Mesta mestom #3 – Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj

Cena:

Opis

Mesta mestom smo na IPoP v vlogi nacionalne URBACT točke začeli razvijati pred tremi leti, ko smo izdali prvi katalog dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja.
Program URBACT je takrat nagradil 97 praks iz vse Evrope, mi pa smo izbrali 13 praks, ki so se nam zdele najbolj relevantne za slovenska mesta in najlažje prenosljive v naše okolje.

Pri svojem delu z občinami se ves čas srečujemo z dobrimi praksami, za katere se nam pogosto zdi, da bi si zaslužile več vidnosti. Gre za prakse, ki jih slovenska mesta bodisi razvijejo po tujih zgledih bodisi gre za popolnoma nove odzive na lokalne izzive. Zato smo lani pripravili katalog z najbolj izstopajočimi izključno slovenskimi praksami.

Tretji katalog je tako logično nadaljevanje prizadevanj za promocijo slovenskih primerov, le da smo tokrat objavili razpis in tako razširili nabor praks in področij prek našega obzorja. Občine in javna podjetja smo pozvali, naj nam posredujejo svoje dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja. Iskali smo dobre prakse, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov. Prakse, ki dobro delujejo in zagotavljajo želene rezultate ter lahko služijo kot navdih ali model, ki ga je mogoče prenesti v druga okolja. Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Tomaž Miklavčič z Ministrstva za okolje in prostor, Mojca Švajger z Občine Tržič ter Nina Plevnik in Petra Očkerl z IPoP, je imela težko delo, saj so bile prijave zelo kakovostne in zanimive.

Iz nabora 29 prejetih prijav je ocenjevalna komisija izbrala 15 dobrih praks, ki najbolje ustrezajo kriterijem in upoštevajo načela programa URBACT o trajnostnem celostnem urbanem razvoju. Izbrana mesta z dobro prakso so prejela Priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, več o njih pa si lahko preberete v pričujočem katalogu. Z drugim in tretjim katalogom smo tako dobili nabor 30 dobrih praks, ki niso neposredno povezane s programom URBACT. So pa vse izbrane prakse skladne z načeli, ki jih program zagovarja, kot so celovita obravnava izzivov, vključevanje javnosti in upoštevanje načel trajnostnega
razvoja.

 

Spletna verzija (PDF)

 


Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri