Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama

Cena:

Opis

V okviru projekta Predjama Sustainable je v sodelovanju Občine Postojna, Postojnske jame, IPoP in Občine Strand (Norveška) nastal Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama. Mobilnostni načrt je ob izvedbi pilotnih aktivnosti, izhajajočih iz načrta, osrednji cilj projekta.

Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama izhaja iz strateških usmeritev, zapisanih v Celostni prometni strategiji Občine Postojna in Strategiji razvoja turizma v Občini Postojna 2018 – 2023. Vpeljuje na območju izvedljive rešitve, pri čemer se osredotoča na izboljšanje dostopnosti do lokacije in kakovosti same turistične izkušnje ob zmanjšanju deleža motoriziranega prometa in izboljšanju trajnostnih načinov potovanja. Ukrepi zato zajemajo organizacijo delovanja, promocijo, optimizacijo infrastrukture in tudi uvedbo novih storitev.Opredeljeni so tako kratkoročni kot dolgorčni ukrepi z namenom nadgradnje izkušenj iz upravljanja prometa.

Spletna verzija (PDF)

Content missing

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri