[Sporočilo za javnost] Izbira šole naj omogoči aktivno hojo v šolo

Februarja vsako leto starši otroke vpisujejo v prvi razred osnovne šole. Med drugim s tem določijo tudi način in dolžino otrokovega vsakodnevnega potovanja v šolo. To je pomembno, ker je možnost aktivne, in pozneje tudi samostojne hoje v šolo, dokazano vsestransko koristna za otroka, pozitivno vpliva na njegov razvoj, zdravje, počutje in delo v šoli. Pri izbiri šole je zato smotrno dobro razmisliti tudi o tem, ali bo otrok v šolo lahko hodil peš, morda celo s kolesom in, ali bo lahko do šole prišel z javnim prevozom in koliko časa bo za potovanje potreboval.

Vpis v šolo je pomembna prelomnica v otrokovem življenju. Praviloma lahko starši pri nas otroka vpišejo v javno ali zasebno osnovno šolo v okolišu, v katerem ima otrok stalno ali začasno prebivališče. Možen pa je tudi vpis v drugo osnovno šolo, če šola s tem soglaša. Izkušnje programa Aktivno v šolo in zdravo mesto kažejo, da so osnovne šole v Sloveniji večinoma dobro dostopne peš, ponekod tudi s kolesom in zato spodbujamo starše, da otroke vpišejo v najbližjo osnovno šolo in jim tako omogočijo, da lahko potujejo v šolo peš ali celo s kolesom, česar si otroci pri nas tudi najbolj želijo.

Foto: Jana Okoren

»Spodbujanje zdravega načina življenja in razvijanje zdravih potovalnih navad je treba nasloviti že zelo zgodaj v otrokovem razvoju in vpis otroka v osnovno šolo je odlična priložnost, da starši svojemu otroku omogočijo, da bo, če je to le mogoče, že od prvega dne potoval v šolo aktivno«, se strinja tudi dr. Branko Bregar, v. d. direktorja direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, ki sofinancira program Aktivno v šolo in zdravo mesto, s katerim IPoP – Inštitut za politike prostora v sodelovanju s partnerjem CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, spodbuja aktivno hojo v šolo in podpira šole in občine pri organizaciji spremljane hoje v šolo in pri načrtovanju hoji in zdravju prijaznega okolja.

Otroci, ki v šolo hodijo aktivno – peš, s kolesom, skirojem ipd. –  se med potjo v šolo razgibajo, družijo z vrstniki in spoznavajo sosesko, zato v šolo prispejo prebujeni in pripravljeni na pouk. To prispeva tudi k njihovemu spoznavanju z razmerami v prometu, prometnimi predpisi in pravili vedenja v prometu ter k njihovi suvereni udeležbi v prometu. Tako razvijajo zdrave potovalne navade in postajajo ozaveščeni posamezniki z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom. Več kot je otrok, ki pridejo v šolo peš ali s kolesom, manj je v okolici šol avtomobilskega prometa, škodljivih izpustov in hrupa kar je dobro za vse otroke, lokalno skupnost in okolje.

Kaj lahko naredijo starši?

Ob vpisu otroka v šolo priporočamo staršem, da preverijo načrt šolskih poti. Na šoli naj povprašajo tudi, če šola organizira spremljano hojo v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. Če se akcija že izvaja, se lahko ponudijo za pomoč pri organizaciji ali spremljanju, če aktivnost še ne poteka, lahko sami podajo pobudo. Zelo priporočamo tudi, da pot do šole še pred začetkom pouka skupaj z otrokom večkrat prehodijo ali prekolesarijo in se tako skupaj pripravijo na začetek hoje v šolo.

Kaj lahko naredijo občine?

Spodbudijo naj starše, da otroke vpišejo v najbližjo lokalno šolo. Spremljajo naj posodabljanje načrtov šolskih poti, skrbijo za prometne režime v okolici šol ter podprejo šole pri organizaciji in izvajanju spremljanje hoje v šolo. Spremljajo naj potovalne navade učencev v občini in ustvarjajo dobre pogoje za omogočanje aktivne mobilnosti otrok in odraslih.

 

Kontakt: Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora, 031 306 772, maja.simoneti@ipop.si.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Predstavitvena fotografija: Goran Jakovac

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri