Moč začasne rabe / The Power of Temporary Use

Predavanje, sreda 15. aprila 2015, ob 19.00, Fakulteta za arhitekturo (Plečnikova predavalnica), Zoisova cesta 12, Ljubljana Zapuščena zemljišča in prazne stavbe v mestih se mnogokrat spreminijo v žive in dinamične prostore. Ko propadejo ideje investitorjev in mestnih načrtovalcev se prostori propadlih investicij nemalokrat spremenijo v prostore neformalnih ekonomij, klubskega življenja, športnih in kulturnih dejavnosti, nudijo…

Jens Brandt, CiTyBee, Kopenhagen

Jens Brandt je arhitekt in urbanist iz Kopenhagna, ki se zadnjih 15 let ukvarja z dinamiko mest in pri tem posveča veliko pozornost vključevanju javnosti v njihov razvoj. Pri svojem delu mesto razume kot laboratorij, kar se odraža v številnih empirično preverjenih konceptih procesov vključevanja javnosti v posege v mestni prostor. Jens Brandt bo na…

Inštitutu za politike prostora priznano delovanje v javnem interesu

Inštitut za politike prostora je danes prejel odločbo Ministrstva za okolje in prostor, s katero mu to podeljuje status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu. Gre za pomembno formalno priznanje našim večletnim prizadevanjem za trajnostni razvoj, predvsem v povezavi z urejanjem prostora. Za pridobitev tovrstnega statusa na podlagi Zakona o…

Pomembna zmaga nevladnih organizacij

Ustavno sodišče je odločilo, da je širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta neustavna. Sodišče je presodilo, da sta s spornim 29. členom novele Zakona o prostorskem načrtovanju kršeni Aarhuška konvencija in ustava, saj ne vključuje javnosti, zato je izvajanje člena prepovedalo. S tem je ugodilo pobudi za presojo…

Predstavitev publikacije Prostori sodelovanja

Letošnji Dan za prostor, s katerim že petič obeležujemo Svetovni dan Habitata, bomo v sodelovanju s široko uredniško ekipo posvetili predstavitvi publikacije in spletne strani Prostori sodelovanja, ki je konec maja izšla v založništvu Inštituta za politike prostora. Publikacija ima podnaslov »Skupnostne prakse v urejanju prostora«, pod tem pojmom pa razumemo samoorganizirane pobude, ki imajo pomembne posledice za…

Skupnostne prakse v urejanju prostora

Izdali smo časopis Prostori sodelovanja, v katerem so predstavljeni primeri skupnostnih praks v urejanju prostora. Skupnostne prakse in lokalne pobude, ki vedno pomembneje sooblikujejo prostor tudi pri nas, v širši uredniški ekipi ocenjujemo izjemno pozitivno, zato želimo jim dati vidnost, poudariti številčnost in pomen teh praks, ter zbrati argumente za njihovo nadaljnjo promocijo pri uporabnikih…

Kaj je začasna raba prostora?

Delovna skupina za začasno rabo Mreže za prostor je v sodelovanju z IPoP-om in Ratneekom pripravila video o začasni rabi prostora. Kaj je začasna raba in kateri so uspešni primeri začasne rabe pri nas, izveste v videu. Začasna raba prostora navadno nastopi kot vmesna raba, ko se je določena namembnost prostora iztekla, nova pa se še ni vzpostavila. Lahko…

Prihaja Ulični festival Koseze!

Na svetovni dan okolja, v četrtek, 5. junija 2014, bo na Koseški cesti med Podutiško cesto in Drago potekal ulični festival. Koseška cesta bo za en dan postala prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile delavnice za vse starostne skupine in dejavnosti, ki bodo oživile ulični prostor. Zbirale se bodo želje in pobude lokalnih prebivalcev, skupaj…

Delavnici Mreže za prostor v Kopru

Naslednji teden, v sredo, 14. maja 2014, Mreža za prostor vabi nevladne organizacije, civilne iniciative in vso zainteresirano javnost na dva dogodka v Koper. Od 11h do 15h se bosta v prostorih Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper zapored zvrstili dve delavnici. Najprej bo ob 11h na vrsti delavnica “Začasna raba prostora –  revitalizacija z…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri