Tretje srečanje partnerjev Pobude za prenos dobre prakse v Podlehniku

V petek, 18. marca 2022, je v občini Podlehnik potekalo tretje srečanje partnerjev Pobude za prenos dobre prakse. Partnerji so predstavili, kako nameravajo dobro prakso iz Idrije – platformo za nevladne organizacije − prevesti v svoje okolje, in se udeležili delavnic o komuniciranju in angažiranju lokalnih deležnikov. Srečanje v Podlehniku je gostil župan Sebastian Toplak,…

Mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj

SKUPAJ DO STANOVANJ, Stanovanjske zadruge in skupnostni zemljiški skladi. 17. marec 2022, med 9.00 in 13.30, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco Skupaj do stanovanj, ki se umešča v čas in prostor zaostrene stanovanjske krize in ponuja vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo…

Odprta ulica – preizkus drugačne prometne ureditve tokrat v Mestni občini Velenje

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora smo k sodelovanju povabili občine, ki so želele preizkusiti odprto ulico. To je preizkus nove prometne ureditve s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo in kolesarjenje, ter v skladu s pričakovanji različnih uporabnikov prostora.  Najbolj prepričljivo prijavo je poslala Mestna občina Velenje.  Na tretje vabilo občinam za preizkus…

[Vabilo za šole in občine] Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

Aktivna pot v šolo je najboljši način potovanja v šolo, otrokom omogoča, da se med potjo v šolo razgibajo, nadihajo svežega zraka, družijo z vrstniki in pripravijo na delo v šoli. Otroci med aktivno hojo v šolo hkrati skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje, razvijajo pa tudi zdrave potovalne navade, veščine samostojnosti in orientacije…

Urejanje in čiščenje javnih površin

Strokovne podlage za zakonsko ureditev pogojev izvajanja javne službe varstva okolja Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor smo v okviru procesa spreminjanja Nacionalnega programa varstva okolja za obdobje 2020-2030 lansko leto izdelali Strokovne podlage za zakonsko ureditev gospodarske javne službe varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin (september 2021). Gradivo ponuja vpogled v način…

Urbane prerokbe – kako kot družba mislimo urbano prihodnost

V ljubljanskem Mestnem muzeju je na ogled razstava Urbane prerokbe: življenje v Ljubljani leta 2100, pri kateri sodeluje tudi IPoP – Inštitut za politike prostora. Obiskovalce s 30 kratkimi zapisi sooča z možnimi podobami urbanega življenja v prihodnosti in spodbuja h kritičnemu razmisleku o trajnostnem urejanju prostora, mobilnosti in odnosu do narave. Prerokbe so rezultat…

Parkirna politika Občine Zreče

IPoP je bil izbran za izdelavo parkirne politike Občine Zreče. V okviru naloge bo oblikovan sveženj ukrepov, ki bo temeljil na podatkih, s pomočjo katerih bomo ugotovili, kakšne so potrebe po parkiranju, razlogi za parkiranje ter tipično vedenje in mobilnostne navade uporabnikov. Kot glavni poznavalci prostora bodo, preko javnih razprav, fokusnih skupin in individualnih intervjujev…

Za več inovativnosti in raznolikosti

Pred kratkim smo za fotoknjigo SKUP napisali kratek članek o pomenu in koristih neodvisnih produkcijskih prostorov. Poudarjamo, da so za razvoj mesta koristni, da jih mesto potrebuje in da je tovrstnih prostorov vedno manj, kar ni dobro. Fotoknjiga SKUP je dokument celoletnega sodelovanja fotografskega kolektiva Kela z Galerijo Škuc pri umetniški raziskavi produkcijskih skupnostnih prostorov…

Inventura leta 2021

IPoP je v letu 2021 obeležil 15 let delovanja. V teh letih smo pridobili veliko znanja in izkušenj ter razvili trdna partnerstva in odnose z nevladnimi organizacijami, občinami, ustanovami in številnimi posamezniki. V letu 2021 smo še dodatno okrepili sodelovanje z občinami na različnih področjih našega delovanja in še v večji meri omogočali izmenjavo znanja,…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri