Mesta mestom: Umirjanje prometa v okolici šole

Slovenske šole zelo pogosto stojijo ob prometnih ulicah in cestah, kjer promet ni prilagojen pešcem in kolesarjem. Take okoliščine niso prijazne otrokom, pri starših pa zbujajo skrb in pogosto zato otrok ne spodbujajo, da bi v šolo prihajali na aktiven in za njih najbolj zdrav način. Občine se problema pogosto dobro zavedajo, a ga v…

Mesta mestom: Označevanje postajnih točk Busko

Otroci, ki se v šolo vozijo s šolskim avtobusom, velikokrat vstopajo na avtobus na neurejenih in nevarnih mestih. Urejanje postajališč skladno z zahtevami Pravilnika o avtobusnih postajališčih je v veliko primerih zelo zahtevno in dolgotrajno. Avtobusni prevozi šoloobveznih otrok se izvajajo, tudi če so prometno varnostne razmere vprašljive. Zato si številne občine prizadevajo narediti vse,…

Mesta mestom: Zdrava Črna

Mnoge občine se dobro zavedajo pomena zdravega življenjskega sloga svojih prebivalcev. K temu so prispevali tudi podrobnejši pregledi podatkov o zdravju v občinah, ki jih zbira in sistematično prikazuje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Podatki, ki so v preteklih letih pogosto zaskrbeli javnost, so bili vezani na nezdrav način življenja otrok in mladostnikov, na njihovo…

Mesta mestom: Ljuba in Drago

Z vprašanjem, kako vključevati mlade v razvoj mesta in jim ponuditi kakovosten ter dostopen mladinski program, se ukvarja veliko občin v Sloveniji. Oblikovanje skupnostih in mladinskih prostorov skupaj z mladimi ima lahko pozitivne učinke, kajti mladi takšne prostore hitreje vzamejo za svoje in pomagajo pri oblikovanju programa. V Ljubljani so manko mladinske infrastrukture v delih…

Mesta mestom: Sožitje na grajskem vrtu

Zelene površine pomembno prispevajo k prijetnemu življenju v mestu. Vendar njihovo vzdrževanje predstavlja kar velik finančni zalogaj. Številna evropska mesta so začela njihovo vzdrževanje združevati z aktivnostmi, namenjenimi krepitvi lokalne skupnosti. V Veliki Britaniji na primer v jesenskem času povabijo prebivalce, da pomagajo grabiti listje in preživijo prijetno popoldne z družino ali prijatelji. Mesto s…

Mesta mestom: Moje mesto, moja izbira!

Slovenske občine so v zadnjih letih veliko sredstev vložile v urejanje kolesarske infrastrukture, tako za gradnjo novih kolesarskih povezav kot tudi za urejanje obstoječih. Nova infrastruktura še ne pomeni nujno sprememb v potovalnih navadah prebivalcev, zato je dobro, da investicije spremljajo mehki ukrepi za spodbujanje hoje in kolesarjenja. V tujini so večje komunikacijske kampanje, s…

Mesta mestom: Spodbujanje kolesarskega turizma in kolesarjenja po vsakdanjih opravkih

Kolesarjenje je vedno bolj priljubljeno tako kot oblika rekreacije kot način potovanja. Temu sledijo tudi občine, ki vedno več vlagajo v načrtovanje kolesarske infrastrukture in dodatnih storitev. Kakovostna infrastruktura se ne zaključi na občinski meji, zato je smiselno sodelovanje z občinami v soseščini ali celo v regiji. Prizadevanja je smiselno združiti tudi pri načrtovanju mehkih…

Mesta mestom: Pilotna proizvodnja sekundarnih gradbenih materialov

Gradbeni sektor spada med največje porabnike surovega materiala in proizvajalce odpadkov. Po napovedih naj bi v naslednjih tridesetih letih zgradili toliko, kot je trenutno zgrajenega. Zato je nujno razmišljati o vpeljavi principov krožnega gospodarstva tudi v gradbeni sektor. V prvi vrsti je pomembno vzdrževati in ohranjati, kar je že zgrajenega. Kadar sta prenova ali rušenje…

Mesta mestom: Prenova Glavnega trga v Mariboru

Vse več mest in krajev se odloča za omejevanje motornega prometa in spodbujanje aktivnih načinov mobilnosti. Ustvarjanje prostorov, ki so prijetni za preživljanje časa na prostem, kjer lahko hodimo, kolesarimo in pustimo otrokom, da se prosto igrajo, spodbuja zdrav življenjski slog, zmanjšuje vplive prometa na podnebje, krepi lokalno skupnost in dobro vpliva na lokalno gospodarstvo….

Mesta mestom: Trajnostna mobilnost v Bohinju

Turizem je ena najhitreje rastočih panog, pri čemer Slovenija ni izjema. Prinaša številne pozitivne učinke lokalnim skupnostim, po drugi strani pa tudi nekatere izzive, ki jih je potrebno naslavljati že od začetka razvoja turistične dejavnosti. V Sloveniji narašča število obiskovalcev, ki prinašajo obremenitve na okolje ravno v območjih večje naravne pestrosti, ki so še posebej…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri