[KONFERENCA]: Presoja učinkov na prostor

Izkušnje pri nas in na tujem kažejo, da so razvojne politike različnih ravni pogosto slabo usklajene z dolgoročnimi strateškimi cilji in usmeritvami prostorskega razvoja. Kaže se potreba po bolj celovitem in povezanem upravljanju s prostorom, ki zahteva okrepljen dialog med deležniki ter s tem bolj odprto in povezano pripravo ter izvajanje politik na vseh ravneh upravljanja.

Teritorialna agenda 2030 z vizijo trajnostne prihodnosti za vse kraje in ljudi izpostavlja nujnost razumevanja in vključevanja raznolikih potreb območij v pripravo politik. K temu lahko pripomore tudi presoja učinkov na prostor. S pilotno aktivnostjo za izvajanje teritorialne agende, ki se je ukvarjala z vprašanji, kako politike sprožajo neravnovesja v čezmejnem prostoru, smo preverili pristop presoje učinkov politik na prostor na različnih območjih in oblikovali priročnik. Aktivnosti za razvoj in implementacijo presoj učinkov na prostor podpira tudi Evropska komisija. Odbor regij pa uporablja presojo učinkov na prostor in oblikuje mnenja k zakonodajnim aktom EU s podporo instrumentarija za presoje, ki ga je razvil program ESPON.

Presoja učinkov na prostor omogoča identifikacijo učinkov, ki jih lahko ima doseganje ciljev in izvajanje ukrepov posameznih politik na rabo in upravljanje s prostorom ter, širše, na gospodarstvo, družbo in okolje. S tem seznani pripravljavce politik o učinkih njihovih politik ter omogoča, da se cilji in ukrepi politik uskladijo s potrebami in izzivi različnih, npr. podeželskih, urbanih, gorskih, čezmejnih območij.

Kako se uvajanja presoje učinkov na prostor lotevamo v Sloveniji? Katere so dobre prakse v drugih evropskih državah in kako se presoj učinkov politik na prostor lotiti v čezmejnem prostoru?

Na ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti na konferenci PRESOJA UČINKOV NA PROSTOR, ki jo Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira 30. novembra 2023 v Ljubljani.

Namen konference je razširiti znanje in vedenje o pomenu presoj učinkov na prostor ter predstaviti možne metodološke pristope ministrstvom in občinam, prostorskim načrtovalcem in strokovni javnosti.

V prvem delu bodo slovenski in tuji predavatelji, ki so sodelovali v pilotni aktivnosti za izvajanje Teritorialne Agende 2030, predstavili metodološke pristope k presoji v čezmejnem prostoru. V drugem delu bodo svoje ugotovitve in rezultate predstavili pripravljavci ciljno-raziskovalnega projekta na temo presoje učinkov na prostor. Poleg tega bomo spoznali različne pristope presoj učinkov na nacionalni ravni, to je ministrstva za javno upravo, ministrstva za kulturo in nemški pristop. Konferenca je namenjena tudi pogovoru o pomenu presoj politik s potencialnimi učinki na prostor.

Dogodek organizira Ministrstvo za naravne vire in prostor in je brezplačen. IPoP − Inštitut za politike prostora ministrstvo podpira pri organizaciji. Dogodek bo potekal sočasno v slovenskem in angleškem jeziku s simultanim tolmačenjem.

Vabljeni!

VABILO IN PROGRAM PRIJAVA

Konferenca Presoja učinkov na prostor je za člane Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS) priznana kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje. Člani/ce ZAPS pridobijo 3 kreditne točke za sklop B (Teorija in referenčna praksa). Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Ilustracija: Manca Krošelj

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri