Sodelovanje v koaliciji za trajnostno prometno politiko

Mobilnost je ena od osnovnih značilnosti razvitih družb. Le-ta ne obsega zgolj gradnje novih cest, temveč zahteva uravnotežen razvoj vseh prometnih podsistemov. V Sloveniji je pretekli razvoj z osredotočanjem na razvoj cestnega prometa, ustvaril na avtomobilu temelječe potovalne navade prebivalcev. Promet je eden glavnih virov onesnaževanja zraka v Sloveniji kar vpliva na okolje in zdravje prebivalcev, zato je potrebno z aktivno politiko zagotavljati možnost za okolju in družbi prijazno mobilnost.

Po pregledu objavljene resolucije o prometni politiki z naslovom »Intermodalnost: čas za sinergijo«, se je 12. decembra 2005 oblikovala Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP), ki poziva politično, strokovno in širšo javnost k sprejetju trajnostne prometne politike, ki bo enakovredno razvijala vse elemente prometnega sistema in zagotavljala mobilnost vsem skupinam ter jasno določila svoje cilje.

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji. Člani KTPP spremljajo in se odzivajo na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki ter hkrati povečujejo medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju. Cilj delovanja KTPP je zagotovitev trajnostne prometne politike na območju Republike Slovenije.

Člani KTPP so predstavniki nevladnih organizacij, znanstvenih institucij, regionalnih razvojnih agencij, občin, izobraževalnih inštitucij in ostalih zainteresiranih posameznikov.

KTPP je ena izmed devetih delovnih skupin Mreže Plan B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj.

Foto: Jan Šimnovec

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri