Berilo za trajnostno urejanje prostora

Cena: 5,49 

Opis

Berilo za trajnostno urejanje prostora je namenjeno predvsem predstavnikom nevladnih organizacij in civilni družbi, ki želi bolje razumeti urejanje prostora in išče svojo vlogo pri spopadanju družbe z izzivi prihodnosti kot so podnebne spremembe, prehod v brezogljično družbo in krožno gospodarstvo. Berilo razlaga osnovne pojme in povezave med urejanjem prostora in varstvom okolja ter pojasnjuje, kdaj je pravi čas za sodelovanje in kako se posamezni in osebni interesi in pričakovanja srečujejo z drugimi in skupnimi interesi v postopkih in procesih urejanja prostora. Pomaga razumeti, kako so posameznikova prizadevanja za urejanje doma in lokalnega okolja povezana z organiziranim prizadevanjem družbe za urejanje prostora in varstvo okolja na različnih ravneh. Določila o pogojih urejanja in rabe prostora, ki jih poznamo iz občinskih prostorskih načrtov, in rešitve, ki jih proučujemo na javnih razgrnitvah državnih prostorskih načrtov in drugih izvedbenih aktov, berilo poveže z nadrejenimi dokumenti, strateškimi razvojnimi dokumenti naše države, s skupnimi evropskimi predpisi in številnimi mednarodnimi dokumenti, s katerimi se naša država pridružuje prizadevanjem globalne skupnosti za trajnostni razvoj.

Urejanje prostora Berilo umešča v okvir trajnostnega razvoja in ga povezuje z zavzemanjem družbe za medgeneracijsko enakost, odgovorno rabo virov in dolgoročno skladnost okolja in gospodarstva. Berilo tudi izpostavlja zgodovinski pomen zainteresirane civilne družbe za preboj standardov varstva okolja v prakso odločanja o razvoju v prostoru in dejstvo, da se podoben prebojni pomen zainteresirane javnosti ponavlja tudi v kontekstu spopadanja družbe s podnebnimi spremembami in aktualnimi prizadevanji družbe za trajnostni razvoj.

 

Cena obsega stroške pošiljanja (ddv vključen).

Spletna verzija (PDF)

 


Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri