Streets for Citizens

Z januarjem 2024 je IPoP postal del evropskega projekta Streets for Citizens: Taktični urbanizem – nove inovativne rešitve za trajnostno mobilnost v mestih z namenom blaženja negativnih učinkov podnebnih sprememb v urbanih območjih in ustvarjanja prijetnejših mest.

Projekt, ki deluje v okviru programa Interreg Euro-MED in je del misije Green living areas (Zelena bivalna območja), odgovarja na dva glavna izziva:
1. Visoko stopnjo lastništva avtomobilov, promet in nevarnost na cestah
2. Pomanjkljivo število in/ali kakovost zelenih površin in skupnostnih dejavnosti

Projekt Streets for Citizens se osredotoča predvsem na ozaveščanje prebivalcev z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti v mestih in funkcionalnih regijah. Izhodišče projekta je, da lokalne uprave v malih in srednje velikih mestih nimajo dovolj znanja in orodij za učinkovito naslavljanje in reševanje omenjenih izzivov. Glavni cilj projekta je opolnomočiti javni sektor in druge deležnike, da bodo učinkoviteje vključevali javnost ter tako okrepili njihovo zavezanost k skupnemu reševanju izzivov mobilnosti.

Eden izmed ciljev projekta je spodbuditi aktivnejšo udeležbo prebivalcev v pilotnih prostorskih intervencijah, namenjenih krepitvi odpornosti urbanih okolij. Z intervencijami se projekt naslanja na taktični urbanizem, pristop k načrtovanju mest, ki temelji na začasnih, enostavnih in cenovno ugodnih prostorskih intervencijah z namenom ustvarjanja prijetnejših in varnejših javnih prostorov. Partnerstvo bo rezultate pilotnih projektov, spoznanja in priporočila razširjalo tudi drugim evropskim občinam in sorodnim vsebinskim mrežam.

IPoP – Inštitut za politike prostora je v projekt vključen kot strokovna institucija, ki zagotavlja znanje iz področja taktičnega urbanizma in ustvarjanja prostora. Partnerjem bomo pomagali pri zasnovi, oblikovanju, izvajanju in merjenju učinkov njihovih pilotnih urbanih intervencij. Namen pilotov bo prebivalcem mest in odločevalcem pokazati, kaj se zgodi, ko ulice in javne prostore odpremo ljudem.

Več o partnerjih in aktivnostih projekta lahko spremljate v novičnikih:
Novičnik #1 – maj 2024

Projekta spletna stran
Facebook
LinkedIn

Trajanje projekta: 1. januar 2024–30. september 2026 (33 mesecev)
Program: Interreg Euro-MED Programme
Vodilni partner: Javne službe Ptuj, d.o.o.
Partnerske države: Slovenija, Italija, Grčija, Ciper, Španija, Bosna in Hercegovina ter Portugalska
Skupni proračun: 2.507.745 € / Interreg sredstva: 2.006.196  €

Ta projekt podpira program Interreg Euro-MED s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

Naslovna fotografija: Vishnu Prasad / Unsplash

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri