Jane’s Walk: Urbani sprehodi za prijetnejša mesta

Prvi konec tedna v maju 2011 je Ljubljano zaznamovalo pešačenje. Množičnemu rekreativnemu pohodu po Poti ob žici so se pridružili tudi udeleženci štirih sprehodov po različnih delih mesta. Inštitut za politike prostora je skupaj s partnerji s pripravo sprehodov, imenovanih »Jane’s Walk«, Ljubljano pridružil številnim mestom po svetu, v katerih so 7. in 8. maja…

Kreativna mesta: Potenciali kreativne urbane regeneracije

Cilja projekta Kreativna mesta (Creative Cities) sta razvoj in promocija potencialov kreativnih industrij v srednjeevropskih mestih Gdansk, Genova, Leipzig, Ljubljana in Pécs. Slovenska partnerja v projektu sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Inštitut za ekonomska raziskovanja. Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa, ki ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Inštitut…

Urbanistični natečaj Partnerstvo Celovška

Mestna občina Ljubljana je skupaj z zasebnimi partnerji A1, Ganamm, Kranjska investicijska družba, Stolp gradnje in inženiring, Geoplin in Geoplin plinovodi, ter v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala urbanistični natečaj za razvoj območja Partnerstva Celovška, ki zajema območje med severno obvoznico, Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade in Ulico Jožeta Jame v…

Delavnice za otroke “Moja pravica do prostora” ter “Moje in naše potrebe v prostoru”

Izobraževanje o trajnostnem urejanju prostora sodi med pomembne dejavnosti inštituta in v tem okviru je v letu 2011 inštitut razvil tudi več sklopov izobraževanj za potrebe šol in vrtcev. Na razpisu Mestne občine Ljubljana, namenjenem prostočasnim in preventivnim aktivnostim za otroke, je bil Inštitut za politike prostora uspešen z dvemi projekti, ki sta naslavljala otroke…

ESPON ESaTDOR

Program ESPON 2013 je vzpostavil podporni sistem znanja (angl. »Knowledge Support System« – KSS) z namenom, da bi imeli aplikativni raziskovalni projekti v okviru programa trdno znanstveno podlago in bi zadovoljili kriterijem znanstvene kakovosti. S pomočjo strokovnjakov v okviru podpornega sistema je program oblikoval skupine za spremljanje posameznih aplikativnih raziskovalnih projektov. Strokovnjaka, ki sestavljata posamezno…

Participacijska in organizacijska izhodišča za celovito urbanistično prenovo središča Ljubljane

Projekt obravnava urbano prenovo širšega mestnega središča Ljubljane. S tem se želi vzpostaviti pogoje za povezavo ukrepov in deležnikov, ki lahko prispevajo k vitalnosti mestnega središča. Mestno središče Ljubljane je izrazito heterogeno območje, za katerega ni mogoče predlagati enotne strategije in ukrepov, zato naloga predlaga kombinacijo ukrepov, predvsem pa ustanovitev posebne, od mestne uprave ločene…

Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij

Cilj naloge je bil razumeti razvojne priložnosti Slovenije ter razviti model regionalnega razvoja, ki bo v ospredje postavil priložnosti in primerjalne prednosti funkcionalnih regij. Namen je bil razumeti današnje stanje funkcionalnih regij v Sloveniji in ugotoviti, katere funkcije bi lahko regije lažje izvajale skupaj oziroma katere bi lahko lažje izvajala država na nižjih ravneh. Nalogo…

Catch-MR

Catch-MR (Cooperative approaches to transport challenges in Metropolitan Regions) je projekt v okviru pobude INTERREG IVC, katerega cilj je izboljšati kakovost življenja in konkurenčnost metropolitanskih regij kot gonilnih sil razvoja. Ker so ta hkrati središčna vozlišča lokalnega, regionalnega in mednarodnega prometa ter se soočajo z stalnim naraščanjem njegovega obsega, je predpogoj za zastavljen cilj učinkovit,…

Sodelovanje pri projektu oživitve starega mestnega jedra Kranja

Inštitut za politike prostora je sodeloval pri projektu oživitve starega mestnega jedra Kranj, predvsem pri organizaciji sklopa treh delavnic v Kranju. V tem okviru je sodeloval pri naboru deležnikov na delavnicah, pri sociološki analizi strukture prebivalstva na podlagi dostopnih podatkov, ter predvsem pri metodologiji in pripravi delavnic. Prispeval je tudi k interpretaciji rezultatov analiz in…

INTERACT – Cross programme evaluation Central and South- Eastern Europe

Regionalni razvoj podpira široka paleta programov na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Pričujoča evalvacija programa INTERACT je analizirala skupen prispevek vrste različnih programov in pobud v Srednji in Vzhodni Evropi k razvoju Podonavja. Poseben fokus analize je bil na možnih sinergijah, prekrivanjih, povezavah in manjkajočih povezavah med različnimi programi in pobudami. Glavni fokus analize je…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri