Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama

V okviru projekta Predjama Sustainable je v sodelovanju Občine Postojna, Postojnske jame, IPoP in Občine Strand (Norveška) nastal Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama. Mobilnostni načrt je ob izvedbi pilotnih aktivnosti, izhajajočih iz načrta, osrednji cilj projekta.

Skladno s Celostno prometno strategijo si želi Občina Postojna povečati delež trajnostne mobilnosti v občini. S turističnima znamenitostima Postojnsko jamo in Predjamskim gradom, ki ju letno obiščejo številni obiskovalci iz Slovenije in tujine, je za občino reševanje prometnih izzivov v okolici znamenitosti bistvenega pomena. Prometno posebej obremenjeno je težje dostopno območje v okolici vasi Predjama, kjer se je v zadnjih desetih letih obisk turistov potrojil.

Skupaj z upraviteljico Predjamskega gradu, Postojnsko jamo d.d., ter strokovnjakom na področju priprave mobilnostnih načrtov in prometnih strategij, IPoP, je občina pristopila k reševanju problema, kako zmanjšati število osebnih vozil na lokaciji brez upada turističnega obiska. Projekt sofinancira Norveški sklad, preko katerega je v partnerstvo vključena tudi norveška Občina Strand. Ta se sooča s podobnimi prometnimi izzivi ob visokem turističnem obisku atrakcije Preikestolen – strme pečine, ki se dviga več kot 600 metrov nad fjordom.

V okviru skrbno načrtovanega projektnega partnerstva je imel IPoP osrednjo vlogo pri oblikovanju nedavno izdelanega in objavljenega Mobilnostnega načrta. Zasnovan je na osnovi intenzivnega sodelovanja vseh ključnih akterjev, od lokalne uprave in upravljalca turistične destinacije, do ponudnikov mobilnostnih storitev, turističnega sektorja in lokalne skupnosti. Na ta način bo načrt pripomogel k usklajenemu delovanju akterjev in uresničevanju njihovih interesov, s tem pa k izboljšanju upravljanja turističnega območja, vpeljavi trajnostnih oblik mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja ter k zmanjšanju gneče in obremenitve infrastrukture.

Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama izhaja iz strateških usmeritev, zapisanih v Celostni prometni strategiji Občine Postojna in Strategiji razvoja turizma v Občini Postojna 2018 – 2023. Vpeljuje na območju izvedljive rešitve, pri čemer se osredotoča na izboljšanje dostopnosti do lokacije in kakovosti same turistične izkušnje ob zmanjšanju deleža motoriziranega prometa in izboljšanju trajnostnih načinov potovanja. Ukrepi zato zajemajo organizacijo delovanja, promocijo, optimizacijo infrastrukture in tudi uvedbo novih storitev.Opredeljeni so tako kratkoročni kot dolgorčni ukrepi z namenom nadgradnje izkušenj iz upravljanja prometa.

V tej in prihajajočih turističnih sezonah se tako lahko nadejamo enostavnejšega ogleda Postojnske jame in Predjamskega gradu brez avtomobila. Z glavne železniške ali avtobusne postaje bomo lahko pot nadaljevali z avtobusom ali aktivno, s kolesom, po označenih kolesarskih poteh, stran od glavnih prometnic. Urejene bodo tudi tematske pešpoti. Tako bomo lahko v kraških in kulturnih znamenitostih uživali brez preglavic na cesti in na parkiriščih, hkrati pa naredili nekaj dobrega zase in za ohranjanje znamenitosti.

Foto: Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama / Urška Didovič (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri