Zbirka webinarjev o različnih vidikih trajnostne mobilnosti za organizacije in podjetja

V okviru projekta SmartMOVE smo v mesecu oktobru in novembru 2023 skupaj s projektnimi partnerji izvedli cikel spletnih izobraževanj o različnih plateh trajnostne mobilnosti.

Nabor strokovnjakov s področja je na zanimiv in vključujoč način ter z video prikazi primerov predstavil ključne teme in možnosti, ki jih imajo delodajalci oziroma organizacije ter zaposleni, da bi pripomogli k bolj trajnostni mobilnosti zaposlenih in s tem dosegli ugodne učinke ne le za samo organizacijo, temveč tudi za širše za skupnost in okolje.

 

Predavatelji:

Klemen Gostič, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije;

Rok Vodopivec, Ljubljanski urbanistični zavod;

Aidan Cerar, IPoP – Inštitut za politike prostora

Posnetek

Podjetja in druge organizacije so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega ali primestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti.

Uvodno predavanje obravnava orodja, ki učinkovito in uspešno naslavljajo mobilnost v podjetjih in organizacijah, hkrati pa spodbujajo med zaposlenimi kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter racionalnejšo rabo avtomobila, kar prinaša tudi precejšnje prihranke. V sklopu predavanja je podrobno predstavljen mobilnostni načrt za organizacije kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

 

Predavatelja:

Urban Jeriha, IPoP – Inštitut za politike prostora

Lea Rikato Ružič, PNZ d.o.o.

Posnetek

 

Zaradi pogostega primanjkljaja parkirnih mest v primerjavi s številom avtomobilov predstavlja upravljanje parkiranja oziroma parkirišč enega izmed ključnih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad zaposlenih v organizacijah oziroma podjetjih. Poleg spodbujanja trajnostne rabe osebnega avtomobila, lahko podjetja z ukrepi na področju upravljanja parkiranja naslavljajo zmanjšanje stroškov vzdrževanja parkirišč, objekta in okolice. Na predavanju so predstavljeni raznoliki ukrepi vezani na upravljanje parkiranja oziroma parkirišč, celovito naslavljanje optimizirane rabe avtomobila ter inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih.

 

Predavatelji:  

Ana Struna Bregar, CER Partnerstvo

Petra Kandus, CER Partnerstvo

Žiga Čebulj, CER Partnerstvo

Posnetek

Trajnostna mobilnost podjetjem in zaposlenim omogoča bolj učinkovito izkoriščanje delovnega časa, zmanjševanje stroškov in obremenitve okolja. Podjetja lahko s sprejetjem politik trajnostne mobilnosti bistveno zmanjšajo emisije, optimizirajo prometne tokove ter izboljšajo življenje zaposlenih in prebivalcev mest. Na predavanju bodo predstavljeni različni načini in izzivi upravljanja mobilnosti podjetij, ki naslavljajo spodbujanje sprememb v kulturi podjetij ter koristih za zaposlene, okolje, poslovanje podjetij ter prehoda vsakega podjetja na ogljično nevtralnost.

 

Predavatelja:

Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora

Doc. dr. Davor Kontić, IJS – Inštitut Jože Štefan

Posnetek

S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Aktivni prihodi na delo (hoja, kolesarjenje) manjšajo povprečno letno bolniško odsotnost in večajo splošno zadovoljstvo zaposlenih. Na predavanju so predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

 

17. januar 2024 ob 10. uri

Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Prijave (Število mest je omejeno)

 

Na dogodku bodo s strani podjetij in ustanov predstavljene številne dobre prakse, rešitve in izkušnje naslavljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih. Izobraževanje bo potekalo v živo, seznam sodelujočih podjetij pa objavimo v decembru.

 

Več o projektu SmartMOVE si lahko preberete TUKAJ.

 

          

 

 

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.609.166,79 EUR.

Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

 

Vir naslovne grafike: Freepik

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri