Vabilo občinam: Uvajate ukrepe trajnostne mobilnosti in potrebujete pomoč pri komuniciranju?

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine, ki imajo namen v letu 2024* uvajati ukrepe trajnostne mobilnosti in pri tem potrebujejo komunikacijsko podporo. Prednost imajo občine, ki bodo uvedle ukrepe trajnostne mobilnosti na račun omejevanja motornega prometa. Uvajanje tovrstnih ukrepov pogosto vpliva na vsakdanje navade prebivalcev, kar ni prijetno, zato jih pogosto spremlja bolj ali manj glasno izraženo nezadovoljstvo. Do določene mere lahko tovrstno nezadovoljstvo znižamo tudi z ustreznim komuniciranjem.

Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico, ki se nahaja na dnu strani, ter jo pošlje na naslov life@ipop.si do 14. marca 2024, do 15. ure. 

Izbrano občino bo pri komuniciranju ob uvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti mentorsko in finančno podprl IPoP – Inštitut za politike prostora. Na voljo je sofinanciranje v vrednosti med 5.000 in 12.000 evrov za stroške, povezane z izvedbo komunikacijskih ukrepov (npr. stroški komunikacijskega materiala, oglaševanja, analize učinkov za pridobitev podatkov za komuniciranje, programa ob uvajanju ukrepa, začasne urbane opreme ipd.).

Za manj kot dva je avto doma

Podatki kažejo, da Slovenci uporabljamo avtomobil tudi na poteh, ki bi jih lahko enostavno prehodili ali prekolesarili. Kar polovico poti, ki jih opravimo z avtomobilom, je krajših od dveh kilometrov. To ni nič neobičajnega, saj se je desetletja gradila infrastruktura, prilagojena avtomobilom. V zadnjih letih se v prostoru, okolju in družbi vse bolj kažejo negativni učinki prekomerne rabe avtomobila, zato se občine vedno bolj zavedajo pomembnosti uvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti. Pri tem je za spreminjanje potovalnih navad prebivalcev potrebno sočasno uvajanje ukrepov za zmanjšanje motoriziranega prometa.

Med te štejemo:

  • Oženje vozišča,
  • ukinjanje voznih pasov,
  • nižanje omejitve hitrosti,
  • ukinjanje parkirnih mest,
  • spreminjanje parkirnega režima,
  • uvajanje sistema enosmernih ulic,
  • uvajanje rumenih pasov za javni potniški promet ipd.

Zaradi družbenega pritiska in političnega tveganja so občine zadržane do uvajanja tovrstnih ukrepov. Takšne ukrepe namreč pogosto spremlja glasno izražanje nezadovoljstva prebivalcev. Na eni strani lahko krivimo človeško naravo, saj smo ljudje bitja navad, ki ne maramo sprememb in uvajanje takih ukrepov zahteva od nas prilagoditev dnevne rutine. Na drugi strani pa se pogumnejši občinski uradniki in odločevalci, ki se odločijo omejevati motorni promet, ne uspejo dovolj posvetiti komuniciranju ciljev, namena in smiselnosti ukrepov. Ustrezno komuniciranje lahko namreč zniža tveganje za odpor prebivalcev ob sprejemanju novih ukrepov.

Odpirate nove površine za kolesarje in pešce? Povejte naglas!

Občine bomo letos prvič podprli pri komuniciranju novih ukrepov trajnostne mobilnosti, zato je vabilo odprto, mi pa prilagodljivi. Skupaj z vami želimo razvijati ustrezno metodo komuniciranja. Pogoj za uspešno sodelovanje je motiviranost občine in povezanost občinskih uradnikov različnih oddelkov (npr. urejanje prostora, odnosi z javnostmi, kabinet župana), da vplivajo na potovalne navade prebivalcev. Časovnico sodelovanja bomo zastavili v skupnem dogovoru, prednost bodo imele občine, ki bi ukrepe uvajale v jesenskem času, npr. v času Evropskega tedna mobilnosti.

*Tudi če nameravate uvajati ukrepe trajnostne mobilnosti s poudarkom na omejevanju motoriziranega prometa v letu 2025, se prijavite in mogoče najdemo možnosti sodelovanja pri komuniciranju že v letošnjem letu.

Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico, ter jo pošlje na naslov life@ipop.si do 14. marca 2024, do 15. ure.

Prijavnico prenesite tukaj.

Avtor naslovne fotografije: Tit Košir

Vabilo za občine je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri