Aktivno v šolo in zdravo mesto

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto je namenjen spodbujanju aktivne hoje v šolo, promociji koristi aktivne mobilnosti za zdravje, dobro počutje in razvoj otrok in odraslih ter usposabljanju akterjev za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega oziroma zdravega življenjskega okolja.

Program spodbuja  aktivno hojo v šolo ter ozavešča o pomenu aktivne mobilnosti za zdravje in dobro počutje. Izpostavlja prispevek hoje k družbeni enakosti in povezanosti prebivalcev ter še posebno skupin, ki so odvisne od hoje (otroci, starejši, starši in skrbniki majhnih otrok, invalidi ter druge senzorno in fizično ovirane osebe). Izpostavlja hojo kot prometno prakso, ki hkrati prispeva k povečanju redne telesne dejavnosti in varstvu okolja ter blaženju podnebnih sprememb. Program tudi širi znanje o načrtovanju hoji in zdravju prijaznega (hodljivega in zdravega) ter univerzalno dostopnega bivalnega okolja.

Program naslavlja zdravstvene probleme otrok in odraslih, ki izvirajo iz sedečega načina življenja in “debelilnega” okolja in jih v največji meri lahko zajezi redna telesna dejavnost, ki jo zagotavlja aktivna mobilnost – konkretno peš hoja. Hkrati program izpostavlja tudi  okoljske razsežnosti aktivne mobilnosti in načrtovanje prostora za hojo povezuje tudi s prometnim in urbanističnim načrtovanjem javnega prostora ter s podnebno politiko (blaženje in prilagajanje).

Dejavnosti programa povezujejo zavzemanje zdravstvenega resorja za vsakdanjo telesno dejavnost z lokalnimi ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo in aktivno mobilnost ter povečujejo razumevanje različnih akterjev o pomenu hoje kot prometne prakse, o dostopnosti in enakosti ter o drugih vsestranskih koristih načrtovanja hoji prijaznega okolja. Program povezuje prizadevanje skupnosti za javno zdravje s prizadevanji za trajnostno mobilnost, družbeno enakost in trajnostno urejanje prostora ter v praksi ustvarja možnosti za premagovanje sektorskih mej in za ustvarjanje sinergij med ukrepi s področja zdravja, urejanja prostora in prometa. Pri tem program sledi Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 ter Akcijskemu načrtu za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 do leta 2022 ter dopolnitvam o ciljih Strategije razvoja Slovenije 2030.

Cilje program uresničuje s tremi vrstami dejavnosti:

  • podpora šolam in občinam pri spodbujanju aktivne mobilnosti na poti v šolo,
  • praktično usposabljanje prostorskih načrtovalcev in občin za pripravo lokalnega načrta hodljivosti s predstavitvijo procesa in orodij za pripravo lokalnega načrta hodljivosti na osnovi praktičnih primerov,
  • izdelava, predstavitev in širjenje priročnika za načrtovanje hoji prijaznega okolja.

Poseben poudarek je namenjen razvoju skupnostnega pristopa k načrtovanju, oblikovanju širokih lokalnih zavezništev in spodbujanju vključevanja uporabnikov v načrtovanje ter učinkovitega medsektorskega in medgeneracijskega sodelovanja ter naslavljanju potreb v prometu de-privilegiranih skupin uporabnikov (otrok, invalidov, starejših). 

Nosilec programa: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partner: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS
Trajanje programa: 2022 – 2025

Foto: Luka Vidic, arhiv Društvo Pazi!park

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri