Pametne rešitve za trajnostno mobilnost: zbirka kratkih izobraževalno-dokumentarnih videov

V okviru projekta SmartMOVE – pametne rešitve za trajnostno mobilnost smo na IPoP v sodelovanju s partnerji projekta pripravili zbirko kratkih izobraževalno-dokumentarnih videov o trajnostni mobilnosti.

V videih so predstavljena orodja kot je na primer mobilnostni načrt, certifikat trajnostne mobilnosti, pilotna izvedba prilagodljivih skupinskih prevozov, pa tudi dobre prakse mobilnosti v podjetjih IKEA Slovenija ter Sibo d.o.o.

Mobilnostni načrti

V projektu smo izdelali pet mobilnostnih načrtov za izbrane ustanove, podjetja ali območja, ki v Ljubljani generirajo zgoščen promet ali pa je trajnostna mobilnost za območje še posebej pomembna.

Mobilnostni načrt je dokument, ki omogoča aktivno urejanje dostopnosti in optimizacijo parkiranja z uporabo ukrepov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in na pozitiven način ozaveščajo uporabnike, prebivalce in zaposlene o razponu možnosti in učinkih uporabe različnih prevoznih možnosti za njihovo lokacijo dela.

Za izdelavo mobilnostnega načrta so bili izbrani Univerzitetni klinični center Ljubljana kot največji delodajalec v Sloveniji, nakupovalno območje BTC, IKEA Slovenija ter Studio Moderna in pa Krajinski park Ljubljansko barje kot območje zaščitene naravne dediščine ob največjem urbanem območju v Sloveniji. Vsak izmed načrtov upošteva posebnosti posameznega prometnega stičišča ter potrebe in interese zaposlenih in podpornega osebja. Za ta namen smo uporabili vključujoč pristop in izvedli temeljito analizo potreb. Končni mobilnostni načrti zajemajo posebnosti območja in specifike ustanove, sledijo pa načelom celostne obravnave mobilnosti, trajnostnega pristopa in medsebojnega sodelovanja.

Prilagodljivi skupinski prevozi na delo

V prestolnico se dnevno na delo pripelje več kot 120.000 ljudi, kar znatno prispeva h količini prometa in zgostitvah v prometnih konicah. Pri zasledovanju cilja znižanja emisij je skupina dnevnih vozačev iz krajev, iz katerih javni potniški promet ne zagotavlja ugodnih povezav, zelo relevantna in je zanjo potrebno iskati privlačne alternative osebnemu vozilu. Dinamični skupinski prevoz s kombijem se zelo približa udobju, hitrosti in fleksibilnosti lastnega prevoza na delo.

Projekt SmartMOVE je kot inovativno rešitev za zmanjševanje gostote prometa in z njim povezanih negativnih učinkov razvil in pilotno preizkusil povsem novo trajnostno obliko prevoza na delo iz okoliških krajev v Ljubljano, t.i. dinamični skupinski prevoz.

Učinkovitost nove modalitete je bila preizkušena z izvajanjem brezplačnih prevozov na relacijah, ki so bile določene na podlagi analize potreb in anketiranja zaposlenih na območjih UKC in BTC (vključno s podjetjem IKEA) kot končnih točk prevoza. V skupinski dinamični prevoz so se lahko vključili prebivalci, ki se v Ljubljano na delo vozijo iz Kranja, Kamnika, Domžal, Radomelj, Komende, Mengša ali Trzina. Prevozi so se izvajali vsak delovni dan, za namen testiranja pa občasno tudi preko vikenda vse od 1. februarja do 30. aprila 2023.

V pilotni projekt je bilo vključenih 131 najustreznejših kandidatov od več kot 500 prijavljenih. Prevozi so bili odlično sprejeti, ključne ugotovitve in učinke pa je na podlagi obdelave podatkov pripravil Institut Jožefa Stefana.

 

Certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE

Z namenom opolnomočenja delodajalcev in zaposlenih za konkretno ukrepanje ter ozaveščanje o pomenu in oblikah trajnostne mobilnosti na korporativni ravni smo zasnovali certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE.

Certifikat bo moč pridobiti na osnovi trajnostnega upravljanja z mobilnostjo na ravni zaposlenih. Koncept certifikata je zgrajen okrog sistema kriterijev, s katerimi bo možno oceniti ustreznost sedanjega transportnega ustroja organizacije ter učinke možnih ali udejanjenih sprememb. Za razvoj metodologije certifikata trajnostne mobilnosti SmartMOVE je odgovorna delovna skupina na Odseku za tehnologije znanja na Inštitutu Jožefa Stefana.

Certificiranje predstavlja orodje za učinkovit obrat k trajnostni mobilnosti, hkrati pa je simbolni vzvod, s katerim se podjetja lahko opredelijo kot trajnostno naravnana. Podjetja s certifikatom SmartMOVE pridobijo status odgovornega podjetja in lahko izpostavijo svojo zavezo k boljšemu jutri.

Izboljšanje pogojev za zaposlene

Preko izdelave mobilnostnega načrta smo pri podjetjih IKEA Slovenija in Sibo d.o.o. prepoznali izjemno dobre pogoje za izvajanje trajnostne mobilnosti za zaposlene.

Zaključni video zaokroži in povzame vse dosežke in rezultate projekta.

 

 

          

 

 

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.609.166,79 EUR.

Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri