Končano prvo usposabljanje za izdelavo lokalnega načrta hodljivosti, odprto vabilo na drugo

Prvi cikel usposabljanja Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti! se je decembra končal. Predstavniki občin Domžale, Ribnica ter Mestne občine Slovenj Gradec so skupaj z izbranimi prostorskimi načrtovalci uspešno zaključili sodelovanje na prvem ciljnem usposabljanju za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja, podrobneje spoznali proces priprave lokalnega načrta hodljivosti ter v praksi preizkusili načrtovalska orodja in metode vključevanja različnih lokalnih akterjev v pripravo teh posebne vrste načrtov. Svoje delo so strnili v nabor ugotovitev in ukrepov, s katerimi bodo v prihodnje v lokalnem okolju vseh treh občin skušali po najboljših močeh izboljšati pogoje za hojo. Med najbolj zanimive izkušnje iz delovnega procesa so uvrstili poglede otrok in funkcionalno oviranih oseb na pogoje za hojo in razmere v lokalnem prometu in javnem odprtem prostoru. 

Prvi cikel usposabljanja Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti je potekal od septembra do decembra 2023. Predstavniki izbranih treh občin so v sodelovanju s prostorskimi načrtovalci odlično opravili svoje delo.

Na prvem usposabljanju so sodelovali: Maja Hrastar z Občine Domžale in Tatjana Marn (Marn & Marn, urejanje prostora, d. o. o.); mag. Lea Divjak Radivojević z Občine Ribnica in mag. Irena Hočevar (ACER d. o. o.); Tilen Tamše z Mestne Občine Slovenj Gradec in Tosja Vidmar in Nina Uršič (Locus, d. o. o).

Udeleženci seminarja so preko sedmih srečanj z organizatorji usposabljanja in delovno skupino programa Aktivno v šolo in zdravo mesto spoznali ključne značilnosti načrtovanja hoji in zdravju prijaznega okolja ter posamezne korake procesa priprave in elemente vsebine lokalnega načrta hodljivosti. Predstavljene vidike načrtovanja, delovne metode in načrtovalska orodja so sproti praktično preverjali, vsak v svojem lokalnem okolju in postopoma sestavljali oceno stanja in študijski primer lokalnega načrta hodljivosti. 

S pomočjo pregleda ključnih strateških in razvojnih lokalnih dokumentov s področja prometne politike, javnega zdravja in družbenih dejavnosti so udeleženci seminarja najprej pripravili izhodiščni profil občine. V nadaljevanju so oblikovali lokalno fokusno ali posvetovalno skupino, v katero so vključili predstavnike različnih javnih institucij in civilnodružbenih organizacij in specifičnih od hoje odvisnih skupin prebivalcev ter izvedli tudi eno delovno srečanje z njo. S pomočjo preglednega seznama za oceno hodljivosti so izvedli terenski ogled in pripravili prvo grobo oceno hodljivosti okolja. Izračunali, preverili, odmerili in na kartah so prikazali pet, deset in petnajst minut peš razdalje na obravnavanem območju. Pripravili so analizo načrta šolskih poti za izbrane osnovne šole in svoje razumevanje pogojev za hojo poglobili z intervjuji z izbranimi sogovorniki. Pripravili so analizo oddaljenosti bivališč učencev od matičnih šol in skupaj s šolami izvedli anketo o načinu hoje otrok v šolo. Izvedli so pogovorni sprehod v prostoru s šolarji in se poučili o izkušnjah otrok s peš hojo v šolo in po drugih vsakdanjih dejavnostih v lokalnem okolju. Z dodatnim terenskim ogledom in pogovorom z osebami, ki imajo izkušnje z gibalno in/ali senzorno oviranostjo pri rabi prostora, so poglobili tudi razumevanje univerzalne dostopnosti lokalnega javnega prostora in stavb. Vse ugotovitve so zbrali v pregledni tabeli in pripravili nabor infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov za izboljšanje razmer. Med drugim so vsi tudi posodobili načrt šolskih poti za eno do osnovnih šol in na koncu pripravili akcijski načrt za izboljšanje pogojev za hojo v svojem okolju. 

Vključujoč pristop k načrtovanju hoji in zdravju prijaznega okolja, ki so ga predstavniki občin in načrtovalci preizkusili prek nalog, kot so izvedba fokusne skupine, sprehod z otroki ter pogovor in terenski ogled s funkcionalno ovirano osebo, je udeležencem omogočil širši vpogled v potrebe in ovire, s katerimi se vsakodnevno soočajo različni uporabniki prostora ter tako bolje razumeti njihove specifične izkušnje s hojo.

Občina Domžale z naborom ukrepov napoveduje izboljšanje peš povezav z ureditvijo novih prehodov za pešce in obstoječih površin za udobnejšo hojo (zniževanje robnikov, vzdrževanje tlakov), ter ukrepe za umirjanje prometa in urejanje mirujočega prometa ter zagotavljanje nadomestnih peš koridorjev v primeru prometnih zapor zaradi gradbenih del. Na območju obeh osnovnih šol v mestu predlagajo, da se omogoči dostopnost šol tudi za gibalno ovirane osebe z umestitvijo dvigal ali drugih rešitev, ki bi podpirale samostojno rabo šolskih stavb. Za uresničevanje želje šolarjev po aktivni in samostojni hoji v šolo peš ali s kolesom, so tudi v Domžalah predvideli ukrepe za nadzor kulture vožnje vseh vrst udeležencev v prometu ter posebej urejanje prometa v okolici šole, ureditev kolesarnic in nadstrešnic ob postaji šolskega avtobusa ter posodobitev načrta šolskih poti z vključevanjem otrok in staršev.

Predlogi ukrepov v občini Ribnica primarno naslavljajo razmere v središču naselja Ribnica in ureditev pogojev za hojo na glavnem trgu v mestnem jedru z upravljanjem avtomobilnosti (prometni režim in parkiranje). S postavitvijo kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev, želijo v Ribnici osrednji javni odprt prostor prioritetno nameniti pešcem in urediti možnosti peš rabe mestnega prostora z vzpostavitvijo območij P+R (parkiraj in se odpelji) na obrobju mesta in linij javnega potniškega prometa. Za podpiranje vsakdanje samostojne hoje učencev v šolo pa predlagajo izvajanje Pešbusa in spremljanje hoje v šolo za mlajše skozi vse leto ter uporabo šolskega prevoza. S tem namenom predvidevajo ureditev avtobusnega postajališča z nadstrešnico, klopmi in ozelenitev. 

Program usposabljanja za občine in prostorske načrtovalce Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti! je ponovno odprt za prijave. V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto bo potekal spet pomladi 2024 in sicer od marca do junija 2024. Vse zainteresirane občine in prostorske načrtovalce vabimo k prijavi do 16. 1. 2024. Več na POVEZAVI.

Avtorica prikazne fotografije: Nina Uršič, Locus d. o. o.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri