[Vabilo občinam in načrtovalcem] na spletni Seminar Načrtujmo skupaj zdravo mesto!

Gotovo veste, da je naše zdravje v zelo veliki meri odvisno od tega, kako in kje živimo. Vas zanima, kako lahko prostorski načrtovalci, urbanisti in projektanti, na občinah in v praksi, prispevajo k ustvarjanju zdravju prijaznega okolja? Pridružite se nam in spoznajte koncept zdravega mesta in posebnosti načrtovanja zdravju prijaznega okolja na spletnem seminarju programa Aktivno v šolo in zdravo mesto v torek, 27. 9. 2022 od 9:00 do 11:30.

Načrtovalci v procesih načrtovanja in urejanja prostora na različne načine krepijo glas javnih interesov in možnosti za njihovo uresničevanje. Zdravje je eden najpomembnejših, če ne kar najpomembnejši javni interes v urejanju prostora. Pomembno je, da načrtovalci in drugi udeleženci v procesih načrtovanja znajo čim bolj učinkovito prispevati k zagotavljanju zdravega bivalnega okolja za vse. Svetovna zdravstvena organizacija ob soočenju z zdravstveno krizo urbaniste in mesta posebej opozarja na dve vsebini: aktivno mobilnost in zelene površine.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vas skupaj s predstavniki NIJZ in UI RS vabi na spletni Seminar Načrtujmo skupaj zdravo mesto!. V enem dopoldnevu boste razširili znanje o povezavah med zdravjem in urbanističnim načrtovanjem ter na osnovi domačih primerov spoznali, kako z načrtovalskimi procesi in ukrepi prispevati k ustvarjanju zdravega in zdravju prijaznega okolja. Člani Zbornice za arhitekturo in prostor lahko pridobijo točke za priznavanje stalnega poklicnega usposabljanja.

Pridružite se nam 27. 9. 2022 na spletni platformi Zoom.
Prijave zbiramo do 25. 9. 2022 prek spletne prijavnice.

Prijavljeni, boste dan pred seminarjem prejeli povezavo do dogodka.

Seminar je organiziran v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, udeleženci bodo prejeli potrdila o udeležbi, možna bo pridobitev priznanja kreditnih točk.

Seminar je namenjen predstavnikom občin, prostorskim načrtovalcem, urbanistom in projektantom, študentom ter tudi drugim zainteresiranim za sodelovanje v procesih urejanja prostora z vidika omogočanja zdravega načina življenja in spodbujanja razvoja zdravih življenjskih navad, predstavnikom javnih zdravstvenih ustanov, nevladnih organizacij s področja preventive in krepitve javnega zdravja in NIJZ. 

Seminar bo priložnost za seznanitev s posebnostmi procesov dela in analitičnih metod, ki podpirajo načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja in načrtovanje zelenih površin za zdravje in aktiven življenjski slog. Strukturno se program seminarja opira na koncept Svetovne zdravstvene organizacije “zdravo mesto”, vsebinsko pa na dva programa Aktivno v šolo in zdravo mesto in Ven za zdravje!, s katerim Ministrstvo za zdravje v okviru programa Dober tek Slovenija zadnja tri leta podpirala delovni skupini IPoP in UI RS pri raziskovanju in razvijanju novih rešitev za načrtovanje zdravju prijaznega okolja in omogočanje aktivnega življenjskega sloga skozi urbanistično načrtovanje in urejanje prostora.

Program

V uvodnem delu seminarja bo dr. Maja Simoneti (IPoP) kratko predstavila povezave med zdravjem in urbanističnim načrtovanjem ter predstavila koncept Svetovne zdravstvene organizacije Zdravo mesto.

Sledila bo predstavitev Andree Backović Juričan (NIJZ), ki bo govorila o vplivu sedečega načina življenja na zdravje ljudi in aktiven življenjski slog povezala s hojo kot osnovno obliko gibanja, ki prispeva k zdravju človeka in okolja.

V drugem delu bo dr. Maja Simoneti (IPoP) predstavila rešitve za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja, ki sta jih delovna skupina IPoP in CIPRA Slovenija razvili skozi izdelavo lokalnih načrtov hodljivosti v sodelovanju z občinami Črna na Koroškem, Piran in mestno občino Velenje.

Mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik (UI RS) bosta predstavili uporabo priporočil za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, ki so nastala na osnovi testiranja na pilotnem primeru 3 naselij v občini Kočevje, ki je potekalo v okviru programa Ven za zdravje – Strokovne podlage za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalcev.

Več na povezavi.

Fotografija: Jana Okoren

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri