Srečanja s predstavniki civilne družbe bo nova varuhinja organizirala tudi na terenu

Nova varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je 28. marca 2013 na prvem srečanju sprejela predstavnike nevladnih organizacij in civilnih iniciativ s področja varstva okolja in urejanja prostora, kar obeta nadaljevanje dobrega sodelovanja. Srečanja se je udeležilo preko 30 predstavnikov nevladnih organizacij in civilnih iniciativ oziroma lokalnih pobud. Tovrstna redna mesečna srečanja je uvedla že njena predhodnica,…

Podpora Mreže za prostor nasprotovanju novi uredbi

Mreža za prostor v celoti podpira javne pozive strokovne javnosti pri nasprotovanju novi Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list št. 18/13). Strokovna javnost se je nemudoma odzvala na navedeno uredbo preko različnih kanalov obveščanja javnosti; sporočilo skupine Odgovorno do prostora! smo med prvimi objavili na naši spletni strani, na spletni strani…

Sodelovanje nevladnih organizacij pri pripravi Strategije razvoja Slovenije

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v četrtek, 14. marca 2013, potekal prvi sestanek neformalne delovne skupine nevladnih organizacij za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 (SRS). Na sestanku so odgovorni predstavniki MGRT predstavili način dela v zvezi s SRS, v nadaljevanju pa je pogovor tekel predvsem o načinu nadaljnjega sodelovanja v delovni…

CAAP – Center alternativne avtonomne produkcije za samooskrbo in aktivacijo meščanov

Po pestrem kulturnem dogajanju v preteklem letu zdaj v Mariboru in partnerskih mestih projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) vlada zatišje. Čas je za evalvacijo in zagotavljanje trajnih učinkov projekta, pravijo predstavniki Javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, medtem ko si Mestna občina Maribor (MOM) prizadeva zmanjšati, če ne celo popolnoma ukiniti že tako…

Sprejeta škodljiva nova uredba o gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov

Skupina Odgovorno do prostora! opozarja slovensko javnost, da je vlada v odhajanju 28. februarja 2013 sprejela novo uredbo o gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov, ki je lahko izjemno škodljiva za dolgoročni razvoj Slovenije in katere izvajanje bi bilo v javnem interesu  nujno treba zadržati. Uredba predstavlja nov korak v razkroju slovenskega sistema urejanja prostora in dokazuje…

Možnost širitve stavbnih zemljišč na Ustavnem sodišču

Osem nevladnih organizacij je v ponedeljek, 18. februarja 2013 na Ustavno sodišče poslalo pobudo za ustavno presojo in zadržanje izvršitve dveh členov prostorske zakonodaje, ki dovoljujeta širitve območij stavbnih zemljišč do 5000 m2 zgolj s sklepom občinskega sveta. Menijo, da je bil ob podpori vlade celoten zakonodajni postopek zlorabljen za nekritično zadovoljevanje interesov posamičnih investitorjev…

Varuhinja, ki je opozarjala na slabo vključevanje javnosti

Odhaja varuhinja človekovih pravic, ki je opozarjala na slabo stanje pri vključevanju javnosti v občinsko prostorsko načrtovanje. Od nevladnih organizacij s področij varstva okolja in urejanja prostora se je poslovila prejšnji torek v Okoljskem centru v Ljubljani. Zadnje srečanje aktualne varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek Travnik, ki se ji v petek izteče mandat, z…

Zastavljena je nova krovna strategija države

Na spletni strani Vlade RS je bil 15. januarja 2013 objavljen dokument Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020 – izhodišča za pripravo, ki čaka na vladno obravnavo. Dokument predstavlja izhodišča za pripravo nove Strategije razvoja Slovenije in je tako tudi osnova za pripravo programskih dokumentov za uporabo evropskih sredstev v proračunskem obdobju 2014-2020. V njem…

Sodba Evropskega sodišča v korist zgodnjemu vključevanju javnosti v prostorskem načrtovanju

Evropsko sodišče je 15. januarja 2013 izdalo sodbo v zadevi C 416-10 Jožefa Križana in ostalih iz Slovaške. V sporočilu za javnost je Evropsko sodišče izrecno poudarilo, da mora imeti javnost pravico sodelovanja pri odločitvah prostorskega načrtovanja, kadar gre za objekte, ki imajo pomembnejši vpliv na okolje. Zaščita poslovnih skrivnosti ne more biti razlog zavrnitve…

Državni zbor obravnava predlog zakona, ki omogoča splošen odstop od pravil prostorskega načrtovanja

Na dnevnem redu tekoče seje Državnega zbora je Predlog Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. Gre za predlog za spremembo le enega določila, ki so ga predlagali poslanci, in sicer 29. člena prehodnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. Skladno s spremembo, ki jo predlagajo…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri