Catch-MR

Catch-MR (Cooperative approaches to transport challenges in Metropolitan Regions) je projekt v okviru pobude INTERREG IVC, katerega cilj je izboljšati kakovost življenja in konkurenčnost metropolitanskih regij kot gonilnih sil razvoja. Ker so ta hkrati središčna vozlišča lokalnega, regionalnega in mednarodnega prometa ter se soočajo z stalnim naraščanjem njegovega obsega, je predpogoj za zastavljen cilj učinkovit,…

Sodelovanje pri projektu oživitve starega mestnega jedra Kranja

Inštitut za politike prostora je sodeloval pri projektu oživitve starega mestnega jedra Kranj, predvsem pri organizaciji sklopa treh delavnic v Kranju. V tem okviru je sodeloval pri naboru deležnikov na delavnicah, pri sociološki analizi strukture prebivalstva na podlagi dostopnih podatkov, ter predvsem pri metodologiji in pripravi delavnic. Prispeval je tudi k interpretaciji rezultatov analiz in…

INTERACT – Cross programme evaluation Central and South- Eastern Europe

Regionalni razvoj podpira široka paleta programov na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Pričujoča evalvacija programa INTERACT je analizirala skupen prispevek vrste različnih programov in pobud v Srednji in Vzhodni Evropi k razvoju Podonavja. Poseben fokus analize je bil na možnih sinergijah, prekrivanjih, povezavah in manjkajočih povezavah med različnimi programi in pobudami. Glavni fokus analize je…

Natečaj EPK 2012 – ureditev nabrežij Drave in nova brv čez Dravo

Inštitut za politike prostora je sodeloval v dveh avtorskih skupinah, ki sta pripravili rešitvi za mednarodni, javni arhitekturni natečaj Evropska prestolnica kulture – reka Drava 2012, za sklopa Nabrežja in Brv. Rešitev nabrežij je kot edina nagrajena rešitev slovenskih avtorjev prejela odkup (»honorable mention«). Cilj celovitega pristopa k ureditvi nabrežij Drave skupaj z izgradnjo novega…

The inter-relationship between the Structural Funds and the provision of SGI and SGEI and the potential for cross-border service delivery

Zagotavljanje visoko kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev splošnega pomena oz. javnih služb (angl. »Services of General Interest« – SGI) se šteje za bistven element pri doseganju družbene in teritorialne kohezije v EU-27, kakor tudi pri uresničevanju konkurenčnega evropskega gospodarstva. Poslanci Evropskega parlamenta v okviru Odbora za regionalni razvoj so zato želeli dobiti nasvet o…

URBACT točka obveščanja v Sloveniji

Inštitut za politike prostora predstavlja slovensko točko obveščanja za program URBACT, ki skrbi za dvosmerno obveščanje o evropskih urbanih politikah. URBACT je evropski program za izmenjavo in učenje, ki podpira trajnostni razvoj mest. Mestom omogoča sodelovanje pri razvoju rešitev za pomembnejše urbane probleme ter utrjuje njihovo osrednjo vlogo pri soočanju z vse bolj kompleksnimi družbenimi…

Mreža za prostor

Mreža za prostor povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora in lokalne pobude, organizirane skupine prebivalcev, ki si prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mrežno povezovanje nevladnih organizacij na področju urejanja prostora ter njihovo navzkrižno povezovanje z nevladnimi organizacijami na komplementarnih vsebinskih področjih je ključno za doseganje kritične mase, potrebne za okrepitev civilnega…

Procesni načrt za vključevanje javnosti v pripravo državnega prostorskega načrta

Glede na dosedanje izkušnje pri umeščanju objektov državnega pomena v prostor se je izkazalo, da je zgolj zakonski okvir vključevanja javnosti v postopek priprave DPN premalo za uspešno realizacijo projekta. Zato se je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da postopek vključevanja javnosti v pripravo DPN prenovi in metodološko uredi. IPoP pri izvajanju naloge sodeluje…

Regional Governance in the Context of Globalisation

Namen študije, ki jo po naročilu Generalnega direktorata za regionalno politiko pri Evropski Komisiji izvedel SWECO International AB iz Stockholma, je bil oceniti administrativne stroške upravljanja s kohezijsko politiko v državah EU za obdobje 2007–2013. Inštitut za politike prostora je v projektu sodeloval kot nacionalni partner za Slovenijo. Rezultati študije so pokazali, da so administrativni…

PoLok – podpora lokalnim pobudam

Projekt PoLok je povezoval pobude in ljudi, ki dejavno sodelujejo pri ustvarjanju prijaznih sosesk za kakovostno življenje. Namen projekta je bil opolnomočiti lokalne pobude za soodločanje pri urejanju svojega življenjskega prostora s pomočjo vključevanja v procese odločanja na lokalni ravni. Rezultat projekta je neformalna mreža, ki povezuje različne lokalne pobude med seboj ter z nosilci…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri