Več kot cesta do mesta

Cena: 5,49 

Opis

Publikacija Več kot cesta do mesta opisuje pobude in predloge za trajnostno urbano regeneracijo Vodnikove ceste v Ljubljani. Predlogi so nastali v okviru iniciative Uredimo Vodnikovo, ki je pobude s strani prebivalcev ob podpori strokovnih organizacij povezala s formalnimi nosilci lokalne samouprave in mestno upravo, obenem pa z odprtim delovanjem in javnimi dogodki krepila zavedanje o problematiki in zaupanje v lokalni skupnosti.

Vodnikova cesta je ena zanimivejših ljubljanskih vpadnic s prav posebnim značajem. Ob njej se prepletajo različni urbanistični in kulturni vzorci, ki odražajo različna zgodovinska obdobja v razvoju tega dela mesta. Prometna ureditev ceste, ki je v več fazah nastala v 2. polovici 20. stoletja, je prek vseh raznolikih urbanih vzorcev vsilila razkošen cestni profil s širokimi voznimi pasovi za avtomobile, kar v več odsekih povzroča konflikte z grajeno strukturo ter v podrejen položaj postavlja tako pešce in kolesarje kot mestno zelenje. Prevladujoč avtomobilski značaj ceste je v vedno bolj izrazitem nasprotju tudi s preobrazbo mesta Ljubljana v bolj zeleno in sodobno trajnostno mesto.

Na to je v zadnjih letih opozorila iniciativa Uredimo Vodnikovo. Obrnila se je na Mestno občino Ljubljana in Četrtno skupnost Šiška ter prek slednje vzpostavila tvorno sodelovanje pri nadaljnjih aktivnostih za preobrazbo vpadnice v sodobno mestno cesto. V dobrih dveh letih je ob podpori Četrtne skupnosti Šiška, strokovnih organizacij, zlasti IPoP, ter mnogih lokalnih akterjev – naj izpostavimo vsaj vlogo Vodnikove domačije – organizirala vrsto dogodkov, s pomočjo katerih je ozaveščala o urbanistični problematiki, odpirala javno razpravo o problemih in možnih rešitvah, ter predvsem povezovala lokalno skupnost prebivalcev in drugih akterjev ob cesti. Dva ulična festivala, trije urbani sprehodi Jane’s Walk, delavnica s prebivalci, garažna razprodaja ter sodelovanje s Fakulteto za arhitekturo so bili najbolj odmevni dogodki te vrste.

Prav z načinom delovanja, ki pobude s strani prebivalcev ob podpori strokovnih organizacij poveže s formalnimi nosilci lokalne samouprave in mestno upravo, na eni strani ter z odprtim delovanjem ter krepitvijo lokalne skupnosti na drugi strani predstavlja iniciativa Uredimo Vodnikovo zanimiv primer, ki bi lahko predstavljal vzor tudi za marsikatero drugo pobudo v mestu in drugod.

 

Cena obsega stroške pošiljanja (ddv vključen).

Spletna verzija (PDF)
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri