Strokovna podpora pri izvedbi nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU – dosje »Prostor«

Slovenija v drugi polovici leta 2021 predseduje Svetu EU. Slovenija je v zvezi s tem vključena v delo TRIA skupaj z Nemčijo (predsedujočo v drugi polovici 2020) in Portugalsko (predsedujočo v prvi polovici 2021). Na dosjeju »Prostor« aktivnosti potekajo v okviru medvladnega sodelovanja na področju prostorskega razvoja in teritorialne kohezije. V času nemškega predsedovanja je…

Strokovne podlage za zakonsko ureditev izvajanja dejavnosti GJS urejanje in čiščenje javnih površin

Razmere v okolju in praksi urejanja naselij kažejo, da postaja urejanje javnih površin vsak dan bolj pomembna strokovna in delovno zahtevna dejavnost lokalnih skupnosti. Soočanje s podnebnimi spremembami in nenazadnje tudi z epidemijo v zadnjem času izjemno izpostavlja pomen javnih površin za kakovost našega okolja, javnega zdravja in bivanja.  Urejanje in čiščenje javnih površin kot…

Študija »Zagotavljanje javnega prevoza v čezmejnih regijah – kartiranje obstoječih storitev in s tem povezanih pravnih ovir«

Študijo “Zagotavljanje javnega prevoza v čezmejnih regijah – kartiranje obstoječih storitev in s tem povezanih pravnih ovir” (“Providing public transport in cross-border regions – Mapping of existing services and related legal obstacles”) za Evropsko komisijo, GD REGIO, izvaja konzorcij, ki ga sestavljajo TCP International, TRT, EureConsult in Spatial Foresight. Namen študije CBPT je kartiranje obstoječih…

Raziskava o prihodnosti urbanih skvotov

V manjši študiji, ki so jo pripravili raziskovalci z Metropolitanske univerze v Manchestru, je bila analizirana zgodovina Avtonomne tovarne Rog s poudarkom na zadnjem obdobju delovanja Avtonomnega Roga. Avtorji študije so se sprašejevali, kakšno vrednost je Rog ustvarjal, za koga jo je ustvarjal in kaj so bili razlogi za njegov propad. IPoP je po naročili…

Sodelovanje pri pripravi Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027

Mestna občina Ljubljana za prihajajoče šestletje (2021-2027) pripravlja tretji Program varstva okolja (PrVO), osrednji strateški okoljski dokument občine. IPoP je bil izbran za izvedbo moderiranja splošnih in tematskih delavnic za nabor okoljskih izzivov ter za oblikovanje strateških ciljev z operativnimi cilji in ukrepi za njihovo doseganje. Na delavnicah sodelujejo strokovnjaki MOL in širša strokovna javnost,…

Izdelava stanovanjske strategije Občine Bohinj

Občina Bohinj se sooča s porastom turizma na eni in potrebno po dostopnih stanovanjih na drugi strani. Prazne nepremičnine in novogradnje se večinoma napolnijo s turističnimi nastanitvami, na ta račun pa nastaja primanjkljaj stanovanj in hiš za domačine in druge, ki bi tam želeli živeti. Posledica prepoznavnosti in obiskanosti destinacije je tudi rast nepremičnin, kar…

Kako skrbimo za drevesa v mestih?

Za prebivalce v mestih sta urejanje zelenih površin in ravnanje z mestnim drevjem zelo pomembna, zagotavljata kakovost bivanja in zdravje, ki ju ne more nadomestiti nobena grajena prvina v mestu. Pravno organizacijski okvir za celovito upravljanje mestnega drevja, to je drevja, ki v uličnem, parkovnem in vrtnem okolju naselij ustvarja kakovost bivanja, je trenutno šibek….

Zunaj 2

Prebivalke in prebivalci v svoji okolici pogosto opazijo majhne stvari, ki bi jih želeli spremeniti, da bo njihova soseska še bolj prijetna in po meri. S projektom želimo pomagati pri uresničevanju teh idej in spodbuditi povezovanje med prebivalkami in prebivalci v soseskah. Predvsem pa želimo, da več časa preživijo zunaj, na prostem. Za leto 2020…

SaMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region

SaMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region je projekt v okviru programa Interreg Alpine Space. V SaMBA 13 projektnih partnerjev iz petih držav (Italija, Francija, Avstrija, Slovenija in Nemčija) preučuje visoko raven odvisnosti od osebnih avtomobilov, neusklajenost trajnostnih možnosti prevoza in potrebe po mobilnosti ljudi s ciljem povečanja uporabe trajnostnih trajnostnih oblik premikanja….

Zelena svetovalnica pomagaj

»Prosim pomagajte nam, pred našim blokom nekdo seka drevesa, mi pa o tem nič ne vemo in res bi radi, da jih ne posekajo.« Takšna in podobna sporočila zaskrbljeni prebivalci v zadnjih letih vse pogosteje posredujejo občinam, medijem in nevladnim organizacijam. Skoraj ne mine teden, da ne bi kdo nekje iskal nasveta glede urejanja prostora…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri