Priprava nove Strategije razvoja Slovenije naj vključi prostorsko razsežnost

Skupina Odgovorno do prostora! se je odzvala na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k podaji predlogov za pripravo nove Strategije razvoja Slovenije in razvojnih programov za obdobje 2014-2020. Skupina v skladu s svojim poslanstvom pristojne opozarja na dejstvo, da so prostorske razsežnosti razvoja v  Sloveniji prevečkrat spregledane in izraža pričakovanje, da bodo v…

Za zeleni razvojni preboj!

Ne pomnimo časov, ko so bili izzivi tako obsežni, kot tudi ne časov, ko so bili tako zelo večplastni. V teh prelomnih časih poteka priprava Strategije razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje 2014-2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva…

Ciklus predavanj: »Kompleksna družba v radikalni sredini«

V Slovenskem društvu evalvatorjev (http://sdeval.si) so zasnovali ciklus predavanj “Kompleksna družba v radikalni sredini”. Potekala bodo v okviru predstavitve izida knjige z enakim naslovom, ki so jo pripravili v soavtorstvu Mojca Golobič (Biotehniška fakulteta UL), Mirna Macur (Fakulteta za uporabne družbene študije) in Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev). Knjiga je rezultat večletnega raziskovanja in eksperimentalnega…

Poslanci predlagajo novo spremembo zakonodaje

Občine je včeraj presenetil dopis Državnega zbora RS, v katerem jih ta obvešča, da je skupina poslancev predlagala spremembo konec julija sprejetih sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju. Čeprav smo žal že vajeni nenehnih in hitrih sprememb prostorske zakonodaje, je tokratna sprememba vendarle ponovno presenetila. Ob zadnjih hitrih spremembah zakonodaje, ki so potekale poleti brez javne…

Urbana regeneracija stanovanjskih sosesk

Večina evropskih držav se v zadnjem desetletju sooča z nujnostjo prenove stanovanjskega fonda iz druge polovice 20. stoletja. Številne v sodelovanju z mestnimi upravami razvijajo celovite strategije regeneracije stanovanjskih naselij in jih vključujejo v državne stanovanjske politike in mestne razvojne programe. Strategije vključujejo poleg prenove stavb, zunanjega prostora, energetske in ekološke sanacije tudi reševanje socio-ekonomskih…

Seminarji o trajnostnem urejanju prostora

Dokler vztrajamo na ravni paradigme, je trajnostni razvoj jasen koncept s širokim konsenzom. Čim pa se spustimo samo malenkost nižje, so si različne trajnostne strategije med seboj hitro v nasprotju ali se celo izključujejo. Načeloma govorimo o treh vidikih trajnostnega razvoja – okoljskem, gospodarskem in družbenem. Teme, ki so ključne za doseganje trajnostnega razvoja in…

Predpisi po »nujnem« postopku – kako jim slediti?

Na področju urejanja prostora smo se letošnje poletje soočili s kar nekaj predpisi, ki so se sprejeli mimo javnosti in povsem brez javne razprave, praviloma z obrazložitvijo, da naj bi šlo za nujni postopek. Na ta način so bile julija sprejete obsežne spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o graditvi objektov in Zakona o umeščanju…

Nova biblija za projektante kolesarskih površin

Direkcija RS za ceste je Slovensko kolesarsko mrežo pred nedavnim obvestila o izidu nove različice ‘Navodil za projektiranje kolesarskih površin’. Kot so zapisali v spremnem dopisu, “se morajo navodila dosledno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije ter projektiranju vseh vrst kolesarskih površin v Republiki Sloveniji.” S tem je večletni napor Slovenske kolesarske mreže, da v tehnične normative…

Pobuda za oceno ustavnosti novele zakona o kmetijskih zemljiščih in poslovnika Državnega zbora

Skupina nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja je prejšnji teden vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki zmanjšuje zaščito kmetijskih zemljišč, in Poslovnika Državnega zbora, ki omogoča sprejetje zakonov z vplivom na okolje brez sodelovanja strokovne in širše javnosti….

Status delovanja v javnem interesu za nevladne organizacije s področja urejanja prostora

Nevladne organizacije pogosto niso ustanovljene za skupinsko uveljavljanje individualnih pravic, temveč za uveljavljanje skupnih interesov, ki so pomembni za prebivalstvo Slovenije v celoti ali za njegove posamezne dele. V takih primerih je delovanje nevladnih organizacij s področja urejanja prostora in neformaliziranih skupin prebivalstva dejansko v javnem interesu. Vendar pa nevladne organizacije s področja urejanja prostora…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri