Priložnosti za trajnostni razvoj občin: Programa ESPON in URBACT od blizu

Predstavniki nacionalnih točk obeh programov smo 7. septembra 2023 v Ljubljani organizirali posvet Priložnosti za trajnostni razvoj občin: Programa ESPON in URBACT od blizu. Udeleženci so izvedeli vse o možnostih sodelovanja v obeh programih in slišali izkušnje gostov, ki so v programih že sodelovali. Del dogodka je bil namenjen razpravi o potrebah občin, ki smo jih skušali povezati s ponudbo obeh programov.

Zbrane je pozdravil Tomaž Miklavčič, predstavnik kontaktne točke ESPON in član nadzornega odbora programa URBACT, ki je izpostavil pomembno vlogo obeh programov na področju urbanega razvoja. Program ESPON je namenjen predvsem krepitvi znanja o prostoru in razvoju boljših politik s pomočjo podatkov. Deležnike spodbuja, da povedo, na katerih področjih bi potrebovali znanje, in potem tudi sodelujejo pri pripravi raziskav in analiz. Program URBACT pa podpira zlasti izmenjavo znanja in izkušenj med mesti. Povedal je, da so v zadnjih letih tudi slovenska mesta prepoznala URBACT kot pomemben vir za povezovanje in učenje. Zadnji razpis programa ocenjuje kot izjemno uspešen, saj je bilo med izbranimi mrežami kar 10 takih s slovenskimi partnerji.

Blanka Bartol z Direktorata za prostor in graditev z Ministrstva za naravne vire in prostor je predstavila program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja). ESPON nudi strokovno podporo v obliki ekspertize javnim akterjem, kot so občine in ministrstva, pri pripravi prostorskih in drugih javnih politik. Program financira in izvaja študije, ki se osredotočajo na prostor, kar pomeni, da so prilagojene prostorskim značilnostim in potrebam skupnosti na teh območjih. Izhajajo torej iz potreb evropskih javnih organov na vseh ravneh. ESPONOVE študije se osredotočajo na prostor, kar pomeni, da so prilagojene prostorskim značilnostim in potrebam skupnosti na teh območjih. Rezultati so prilagojeni nameravani uporabi, to pomeni, da dejstva in znanje prevajajo v obliko, ki je uporabna za odločevalce na vseh ravneh in lahko služi kot podlaga za oblikovanje javnih politik in sprejemanje odločitev.

Pred kratkim so določili štiri nove tematske prioritete (tematske akcijske plane), na podlagi katerih se bodo izvajale raziskave v prihodnjem obdobju, to so (1) Podnebno nevtralna območja, (2) Kraji odporni na krize, (3) Upravljanje novih geografij in (4) Prihodnost za vse ljudi in kraje. V kratkem naj bi potrdili še štiri takšna področja.

Naja Marot z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki v programu ESPON sodeluje kot raziskovalka, je v pogovoru delila svoje izkušnje in poglede. Povedala je, da je pristop, kot ga ima program ESPON, zelo dober za prenos spoznanj v prakso in približanje ugotovitev splošni javnosti. Prostorski prikazi, ki so navadno rezultat raziskav, so dodana vrednost za regije. Težava pa je, da so nekateri podatki zelo slabo primerljivi, zlasti na nižjih ravneh, npr. na ravni občin.

V drugem delu dogodka je potekala delavnica, s katero so želeli pri kontaktni točki odpreti razpravo o potencialnih temah ESPON raziskav. Nacionalni, regionalni in lokalni deležniki namreč lahko predlagajo teme ciljnih analiz ter sodelujejo tudi pri naslednjih korakih, torej pri izboru izvajalca ter tudi pri pripravi rezultatov. Tako program zagotavlja, da so rezultati res uporabni za deležnike. Na kratko o programu ESPON: https://tinyurl.com/77pb4vkd

V nadaljevanju je Petra Očkerl z IPoP predstavila program URBACT, kipodpira mreže mest ter z učenjem na izkušnjah drugih in prenosom dobrih praks izboljšuje lokalne politike. Izpostavila je novosti v četrti različici programa, kot sopresečne prioritete enakost spolov, digitalni in zeleni prehod ter inovacijske mreže, za katere bodo lahko tudi slovenska mesta kandidirala že v začetku prihodnjega leta. Predstavila je tudi možnosti za uporabo rezultatov programa, ki so prosto dostopni, kot sta URBACT Knowledge Hub in URBACT Toolbox. Zainteresirani pa se lahko poslužijo tudi spletnih izobraževanj na temo enakosti spolov v javnem naročanju in digitalnega prehoda.

V okviru programa je z delom pravkar začelo prvih 30 akcijskih mrež v tem programskem obdobju, med njimi 8 slovenskih mest v 10 mrežah, to so Poljčane (Divercity) na temo ozelenjevanja, Škofja Loka na temo medgeneracijske solidarnosti (Breaking Isolation) in dostopnosti trajnostne mobilnosti (S.M.ALL), Celje na temo revitalizacije mestnega jedra (Cities@Heart), Ormož na temo prometnih koridorjev (EcoCore) in povezovanja mest s podeželjem (Ecconnecting), Postojna (FEMACT Cities) na temo enakosti spolov, Nova Gorica (PUMA) na temo trajnostne mobilnosti v čezmejnem prostoru, Idrija (Tech Diversity) na temo socialne vključenosti v digitalni sferi in Bovec (UR-IMPACT) na temo urbane prenove s poudarkom na krepitvi skupnosti. Njihovo delo bo IPoP kot nacionalna točka podpiral in poročal o rezultatih.

V pogovoru z Maruško Markovčič z Mestne občine Ljubljana smo izvedeli, kako je Ljubljana svojo Čebeljo pot v okviru prenosnih mrež razširila v druga evropska mesta, sama pa ogromno pridobila od partnerjev, ki so na mnogih področjih še daleč pred njimi. Seciranje ljubljanske dobre prakse v posamezne elemente za namen prenosa v partnerska mesta je razširilo polje in čebele povezalo z ozelenjevanjem in urejanjem zelenih površin ter biodiverziteto, izobraževanjem, apiterapijo in apiturizmom ter še mnogo več. Povezovanje mest je preraslo v mednarodno mrežo čebelam in opraševalcem prijaznih mest, ki nadaljujejo z delom in se medsebojno podpirajo in spodbujajo.

Predstavitev ESPON Predstavitev URBACT

 

 

Dogodek soorganizirata Ministrstvo za naravne vire in prostor in IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru aktivnosti nacionalnih točk programov ESPON in URBACT.     

Foto: Marko Peterlin IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri