO Maribor je bil sprejet Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19. Z »interventnim odlokom« želijo zagotoviti dodatno pomoč občanom, gospodarstvu in javnemu zavodu Športni objekti Maribor, na področjih, kjer državna pomoč ni zagotovljena ali zadostna za blažitev posledic epidemije Covid-19. S sprejetjem odloka se uporabnike parkirnih mest v lasti MO Maribor oprosti plačila parkirnin za čas trajanja epidemije. Odlok ureja tudi oprostitev plačil najemnin poslovnih prostorov v lasti MO Maribor in plačil nadomestil za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) za tiste najemnike oz. uporabnike, ki jih je prizadel vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. S sprejetjem »interventnega odloka« je zagotovljena tudi pravna podlaga za izplačilo finančne pomoči javnemu zavodu Športni objekti Maribor (ŠOM) iz proračuna MO Maribor. ŠOM se zaradi nedelovanja športnih društev v času epidemije sooča z večjim izpadom prihodkov. Sredstva iz proračuna MO Maribor bodo namenjena pokrivanju stroškov dela in drugih nujnih stroškov tega javnega zavoda. Urad za šport Mestne občine Maribor je objavil Javni razpis za dodelitev finančne pomoči športnim društvom – izvajalcem Letnega programa športa (LPŠ) 2020. Občina bo s predmetnim razpisom pomagala športnim društvom, izvajalcem LPŠ 2020, pri blažitvi posledic epidemije Covid-19 s finančno pomočjo v obliki predčasne dodelitve sredstev, ki so v proračunu MO Maribor rezervirana za sofinanciranje programov na razpisu LPŠ 2020.

Več informacij

 

Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica sodeluje v URBACT omrežju Thriving Streets. V omrežju si mesta prizadevajo za oblikovanje akcijskih načrtov za trajnostno mobilnost v mestih, ki bo v ozir vzela predvsem socialni in ekonomski vidik.

Zaščitne maske za občane in občanke
V novogoriški mestni občini pod koordinacijo Štaba CZ mestne občine prostovoljci raznašajo zavoje s pralnimi zaščitnimi maskami po domovih. Vsako gospodinjstvo v občini je prejelo zavoj z dvema zaščitnima maskama in priloženim navodilom o pravilni uporabi mask ter rokovanju z njimi. V Štabu CZ mestne občine so preko Obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica in šivilj prostovoljk najprej organizirali šivanje mask za vsa gospodinjstva v občini (le-teh je v občini 12.522). Pri tem je mestni občini v znak solidarnosti priskočila na pomoč Občina Ajdovščina z modelom maske, ki zaradi preproste sestave omogoča hitrejše šivanje večje količine mask.
Razkuževanje javnih površin v mestnem središču
V petek, 20. marca 2020, je koncesionar Komunala Nova Gorica d.d. v Novi Gorici začel razkuževati klopi in bolj obiskane predele mesta. Zaposleni bodo to delo izvajali v zaščitnih delovnih oblekah. Ob tem je občina z navodili pozivala tudi k odgovorni rabi in izogibanju dotikanju površin, za katere obstaja možnost, da se jih dotika večje število ljudi (klopi, bankomati, kljuke, ipd.).
Več informacij

 

Občina Prebold

Nakup zaščitnih mask za občane in računalnikov za šolarje
S pomočjo komercialnih vez naših večjih podjetij so neposredno v tujini kupili zaščitne maske in jih z njihovo dobavno dostavili v občino. Ob tem so poskrbeli tudi za nakup manjkajočih računalnikov, ki so jih ustrezno urejene dostavili družinam.

 

Občina Šentjernej

Zaščitne maske za romsko prebivalstvo
Na občino so se obrnili tudi Romi, ki niso nikjer dobili zaščitnih mask. Občina je zato pozvala, da se javijo prostovoljci, ki bodo šivali maske. Javilo se je skoraj 20 prostovoljk, katere so sešile maske. Za blago je poskrbela občina. Maske so razdelili po romskih naseljih, saj si ti brez niso upali v trgovino in lekarno. Maske so razdelili še zaposlenim v trgovinah, javnim zavodom in ranljivim skupinam.
Razkužila za večstanovanjske stavbe
Predstavniki večstanovanjskih objektov so se obrnili na občino glede razkužil za večstanovanjske stavbe. Za razkuževanje večstanovanjskih objektov smo brezplačno prejeli metilni alkohol in le-tega razdelili mednje

 

Odzivi URBACT mest in omrežij po Evropi

Prek programa URBACT spremljamo tudi odzive URBACT mest in omrežij po vsej Evropi. V ta namen je program URBACT pripravil zemljevid, katerega sproti dopolnjujejo s primeri dobrih in inovativnih odzivov mest na COVID-19.

Naslovna fotografija: Ljubljana / Photo by Frans Ruiter on Unsplash

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri