TRATA 2.1 – Trata, industrijska cona za 21. stoletje

Na območje industrijske cone Trata (IC) v Škofji Loki dnevno migrira približno 5.000 zaposlenih. Po ocenah sodelujočih podjetij (Knauf Insulation, LTH Castings, SIBO G, september 2021) 94 % njihovih zaposlenih na delo prihaja z avtomobilom, kar povzroča prometne zastoje, zmanjšuje prometno varnost, slabša kakovost bivanja in predstavlja pomemben vir izpustov toplogrednih plinov. Namen projekta je reševanje izziva s spodbujanjem, da več poti na delo in z dela zaposleni opravijo na trajnostni način. Eden od rezultatov doseganja cilja bo priprava mobilnostnih načrtov za tri podjetja v partnerstvu, ukrepi pa bodo zastavljeni za širše območje industrijske cone, ki bodo imeli vpliv tudi na ostala podjetja, ki delujejo na območju IC Trata. Ključni pristopi k doseganju cilja zmanjševanja uporabe avtomobila za prihod na delovno mesto v območju IC Trata so:

  • Usklajeni infrastrukturni, promocijski, organizacijski ukrepi ter ukrepi nakupa opreme. S tem se v največji meri izkoristi potencialne učinke infrastrukturnih ukrepov ter ukrepov nakupa opreme, hkrati pa so organizacijski in promocijski ukrepi zelo ekonomični v smislu primerjave učinkov in stroškov.
  • Komunikacija in participacija. Ker bodo potencialni akterji izvajanja ukrepov (podjetja in zaposleni) vključeni v pripravo, oblikovanje in izvajanje ukrepov, jih bodo bolje razumeli v smislu namena in pričakovanih rezultatov.
  • Naslavljanje območij preko večjih zaposlovalcev. Območje IC Trata naslavljamo preko priprave mobilnostnih načrtov za sodelujoča tri podjetja, vendar pa bodo učinki ukrepov, predvsem infrastrukturnih in organizacijskih, pa tudi preko nakupa opreme, vplivali tudi razmere v preostalem delu IC Trata ter na potovalne navade zaposlenih ostalih podjetij v industrijski cone in širše v lokalni skupnosti.
  • Ker na ravni IC v Sloveniji ne obstajajo nobene smernice za reševanje izzivov trajnostne mobilnosti jih bomo na podlagi izvajanja projektnih aktivnosti pripravili v okviru projekta. Smernice bodo temeljile tudi na identifikaciji dobre prakse predvsem v tujini, kamor bomo odšli tudi na študijski obisk. Na podlagi identificiranih dobrih praks bo nastal tudi digitalni zbornik dobrih praks, ki bo namenjen ostalim lokalnim skupnostim in industrijskim conam, da bodo lahko uspešnejše pri reševanju izzivov z velikimi prometnimi obremenitvami v poslovnih conah.
  • Na ravni podjetij v Sloveniji ni imenovanih mobilnostnih managerjev, ki bi se ukvarjali s trajnostno mobilnostjo jih bomo pilotno uvedli v sklopu izvajanja projekta ter merili rezultate.

Pričakovani rezultati projekta:

  • Porast deleža zaposlenih, ki uporabljajo trajnostne oblike mobilnosti za potovanje na delo in službene poti, za vsaj 4 %;
  • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na območju industrijske cone Trata. 

Partnerji v projektu:

Trajanje: 10/22 – 04/24

Projekt Trata, industrijska cona za 21. Stoletje [TRATA 2.1] sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.070.023,60 €. Namen projekta je reševanje izzivov trajnostne mobilnosti v IC Trata.

 

 

 

 

 

 

Foto: Video Trata 2.1, zajem zaslona

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri