Razvojna delavnica na temo trajnostne mobilnosti v Ljubljanski urbani regiji

V Ljubljanski urbani regiji poteka priprava temeljnega razvojnega dokumenta za obdobje 2014-2020 – Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije. Dokument bo predstavljal vizijo razvoja in vsebinske prioritete, ki bodo regiji omogočile razvojno prepoznavnost in specializacijo v primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji in EU ter črpanje razvojnih sredstev. Za pripravo čim bolj kvalitetnega vsebinskega okvira,…

ZGO-dba – Predlog poenostavljenega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja

V dosedanjih poskusih skrajševanja postopkov za pridobivanje dovoljenj v postopku graditve se je med partnerji skupine Odgovorno do prostora! (OdP) izoblikovalo trdno skupno stališče, da s parcialnimi posegi v obstoječi sistem ni mogoče dosegati izboljšanja stanja v urejanju prostora, kar velja tudi v zvezi s problematiko gradnje. Zato so se partnerji OdP spomladi 2012 odločili…

Izboljšanje sodelovanja javnosti pri občinskem prostorskem načrtovanju

Vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja na občinski ravni ureja Zakon o prostorskem načrtovanju, ki predvideva sodelovanje javnosti le ob razgrnitvi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta, praktično na koncu načrtovalskega procesa. To je za kvalitetno prispevanje javnosti v procesu bistveno prepozno in ni skladno niti z Aarhuško konvencijo (Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri…

Apolonija Šušteršič: Vesoljske politike

Delo umetnice in arhitektke Apolonije Šušteršič opredeljuje kritična prostorska praksa, ki je vedno lokacijsko specifična, transdisciplinarna ter raziskovalno in sodelovalno zasnovana. V svojih projektih obravnava razmerja med umetnostjo, arhitekturo in prostorskim načrtovanjem ter njihove družbene, kulturne in politične implikacije. Pri tem prevprašuje prevladujoče pojmovanje umetnosti in arhitekture, ki je v obeh primerih osredotočeno na oblikovanje…

Največji državni projekt: kanalizacija

Največje investicije v državi: javna kanalizacija “Dogovarjanje z občinami smo v glavnem zaključili, zdaj smo v investicijskem ciklu in mislim, da so to trenutno največje investicije, ki se izvajajo v Sloveniji,” stanje na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opisuje Bojan Dejak, ki je še do nedavnega na okoljskem ministrstvu vodil direktorat za javne…

S kolesom na vlak?

Urejanje prevoza oseb in transporta blaga naj bi tudi v Sloveniji že nekaj časa potekalo v skladu s paradigmo trajnostne mobilnosti. Tako na naddržavni – evropski – kot tudi državni ravni in lokalni ravni je bila sprejeta vrsta dokumentov, ki se sklicujejo na zasledovanje ciljev trajnostne mobilnosti. Namen ukrepov, ki jih posamezne občine oblikujejo na…

Eltis – portal urbane mobilnosti

Eltis je spletna platforma z vrsto različnih aplikacij in kopico informacij, ki zadevajo promet v mestih. Namenjena je zlasti izmenjavi izkušenj in širjenju znanj o dobrih praksah pri urejanju prometa v mestih. Brskati je mogoče med več kot 1500 primeri dobrih praks, nekateri od njih so prevedeni v vse jezike Evropske unije. Prebirati je mogoče…

Od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol: zgodba o javnem upravljanju

Predstavljajte si, da se nekaj preprostih ljudi odloči postaviti klop na dvorišču svoje soseske. Kaj bi lahko bilo lažje? Vse kar potrebujejo so štirje betonski zidaki in deska. Samo postavljanje klopi bi trajalo približno pet minut in vsa zadeva bi bila opravljena brez nepotrebnega tratenja časa ali prostora. Ker bi uporabili tako rekoč odpadne materiale…

Soodgovornost: novo razmerje med lokalno oblastjo in državljani

Soodgovornost je morda rešitev za nove izzive, s katerimi se dandanes soočajo tradicionalne države blaginje. Pristop bi lahko zadovoljil rastočo potrebo po novih vrstah storitev in inovativnih oblikah zagotavljanja storitev. Jon Bloomfield, vodilni strokovnjak URBACT projekta TOGETHER, obravnava to temo v svojem nedavno objavljenem članku “The emerging relationship between councils and citizens” (Porajajoči se odnos…

Emmanuel Moulin: Novi direktor URBACT

Emmanuel Moulin se je kot direktor sekretariatu URBACT pridružil februarja. Njegove raznolike izkušnje na področju urbanih in okoljskih politik, ki jih je pridobival v Franciji in Nemčiji, so ga prepričale o prednostih pristopa programa URBACT. V pričujočem intervjuju razloži svojo vizijo in ambicije. Kaj vas je prepričalo, da ste se želeli pridružiti URBACT-u kot direktor?…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri