Začasna raba nepremičnin v javni lasti

Cena: 0,00 

Opis

Začasna raba prostora je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov, pa naj gre za stavbe, dele stavb ali odprte površine. To velja še toliko bolj v času gospodarske recesije. Medtem ko neraba prostorov pogosto vodi v njihovo propadanje in degradiranje neposredne okolice, začasna raba pomembno vpliva na dvig uporabne, ekonomske, družbene ali kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Obenem izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, še posebej pomembno prispeva k spodbujanju ustvarjalnih in družbeno dejavnih skupin in posameznikov, zlasti mladih na začetku svoje profesionalne poti. Občine in države imajo v lasti precej nepremičnin, ki ostajajo dlje časa prazne.S tem imajo v rokah pomembno orodje za izboljšanje pogojev delovanja nevladnih organizacij in mladih, ki pa ga večinoma ne uporabljajo. Poleg tega pomeni začasna raba, najpogosteje degradiranih in za trg nezanimivih nepremičnin, tudi regeneracijo degradiranih urbanih območij.

Mreža za prostor je v dosedanjih aktivnostih že ozaveščala o večstranskih koristih in priložnostih začasne rabe prostora, s to analizo pa želi celovito predstaviti področje možnosti začasne rabe nepremičnin v lasti države in občin. Analiza je osnova za vzpodbuditev začasne rabe nepremičnin v javni lasti v korist nevladnih organizacij v izbranih občinah (Ljubljana, Maribor, Izola, Zagorje ob Savi, Novo Mesto) in širše. V nadaljevanju bodo oblikovani tudi predlogi za spremembo predpisov ali praks za uveljavitev začasne rabe na ravni občin.

 

Publikacija v tiskani izdaji na žalost ni več na voljo. Prenesete si jo lahko v formatu PDF.

Spletna verzija (PDF)

 

 


Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri