Lokalni načrt hodljivosti bodo na prvem usposabljanju spoznale občine Domžale, Ribnica in Slovenj Gradec

Na prvo povabilo Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti! programa Aktivno v šolo in zdravo mesto za sodelovanje občin in prostorskih načrtovalcev v programu usposabljanja je prispelo šest prijav. Od petih prijav, ki so izpolnjevale pogoje, so bile za sodelovanje izbrane občine Domžale, Ribnica in Mestna občina Slovenj Gradec. Povabilo na usposabljanje je bilo poslano vsem slovenskih občinam in posebej širjeno tudi med prostorskimi načrtovalci.

Strokovna komisija programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je pregledala vse prispele prijave in pri izboru upoštevala: utemeljitev motivov občin za sodelovanje s poudarkom na povezavi z zdravstvenimi kazalniki občine in regionalno pripadnostjo in prostorskimi značilnostmi ter zasledovala cilj, da se novo načrtovalsko znanje kolikor je možno hitro tudi širi naprej.

V ožji izbor je komisija zato uvrstila tri občine, ki so v svoji prijavi izpostavile zavedanje o pomenu hoje in gibanja za zdravje in vsaka na svoj način prepričljivo povezale svoje motive za sodelovanje v programu usposabljanja z ambicijami, da bi spodbudile različne skupine svojih prebivalcev k pogostejši peš hoji po vsakdanjih opravkih in ustvarile šolske poti, ki bodo več otrokom omogočale aktivno hojo v šolo. Vse tri občine imajo zaradi značilnosti svoje poselitve tudi res dobre nastavke za kapitalizacijo pridobljenega načrtovalskega znanja in ga bodo lahko učinkovito uporabljale in razvijale naprej tudi v sodelovanju s prostorskimi načrtovalci, ki že dobro poznajo prostor in okolje njihove občine.

Strokovna komisija programa je odločila, da k sodelovanju na usposabljanje povabi Občino DomžaleObčino Ribnica ter Mestno občino Slovenj Gradec. Program bo izbranim občinam in njihovim načrtovalcem omogočil, da skozi proces usposabljanja s pomočjo predavanj in konkretnih nalog v obdobju med septembrom in decembrom 2023 pridobijo potrebno znanje za organizacijo in vodenje vključujočega načrtovalskega procesa in spoznajo ter v praksi preverijo načrtovalske metode in orodja za izdelavo lokalnega načrta hodljivosti. 

O rezultatih dela bomo skupaj z občinami redno poročali, vključeni pa bodo tudi v Priročnik za izdelavo lokalnega načrta hodljivosti, ki ga bomo izdelali v nadaljevanju. Konec leta 2023 bodo priložnost za sodelovanje v programu usposabljanja leta 2024 dobile še tri občine zato, sledite novicam programa Aktivno v šolo in zdravo mesto na spletni strani in družabnem omrežju Facebook. 

Naslovna foto: Nina Plevnik, IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri