Jeseni 2023 67 Pešbusov v 34 občinah

Letos jeseni smo s programom Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno spodbujali in podpirali šole in občine pri organizaciji Pešbusa in Bicivlaka. Sodeč po poročanju šol smo uspešno podprli kar 66 šol in tudi en vrtec v 34 različnih občinah. Organizatorji so pri tem začrtali več kot 186 prog za Pešbus in Bicivlak in postavili vsaj 560 postaj, na katerih so se šolarji lahko pridružili skupinam na poti v šolo. Od leta 2016 do jeseni letos je Pešbus ali Bicivlak vsaj enkrat izvedlo že več kot 150 slovenskih šol.

Pešbus

Jeseni 2023 so šole in občine napovedale 66 izvedb Pešbusa na osnovnih šolah in v enem vrtcu v 34 občinah: Ljubljana (7), Brežice (6), Slovenske Konjice (4), Braslovče (4), Koper (3), Maribor (3), Slovenska Bistrica (3), Tržič (3), Novo mesto (3), Bohinjska Bistrica (2), Domžale (2), Kočevje (2), Slovenj Gradec (2), Tolmin (2), Bovec (1), Celje (1), Gorje (1), Ilirska Bistrica (1), Kranj (1), Lesce (1), Lovrenc na Dravskem polju (1), Mislinja (1), Nova Gorica (1), Piran (1) Postojna (1), Radovljica (1), Šentrupert (1), Šmarješke Toplice (1), Videm (1), Vuzenica (1), Žirovnica (1), Črna na Koroškem (1), Gorenja vas-Poljane (1), Zreče (1).

9 izvajalcev je Pešbus organiziralo prvič.

Večji del primerov izvajanja Pešbusa je potekal v času enega ali dveh tednov vezano na čas Evropskega tedna mobilnosti. Redkeje so se šole odločile za izvedbo, ki je trajala tri ali celo štiri tedne.

Kot kažejo izkušnje programa in podatki programa je podpora občine pri izvajanju Pešbusa in Bicivlaka pomembna spodbuda za organizacijo. Šole se v času Evropskega tedna mobilnosti, ko jih občine dodatno spodbudijo in podprejo pri organizaciji, pogosteje odločijo za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka.

Cilj izvajanja spremljane hoje v šolo s Pešbusom in Bicvlakom je v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto spodbujati aktivno hojo v šolo tekom celotnega šolskega leta. Zato je za mlajše šolarje tudi res zelo pomembno kontinuirano izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. To na srečo prepoznava tudi vedno več šol.

Letos se je za izvedbo Pešbusa skozi daljše časovno obdobje odločilo 18 šol:

  • 4 šole so napovedale izvajanje skozi vse šolsko leto vsak dan: OŠ Brežice, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Grm;
  • 8 šol je napovedalo izvajanje skozi vse šolsko leto enkrat tedensko: Podružnična šola Žiče (OŠ Loče), POŠ Hrušica (OŠ Božidar Jakac), POŠ Ihan (OŠ Domžale,) OŠ Črna na Koroškem, OŠ Braslovče ter njene podružnice POŠ Gomilsko, POŠ Trnava in POŠ Letuš;
  • 6 šol pa je sklenilo pogostejše izvajanje otrokom ponuditi drugače: npr. OŠ Žirovnica 20 izvedb enkrat tedensko jeseni in spomladi, OŠ Dragomelj vsak petek oktobra in novembra, OŠ Bistrica po vsakih počitnicah prve tri dni pouka, OŠ Kamnica 6 tednov jeseni ob torkih in četrtkih, OŠ Videm pri Ptuju, POŠ Sela pri Ptuju: deset izvedb ob dnevih dejavnosti.
Ocenjujemo, da je jeseni 2023 s Pešbusom v šolo prišlo več kot 3700 otrok. Pešbus je vozil po več kot 183 progah, otroci pa se priključili svojim vrstnikom na poti na več kot 552 postajah.

Dodatno smo zasledili, da so Pešbus izvajali še vsaj na 15 šolah: OŠ Hruševec Šentjur, OŠ Ig, OŠ Košana (že izvajali z nami), OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Pivka, OŠ Prebold, OŠ Matije Valjavca Preddvor, OŠ Preska, OŠ Smlednik, OŠ Šentjanž pri Dravogradu, OŠ Trbovlje, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Bicivlak

Spremljano potovanje v šolo z Bicivlakom so jeseni 2023 za svoje šolarje kolesarje organizirale samo 3 osnovne šole: IV OŠ Celje, OŠ dr. Pavla Lunačka, OŠ Šmarjeta. Bicivlak je potekal po 3 progah, 9 postajah, sodelovalo pa je skupaj 50 učencev.

Najbolj priljuben način hoje v šolo s kolesom je za mlajše šolarje v praksi težko organizirati. Predpisi zahtevajo, da otroke brez kolesarskega izpita na poti v šolo z Bicivlakom spremlja več spremljevalcev, en spremljevalec na dva otroka (oz. en spremljevalec na pet otrok, v okviru usposabljanja za vožnjo s kolesom), kar šole še težje zagotovijo kot spremstvo za otroke, ki hodijo v šolo z Pešbusom.  

Postaje Poljubi in odpelji 

Leto jeseni smo dve šoli: OŠ Predoslje in OŠ Šempeter v Savinjski dolini podprli pri organizaciji postaj Poljubi in odpelji. Šoli sta uredili vsega skupaj 5 postaj, s katerimi starše, ki so primorani voziti otroke v šolo, spodbujajo, da varno ustavijo vozila in odložijo otroke, ki nato do šole hodijo peš.

Postaja Poljubi in odpelji je organizacijska rešitev, s katero občina in šola omogočita otrokom, ki jih v šolo vozijo starši zaradi velike oddaljenosti doma od šole, da vsaj del poti v šolo prehodijo peš in v družbi vrstnikov. Hkrati organizacija postaj Poljubi in odpelji občinam omogoča, da se uredijo promet v neposredni okolici šole in izboljšata varnost in stanje okolja pred vhodom šolo. 

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto priporoča občinam in šolam, da postaje Poljubi in odpelji, če je le mogoče, naveže na proge Pešbusa in tako dodatno poveže šolarje na aktivni poti v šolo.

Kako hodimo v šolo?

V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je po novem pripravljena spletna platforma za beleženje načina hoje v šolo. Platforma Kako hodimo v šolo? s pomočjo prosto dostopnih navodil in zbirnih tabel omogoča, da lahko šole in občine v treh preprostih korakih preverijo, kakšne so potovalne navade šolarjev in kako bi  šolarji želeli hoditi v šolo, če bi lahko izbirali sami. S pridobljenimi podatkih lahko šole in občine začnejo s prebivalci in lokalno skupnostjo pogovore o urejanju prometa v prid šolarjem v prometu. S posredovanjem podatkov ekipi programa Aktivno v šolo in zdravo mesto pa se podatki naložijo na spletno platformo, medsebojno primerjajo in posodabljajo (glej na povezavi). 

Vse šole in občine zato prijazno spodbujamo, da že to jesen podatke poskusno zberejo in posredujejo do 30. 11. 2023 ekipi programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. Morda boste tudi vi presenečeni, ko boste odkrili kako veliko število otrok si v vašem okolju želi v šolo potovati aktivno.

S podatki o načinu hoje v šolo boste kot šola in občina pridobili zanimiva izhodišča za promocijo aktivne hoje v šolo in za načrtovanje hoji, kolesarjenju in zdravju prijaznega lokalnega okolja. Hkrati pa boste prispevali tudi k boljšemu razumevanju načina hoje otrok v šolo na nacionalni ravni.

Zemljevid izvajanj Pešbusa in Bicivlaka jeseni v šolskem letu 2023/24.

Avtorica naslovne fotografije: Urška Didovič, IPoP

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri