Sodelovanje javnosti v urejanju prostora se splača!

Pretekli teden se je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer srečala s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v prostorih civilne družbe Sp.Kašelj – Podgrad – Zalog. Tema srečanja je bilo sodelovanje javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja. Sodelovanje javnosti v prostorskem načrtovanju je v Sloveniji z leti postalo precejšen problem, katerega skrajni odraz so…

Kolesarjenje v Srednji in Vzhodni Evropi na konferenci v Ljubljani

V Ljubljani je 15. in 16. oktobra potekala mednarodna konferenca o stanju in razvoju kolesarstva v mestih srednje in vzhodne Evrope. Enemu izmed letošnjih največjih dogodkov na področju kolesarjenja kot načina vsakdanjega prevoza v Evropi je prisostvovalo 122 strokovnjakov, političnih predstavnikov lokalnih skupnosti, mestnih uradnikov in aktivistov, ki si prizadevajo za izboljšanje pogojev in promocijo…

Kaj pa vrtički?

Vrtički vztrajajo v mestnem okolju in so vsako leto večji hit. Vedno več ljudi, ne glede na socialni status in starost, želi tudi v slovenskih mestih vrtnariti. Kje in kako vrtnariti, naj bi meščani izvedeli na občini. Če so slovenske občine v času tranzicije vrtičkarstvo nekoliko zanemarjale, pa je z odstranjevanjem nelegalnih vrtičkov leta 2007 ljubljanski župan sprožil…

Začasna raba prostora – revitalizacija z majhnimi koraki

Namen posveta, ki ga Mreža za prostor pripravlja kot osrednji dogodek Dneva za prostor 2013, je popularizirati začasno rabo prostora in k njenemu pogostejšemu prakticiranju spodbuditi tako potencialne uporabnike (ustvarjalne in družbeno dejavne skupine in posameznike, podjetnike, itd.) kot javne in zasebne lastnike nepremičnin. S tem ciljem bomo na posvetu predstavili pozitivne primere iz Slovenije…

Delavnici Mreže za prostor v Celju

Naslednji teden, v sredo, 9. oktobra 2013, Mreža za prostor vabi nevladne organizacije, civilne iniciative in vso zainteresirano javnost na dva dogodka v Celje. Od 15h do 18h se bosta v prostorih Zavoda Celeia Celje / Centra sodobnih umetnosti v Galeriji Račka v Celju zapored zvrstili dve delavnici. Najprej bo ob 15h na vrsti delavnica “Začasna raba prostora…

Usklajeni predlogi za novo stanovanjsko politiko

Konec minulega tedna je 13 organizacij, ki si prizadevajo za učinkovito, vzdržno in socialno vključujočo stanovanjsko politiko na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naslovilo predloge za nov Nacionalni stanovanjski program (NSP). Pod okriljem Mreže za prostor so interesno raznolike organizacije uspele poiskati najnižji skupni imenovalec izhodišč nove stanovanjske politike. Predlog NSP, ki je bil v…

Desetletje participativnega prostorskega načrtovanja na Dobrni

V mesecu juniju je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani potekal strokovni posvet Pametni urbanizem 2013 na temo: Graditi demokracijo – lokalni urbanizem. Gre za enega redkih strokovnih srečanj v Sloveniji, na katerem se predstavljajo številni primeri dobre prakse, tokrat na izredno aktualno izbrano tematiko demokratičnega urbanizma. Številni udeleženci posveta – udeležba gotovo odraža zainteresiranost…

Uzakonitev pobudniškega prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je pred začetkom počitnic napovedalo sprejem Pravilnika o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: pravilnik; gradivo je dostopno na spletu, 21.5.2013, http://e-uprava.gov.si/e-uprava/). Mreža za prostor pozdravlja napore MzIP za poenotenje obravnave pobud v vseh občinah, na enak način in…

Do svoje strehe nad glavo preko stanovanjskih kooperativ

Stanovanjske kooperative so odgovor na vprašanje, kako reševati stanovanjski problem poceni in po načelih vzajemnosti, solidarnosti, sodelovanja, javnega dobrega, socialne odgovornosti ter predvsem zavezanosti k ekološko-trajnostnim rešitvam bivanja. To so vrednote, ki močno pridobivajo na pomenu v urbanih delih razvitega sveta. Mesec april je v Škofji Loki ekološko obarvan, odvijal se bo cel sklop prireditev…

Sodba Evropskega sodišča v korist zgodnjemu vključevanju javnosti v prostorskem načrtovanju

Evropsko sodišče je 15. januarja 2013 izdalo sodbo v zadevi C 416-10 Jožefa Križana in ostalih iz Slovaške. V sporočilu za javnost je Evropsko sodišče izrecno poudarilo, da mora imeti javnost pravico sodelovanja pri odločitvah prostorskega načrtovanja, kadar gre za objekte, ki imajo pomembnejši vpliv na okolje. Zaščita poslovnih skrivnosti ne more biti razlog zavrnitve…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri