Kar 71 % anketiranih učencev bi v šolo želelo hoditi aktivno

V sklopu programa Aktivno v šolo in zdravo mesto smo v času Evropskega tedna mobilnosti jeseni 2023 zagnali spletno platformo za beleženje načina hoje v šolo Kako hodimo v šolo?. Z njeno pomočjo smo spodbudili vse slovenske šole in občine, da med svojimi učenci preverijo način in želeni način hoje v šolo. V anketi je od srede septembra do začetka decembra sodelovalo 38 šol iz 17 različnih občin in kar 9.758 učencev. Skupni podatki so pokazali, da je na dan izvajanja ankete le 35 % vključenih otrok prišlo v šolo aktivno, če pa bi lahko izbirali način hoje v šolo, bi bil ta odstotek bistveno večji, kar 71 %.

Jesenska pobuda programa Aktivno v šolo in zdravo mesto za beleženje načina prihoda v šolo je potekala med med18. 9. 2023 in 5. 12. 2023.Na izbrani dan so na 38 šolahučence vprašali, na kakšen način so prišli v šolo in kako bi si želeli potovati v šolo, če bi o tem lahko odločali sami. Sodelovalo je 26 matičnih in 12 podružničnih šol iz vse Slovenije.V anketi je sodelovalo 9.758 učencev iz 17 različnih občin: Domžale (6), Sevnica (5), Slovenj Gradec (3), Ribnica (3), Šentjernej (2), Bled (2), Črna na Koroškem (2), Ilirska Bistrica (2), Piran (2), Ormož (2), Kočevje (1), Krško (1), Majšperk (1), Medvode (1), Novo mesto (1), Poljčane (1), Razkrižje (1).

Podatki, ki so jih posredovale šole so prikazani za vsako šolo posebej na platformi Kako hodimo v šolo?, za šole z več kot 100 učenci tudi z rezultati za tri starostne skupine: 1. razred, 2. do 5. razred, 6. – do 9. razred.

Zgornja grafa prikazujeta skupne ugotovitve preverjanja na 38 šolah v obdobju jesen 2023.

Aktivna hoja v šolo s starostjo učencev narašča.

Skupni rezultati kažejo, da je v zajeti populaciji bil delež otrok, ki hodi v šolo na aktiven način le – 35 % (n= 9710). To je sorazmeroma majhen delež, zlasti v primerjavi z deležem otrok, ki bi v šolo želeli hoditi aktivno – 71 % (n= 9597). Med aktivne načine umeščamo hojo v šolo peš, s skirojem, rolko, rolerji in s kolesom.

Največji razkorak med načinom hoje otrok v šolo in želenim načinom hoje otrok v šolo je pri prihodu z avtomobilom, zlasti pri prvošolcih. V prvem razredu je namreč 72 % otrok pripeljanih z avtomobilom, na tak način pa si želi v šolo hoditi le 17 % vseh anketiranih učencev. 

Delež z avtomobilom pripeljanih učencev v šolo glede na starost šolarjev in napredovanje v šoli, upada. V prvih razredih je tako delež otrok, ki so pripeljani z avtomobilom 72 %, v devetih razredih pa 30 %. To je tudi najnižji delež hoje v šolo z avtomobilom med vsemi razredi. 

Največja razlika v načinu in želenem načinu hoje v šolo je pri vožnji z avtomobilom. Učenci niso posebno naklonjeni k hoji v šolo z avtomobilom.

Graf 5: Delež otrok, ki so v šolo pripeljani z avtomobilom glede na razred, ki ga obiskujejo.

Največ šolarjev, ki želi s kolesom hoditi v šolo, obiskuje 5. razred.

Med aktivnimi potmi v šolo pri anketiranih učencih prevladuje prihod peš (29 %, s skirojem, rolko ali rolerji 3 % in s kolesom 3 %). Kaže se tudi porast deleža prihodov s skirojem, rolko ali rolerji po 4. razredu (za 3 odstotne točke) in kolesom po 5. razredu (za 4 odstotne točke), ko učenci opravijo kolesarski izpit. 

Med želenimi načini hoje v šoloizrazito izstopa želja po hoji s kolesom (26 %), na račun porazdelitve želenih načinov pa se zmanjša želja načina hoje z avtomobilom (za 30 odstotnih točk), avtobusom (za 6 odstotnih točk) in nekoliko tudi peš hoje (za 2 odstotni točki).

Graf 6: Število otrok, ki v šolo prihaja peš glede na razred, ki ga obiskujejo.

Hoja s skirojem, rolko ali rolerji je med mlajšimi učenci zelo priljubljen način hoje v šolo, s starostjo pa interes upada.

Poleg skupnega pregleda podatkov smo za šole večje od 100 učencev pripravili tudi prikaze glede na starostne stopnje in možnosti, ki jih imajo otroci za samostojno in aktivno hojo v šolo. Tako smo otroke ločili v tri obdobja: 1. razred, ko morajo imeti otroci na poti v šolo spremstvo, od 2. do 5. razreda in od 6. do 9. razreda, ko otroci, ki so opravili izpit za kolo, lahko samostojno hodijo v šolo s kolesom.

Kako v šolo hodijo učenci v 1. razredu?

V prvih razredih je razrez načinov prihoda in želenih načinov prihoda v šolo zelo zanimiv. Večinski delež prihodov v šolo je z avtomobilom, nekaj peš in manjši delež tudi z avtobusom, želje pa so skoraj sorazmerno razporejene med vsakim izmed načinov prihoda – dobrih 20 % peš, s skirojem, rolko, rolerji in s kolesom, slabih 20 % z avtomobilom in 20 % s šolskim avtobusom ali javnim potniškim prometom (JPP). 

Graf 7: Način in želen način hoje v šolo učencev, ki obiskujejo 1. razred
Kako v šolo hodijo učenci od 2. do 5. razreda?

Združen pregled učencev, ki obiskujejo pouk od 2. do 5. razreda med sodelujočimi šolami razkriva ugotovitev, da v primerjavi s 1. razredi na aktiven način hodi več učencev, nekoliko zmanjšan je delež z avtomobilom pripeljanih učencev.

Graf 8: Način in želen način hoje v šolo učencev od 2. do 5. razreda
Kako v šolo hodijo učenci od 6. do 9. razreda?

Učenci od 6. do 9. razreda med sodelujočimi šolami v tem obdobju prihajajo v šolo že bistveno bolj samostojno. Opaziti je porast v deležu pešcev in kolesarjev. Slovenski šolarji namreč v 5. razredu lahko opravijo kolesarski izpit, kar jim omogoča, da lahko v šolo prihajajo samostojno. Kaže se tudi rahel porast v prihodih z avtobusom in upad učencev, ki jih v šolo pripeljejo z avtomobilom.

Graf 9: Način in želen način hoje v šolo učencev od 6. do 9. razreda
Kako so hodili v šolo otroci od pomladi 2021?

Ankete Kako hodimo v šolo? smo predhodno izvajali že od pomladi 2021 na 21 šolah v sklopu priprave lokalnih načrtov hodljivosti za občino Črna na Koroškem (2), občino Piran (8) in Mestno občino Velenje (11) ter občino Nazarje (2). Skupaj je do konca jeseni 2023 anketo izpolnilo 57 šol, od teh sta dve šoli anketo ponovili – OŠ Lucija in OŠ Sečovlje. 

Pobudo za preverjanje načina hoje v šolo bomo v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovili tudi pomladi in jeseni 2024. Šole in občine, ki bi želele sodelovati, vabimo, da sledite našim objavam na spletni in Facebook strani programa ali se prijavite na prejemanje e-novic (na dnu strani).

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri