Pametne rešitve za trajnostno mobilnost: zbirka kratkih izobraževalno-dokumentarnih videov

V okviru projekta SmartMOVE – pametne rešitve za trajnostno mobilnost smo na IPoP v sodelovanju s partnerji projekta pripravili zbirko kratkih izobraževalno-dokumentarnih videov o trajnostni mobilnosti. V videih so predstavljena orodja kot je na primer mobilnostni načrt, certifikat trajnostne mobilnosti, pilotna izvedba prilagodljivih skupinskih prevozov, pa tudi dobre prakse mobilnosti v podjetjih IKEA Slovenija ter…

Mesta >> mestom #4: Razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja

Pripravljamo nov, že četrti, katalog dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja Mesta >> mestom. Občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije vabimo k prijavi inovativnih praks in novih rešitev, s katerimi naslavljajo izzive v svojem lokalnem okolju. Prakse naj naslavljajo aktualne tematike, naj bodo relevantne za druge slovenske občine ter uresničljive v drugih okoljih. Rok za…

Zbirka webinarjev o različnih vidikih trajnostne mobilnosti za organizacije in podjetja

V okviru projekta SmartMOVE smo v mesecu oktobru in novembru 2023 skupaj s projektnimi partnerji izvedli cikel spletnih izobraževanj o različnih plateh trajnostne mobilnosti. Nabor strokovnjakov s področja je na zanimiv in vključujoč način ter z video prikazi primerov predstavil ključne teme in možnosti, ki jih imajo delodajalci oziroma organizacije ter zaposleni, da bi pripomogli…

[KONFERENCA]: Presoja učinkov na prostor

Izkušnje pri nas in na tujem kažejo, da so razvojne politike različnih ravni pogosto slabo usklajene z dolgoročnimi strateškimi cilji in usmeritvami prostorskega razvoja. Kaže se potreba po bolj celovitem in povezanem upravljanju s prostorom, ki zahteva okrepljen dialog med deležniki ter s tem bolj odprto in povezano pripravo ter izvajanje politik na vseh ravneh…

Jeseni 2023 67 Pešbusov v 34 občinah

Letos jeseni smo s programom Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno spodbujali in podpirali šole in občine pri organizaciji Pešbusa in Bicivlaka. Sodeč po poročanju šol smo uspešno podprli kar 66 šol in tudi en vrtec v 34 različnih občinah. Organizatorji so pri tem začrtali več kot 186 prog za Pešbus in Bicivlak in…

Primer Rožnik zaključen, kaj pa prihodnost upravljanja?

Inšpekcijska obravnava sekanja dreves na Rožniku je zaključena. Po besedah predstavnika Zavoda za gozdove je zaključeno tudi sekanje dreves, ki je letos pozimi izzvalo buren odziv prebivalcev in organizirane civilne družbe. Skoraj polovica za posek odkazanih dreves, 189 od 389, tako na Rožniku ne bo posekana. Odprta pa ostajajo vprašanja, kako v prihodnje bolj celovito…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri