[Napoved] Mednarodna konferenca Mestni turizem

Mestni turizem Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih 9. november 2023, Kranj Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih mestnih destinacij z znanimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki so turisti…

Širitve avtocest ne bodo rešile zastojev

Zadnje dneve ponovno slišimo ponavljajoče se pozive k širitvi cest – predvsem avtocestnih vpadnic proti Ljubljani in v navezavi na to tudi obvoznice. Oblikujejo se predvsem vprašanja zakaj širših cest ali njihove širitve nismo načrtovali že pred desetletji ali kako hitro lahko širitve pričakujemo. Premalokrat pa se v medijih pojavljajo vprašanja, ali so širitve smiselne,…

[KTPP ODZIV] Posekan drevored in slabe povezave z mestnim avtobusom – komu bo koristila obnova cest okrog Potniškega centra Ljubljana?

Načrtovana obnova Vilharjeve, Masarykove, Šmartinske in Železne ceste bo poslabšala udobje pešcev in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev. Na boljšem pa ne bodo niti uporabniki javnega prometa, za katere naj bi se potniški center urejal, so opozorili strokovnjaki, združeni v Koalicijo za trajnostno prometno politiko. Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) se je danes odzvala na…

Priložnosti za trajnostni razvoj občin: Programa ESPON in URBACT od blizu

Predstavniki nacionalnih točk obeh programov smo 7. septembra 2023 v Ljubljani organizirali posvet Priložnosti za trajnostni razvoj občin: Programa ESPON in URBACT od blizu. Udeleženci so izvedeli vse o možnostih sodelovanja v obeh programih in slišali izkušnje gostov, ki so v programih že sodelovali. Del dogodka je bil namenjen razpravi o potrebah občin, ki smo…

Z novim šolskim letom za manj kot dva pustimo avto doma

Za manj kot dva je avto doma! je slogan kampanje »Manj kot dva«, ki že drugo leto ozavešča prebivalce Slovenije o negativnih posledicah pretirane rabe avtomobila za kratke vsakodnevne poti ter spodbuja spremembe v potovalnih navadah. Namreč, več kot polovica dnevnih poti, ki jih opravimo z avtomobilom je krajših od dveh kilometrov. To so razdalje,…

Gremo v šolo skupaj, peš ali s kolesom, s Pešbusom ali Bicivlakom

Aktivna hoja v šolo peš, s kolesom ali s skirojem prispeva k zdravju in dobremu počutju otrok, pa tudi k razvoju njihove samostojnosti in zdravih potovalnih navad. Hkrati aktiven način hoje v šolo prispeva tudi k manjšemu številu avtomobilov v okolici šole in zato k bolj varnemu, manj hrupnemu in onesnaženemu okolju v času jutranjega…

Polni zagona kolesarimo v službo tudi jeseni

Po uspešno izpeljanem spomladanskem izzivu, v katerega se je vključilo več kot 1200 kolesarjev, se bomo na pot v službo s kolesi pognali tudi jeseni.  Pred nami so ponovno tedenski izzivi, nagrade in veliko več! Nacionalna pobuda »Polni zagona kolesarimo v službo« poteka od 28. avgusta do 6. oktobra. Jesenska izvedba izziva prinaša številne novosti. …

Javni posveti o predlogu Zakona o podnebnih spremembah

Poleti je IPoP na povabilo PIC – pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja skupaj s kolegi iz Focus – društvo za sonaraven razvoj sodeloval v procesu zbiranja predlogov za vsebine Zakona o podnebnih spremembah, ki ga je sprožilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. V sodelovanju s predstavniki ministrstva smo v mesecu dni,…

Projekt Pop Up Urban Spaces – Lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti z uporabo taktičnega urbanizma

IPoP je z marcem 2023 postal del triletnega projekta PopUpUrbanSpaces – Lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora. PopUpUrbanSpaces javnem sektorju in sorodnim entitetam v funkcionalnih urbanih območjih mest omogoča lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem stališč in…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri