Sodelovanje javnosti v prostorskem načrtovanju

Cena: 5,49 

Opis

Publikacija je odraz prizadevanj izdajateljev za izboljšanje domače prakse sodelovanja javnosti v prostorskem načrtovanju. Mednarodna in domača praksa namreč razkrivata, da ima sodelovanje javnosti v prostorskem načrtovanju lahko številne pozitivne učinke tudi na druge faze urejanja prostora; na gradnjo, rabo in vzdrževanje ter prenovo. Ker prispevek zainteresirane javnosti postaja vse pomembnejši, je premagovanje predsodkov in drugih ovir, za dobro prakso sodelovanja, toliko bolj nujno.

S publikacijo želimo ponuditi vpogled na področju sodelovanja javnosti pri nas, po drugi strani pa s pomočjo primerjave s stanjem v drugih državah nakazati na izboljšanje. Jedro publikacije temelji na dokumentu “Primerjalno-pravni pregled sistema prostorskega načrtovanja glede sodelovanja javnosti”, ki ga je maja 2013 pripravil in izdal Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Študija je bila pripravljena z namenom primerjave ureditev 9 evropskih držav, iskanja priporočil – tako glede sistema prostorskega načrtovanja kot tudi formalnih in neformalnih oblik vključevanja javnosti; nenazadnje pa tudi zaradi dodatne podpore dvema že podanima zakonodajnima pobudama Mreže za prostor za spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju, ki sta bili oblikovani s ciljem večjega vključevanja javnosti in nevladnih organizacij v postopke sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN).

 

Cena obsega stroške pošiljanja (ddv vključen).


Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri