Rezultat ankete: večina ne verjame v pozitivne učinke reorganizacije državne uprave za prostor

V prvi anketi na naši spletni strani smo vas spraševali za mnenje o predvidenih učinkih takrat sveže reorganizacije državne uprave, pri kateri je resor prostora prišel pod okrilje novega Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vprašanje se je glasilo: »Ali menite, da bo resor prostora v okviru novega Ministrstva za infrastrukturo in prostor lahko deloval učinkoviteje?«…

Peticija za Fabianijev most

Ljubljanska kolesarska mreža še zadnjič poskuša prepričati odgovorne za spremembo predvidenega prometnega režima na Fabianijevem mostu v Ljubljani. V ta namen je sredi junija pričela z zbiranjem podpisov tudi prek spletne peticije. Fabianijev most je načrtovan kot dvoetažni most. Na spodnji etaži mostu naj bi se smeli gibati pešci in kolesarji, na zgornji pa samo…

Za trajnostno mesto je ključno upravljanje

V sredo, 20. junija 2012, je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala konferenca »Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast«, ki je opozarjala na to, da so mesta prihodnosti naša današnja mesta, ki pa za preobrazbo v trajnostna mesta potrebujejo prenovo, posodobitev in dopolnjevanje obstoječih stavb, infrastrukture in javnega prostora. To omogočajo nova znanja in načini načrtovanja,…

Vlada se pri posegih v prostorsko zakonodajo izogiba javni razpravi

Včeraj sta dve skupini organizirane civilne družbe s področja urejanja prostora, »Odgovorno do prostora!« in »Mreža za prostor«, na tiskovni konferenci v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije predstavili stališče do napovedanih sprememb prostorske zakonodaje, konkretno do novel Zakona o graditvi objektov in Zakona o prostorskem načrtovanju. Skupini spremembam zakonodaje načeloma ne nasprotujeta, ker tudi…

Tiskovna konferenca »Odgovorno do prostora!« in »Mreže za prostor«

V četrtek, 21, junija 2012 bo v sejni sobi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije potekala tiskovna konferenca skupine Odgovorno do prostora! in Mreže za prostor, na kateri bodo predstavljeni odzivi na najnovejše predloge sprememb prostorske zakonodaje ter nekateri predlogi sprememb, ki jih predlagata skupini. Vlada zadnje tedne brez prave javne razprave pospešeno uresničuje napovedi, da…

Kako stroka ocenjuje predlagane spremembe prostorske zakonodaje?

Skupina Odgovorno do prostora! je iz medijev izvedela za načrtovane spremembe ključnih zakonov na prostorskem resorju in se z njimi tudi neformalno seznanila, ministru za infrastrukturo in prostor pa posredovala prošnjo za seznanitev z uradno različico predlogov in vključitev stroke v pripravo novih rešitev. Skupina pozdravlja prizadevanja Vlade za pozitivne spremembe v urejanju prostora in…

Med posameznikom in organizacijo

Na področju prostorskega načrtovanja občani vse pogosteje oblikujejo in izražajo svoja stališča v skupinah. Pri tem gre lahko za občane, ki jih načrtovana ureditev neposredno prizadene, ali pa za občane, ki jim je mar za širšo dobrobit v lokalnem okolju. Take interesne skupine prebivalcev se lahko organizirajo le kratkotrajno, kot civilne iniciative, ali pa trajneje…

Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast

PROGRAM (pdf) VABILO (pdf) Trajnostna mesta prihodnosti niso mesta, ki jih bomo še zgradili, temveč so naša današnja mesta, ki jih bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja. Do njih tako vodi pot prenove, posodabljanja in dopolnjevanja obstoječih struktur in sistemov. Konferenca bo ponudila odgovore na vprašanja o tem, kaj je trajnostno mesto in kje so priložnosti,…

Praktični urbanizem

V dunajskem Arhitekturnem centru so 14. marca 2012 otvorili razstavo Hands-on Urbanism 1850-2012 – The Right to Green, ki jo je kurirala Elke Krasny. Ob razstavi je izšla tudi knjiga z istim naslovom, v katero je urednica Elke Krasny vključila tudi projekt Onkraj gradbišča. Knjiga Hands-on Urbanism, v prevodu “Praktični urbanizem”, predstavlja alternativno zgodovino urbanizma. Vključuje 26…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri