Nove ideje za stare stavbe

Inštitut za politike prostora je (IPoP) je partner v evropskem projektu »New ideas for old buildings«. Projekt izvaja sedem majhnih in srednje velikih evropskih mest od Baltika do Balkana, ki se srečjujejo s skupnim problemom ekonomskega in družbenega nazadovanja in želijo najti učinkovite in demokratične rešitve za oživljanje mest in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. Projekt…

FI-compass – Raba sinergij in kombinacij podpore

Inštitut za politike prostora sodeluje pri pripravi metodološke vsebine za spletno platformo www.fi-compass.eu, ki nudi podporo pri implementaciji finančnih instrumentov v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Cilj platforme je promovirati finančne instrumente in razširiti njihovo rabo v obdobju 2014–2020. Platformo razvijajo Sweco, t33, EPRC, Infeurope in Spatial Foresight v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko…

ESI Funds – Študiji o implementaciji načela partnerstva in večnivojskega upravljanja ter okvira uspešnosti

V okviru konzorcija pod vodstvom Sweca pripravljamo študiji o implementaciji določb v zvezi z načelom partnerstva in večnivojskim upravljanjem ter okvirom uspešnosti med fazo programiranja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIS). Namen študije je razvoj baze podatkov o izvajanju zakonskih zahtev v zvezi z načelom partnerstva in večnivojskim upravljanjem ter okvirom uspešnosti v fazi programiranja. Ugotovitve…

Škofja Loka – Žovšče

IPoP za občino Škofja Loka izvaja participativni proces v zvezi z ureditvijo območja OPPN Livada – Žovšče. Dopolnjeni osnutek OPPN Livada Žovšče je bil javno razgrnjen v avgustu in septembru 2014, ob tem pa se je pokazala potreba po intenzivnejšem sodelovanju javnosti v postopku, saj je postalo jasno, da so interesi in pričakovanja glede prostorskega razvoja…

Delavnice za osnovnošolce – Mesec prostora

Pod okriljem Meseca prostora s financiranjem MzIP je bila izvedena serija delavnic NAČRTUJEMO SVOJE DOMIŠLJIJSKO NASELJE za osnovnošolske otroke. Delavnice so potekale na OŠ Antona Martina Slomška na Vrhniki, na OŠ Dravlje in na OŠ Poljane v Ljubljani. Delavnica je namenjena krepitvi zavedanja o pomenu prostora ter pravicah in dolžnostih posameznika in družbe v zvezi…

Delavnice za osnovnošolce – OŠ Fužine

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je leta 2014 v duhu jubilejnega dogodka BIO 50 in v okviru mednarodnega projekta Mesto Evropa skušal svoje delovanje tesneje povezati tudi s Fužinami. Iz te želje je nastal izobraževalni projekt Raziskujemo javni prostor Fužin, ki se je na pobudo MAO razvil v sodelovanju z Osnovno šolo Nove Fužine…

BIO 50

Partner ene od dvanajstih delovnih skupin – Hoja po mestu/Walking the City – jubilejnega ljubljanskega bienala oblikovanja, BIO 50, je tudi Inštitut za politike prostora. Hoja je temeljna sestavina vsakdanjega življenja, vendar pa se zdijo pravice pešcev in dejavnost hoje v urbanem kontekstu pogosto zanemarjene ali pozabljene. Skupina želi izpostaviti problematiko hoje in se sprašuje:…

Chelsea Fringe Ljubljana

Chelsea Fringe je mednarodni vrtni festival, ki se je rodil v Londonu pred 2 letoma kot alternativa prestižnemu festivalu Chelsea Flower Show. Lani se je razširil na številna mesta po Veliki Britaniji in na Dunaj, letos pa bo tudi v Dublinu in Ljubljani. Značilnosti festivala so brezplačni in netekmovalni dogodki za vse, druženje obiskovalcev, ozaveščanje o pomenu javnega…

Ulični festival Koseze

Ulični festival Koseze je bil enodnevni dogodek, ki ga je Inštitut za politike prostora v sodelovanju z Društvom Focus organiziral na Koseški cesti pri Koseškem bajerju. Koseška cesta je bila za en dan zaprta za motorni promet, postala je prireditveni prostor, kjer so se kljub spremenljivemu vremenu zvrstile različne dejavnosti, ki so privabile številne prebivalce…

RAILHUC

Projekt »Železniška vozlišča in omrežje TEN-T«, s kratico RAILHUC, se je izvajal pod okriljem programa CENTRAL EUROPE in je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner v projektu je bila italijanska regija Emilia Romagna, sodelovali pa so še partnerji in pridružene institucije iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Madžarske, Slovenije, Slovaške in Češke….

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri