LIFE IP CARE4CLIMATE

Primarni namen projekta LIFE CARE4CLIMATE je spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb z namenom prehoda v nizkoogljično družbo. Izvajanje aktivnosti prometa bo potekalo v več sklopih:

 • trajnostna mobilnost
 • krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
 • trajnostne stavbe
 • zeleno javno naročanje
 • odpadna hrana
 • trajnostna raba tal
 • komunikacija – kampanja Samo1Planet

IPoP – Inštitut za politike prostora bo v okviru sklopa trajnostna mobilnost vodil dve akciji in pripravil 6 nacionalnih kampanj za spodbujanje aktivne mobilnosti – hoje in kolesarjenja na zelo kratke (do 2 km) in kratke razdalje (do 5 km).

Akcija A2: Izhodišča za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo kampanj (2019 – 2021)

Z namenom spreminjanja potovalnih navad in povečevanja deleža poti aktivne mobilnosti so ozaveščevalne kampanje skupaj z ostalimi ukrepi (npr. infrastrukturni) bistvenega pomena. Spremembe potovalnih navad so kompleksen proces, čemur morajo kampanje tudi slediti. Za ustvarjanje in izvedbo učinkovitih kampanj, s katerimi se bo naslavljal problem prekomerne rabe avtomobila na kratke razdalje, je potrebno temeljito raziskati in ugotoviti trenutno stanje. Izhodišča za razvoj kampanj za ozaveščanje in spodbujanje aktivne mobilnosti so tako sestavljena iz:

 • Analize nedavne raziskave potovalnih navad s strani Statističnega urada RS. Analizo preberite tukaj.
 • Analize odnosa, motivov, vrednost in navad za mobilnostne navade v Sloveniji. Raziskavo preberite tukaj. Ponovitev raziskave v letu 2022 preberite tukaj.
 • Evalvacije preteklih kampanj izvedenih v Sloveniji in pregleda tujih dobrih praks na področju kampanj za aktivno mobilnost. Dokument preberite tukaj.
 • Pregleda mednarodnih, nacionalnih in lokalnih strateških dokumentov s področja aktivne mobilnosti. Dokument preberite tukaj.
 • Vključevanja deležnikov – ustanovitev Skupine za promocijo aktivne mobilnosti in zagovorniške skupine za hojo Pešec.si
C1.1.: Mesta pešcem in kolesarjem (2021–2027)

Na podlagi aktivnosti Akcije A2 bo IPoP – Inštitut za politike prostora pripravil 6 kampanj za spodbujanje aktivne mobilnosti na zelo kratke in kratke razdalje.

Kampanja Odprta ulica 2020-2023 Kampanja Šolska ulica 2021-2024

Odprta ulica v Škofji Loki. Avtor fotografije: Andrej Tarfila
Ozadje projekta

Cilj Operativnega programa za zmanjševanje toplogrednih plinov je da se le ti znižajo za 9 % do leta 2020, v primerjavi z letom 2008. Izpusti toplogrednih plinov iz prometnega sektorja še vedno naraščajo, kar gre pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov in odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. Glede na dosedanje raziskave je v urbanih območjih velik delež potovanj z avtomobilom na zelo kratke razdalje, ki bi se lahko opravile peš ali s kolesom. V Ljubljani 14 % prebivalcev uporablja avtomobil na razdalji 0–1 km in 40 % prebivalcev na razdalji 0–5 km. Podatki so še bolj zaskrbljujoči na ravni ljubljanske urbane regije in manjših občin, ki jo sestavljajo, kjer so prebivalci zaradi odsotnosti ustrezne infrastrukture in storitev še bolj odvisni od vsakdanjih prevozov z osebnim avtomobilom. Omenjene značilnosti lahko enostavno prenesemo na raven Slovenije in katerokoli občino.
Aktivna mobilnost, ki zajema hojo in kolesarjenje oz. rolkanje, vožnjo s skirojem, je rešitev za rabo avtomobila na kratke razdalje do 5 km. S spodbujanjem in povečevanjem deleža aktivne mobilnosti se uspešno naslavlja nižanje izpustov toplogrednih plinov ter sočasno vpliva na zdravje posameznikov in trajnosten razvoj urbanih območij.

Več o projektu

Trajanje projekta: 1/2019 – 12/2027

Projekt je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju s 14 partnerji: Ministrstvo za infrastrukturo; Inštitut Jožef Štefan, Center za energetsko učinkovitost; Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o.; Gozdarski inštitut Slovenije; Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad; Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Focus, društvo za sonaraven razvoj; ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika; Univerza v Mariboru, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.; Urbanistični inštitut RS; ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije; Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje in IPOP – Inštitut za politiko prostora.

Številka projekta: LIFE17 IPC/SI000007

Naslov projekta (SLO): Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rano tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo.

Naslov projekta (ANG): Boosting greenhouse gas emissions reduction by 2020 with a view to 2030 – promoting sustainable transport, energy efficiency, renewable energies and sustainable, climate protecting land use in the transition to low carbon society.

Financiranje: Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Vir naslovne fotografije: Shutterstock

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri