Šest slovenskih občin korak bliže k uresničevanju načrtov boljšega povezovanja lokalne skupnosti

Občine Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik , Radenci in Razkrižje so že pripravile načrte prenosa Mestne dnevne sobe – dobre prakse iz Idrije – v svoje lokalno okolje.

IPoP – Inštitut za politike prostora kot Nacionalna točka programa URBACT v sodelovanju z občino Idrija od junija leta 2021 pomaga pri prenosu dobre prakse v občine Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik, Radenci in Rakrižje v okviru Pobude za prenos dobre prakse. Gre za pobudo razširjanja dobrih praks URBACT mest na nacionalnem nivoju. Med občine v Sloveniji in občina Idrija ob koordinaciji IPoP in s pomočjo nacionalne strokovnjakinje prenašajo prakso Platforme za NVO, ki jo je Idrija v okviru URBACT prenosnega omrežja Re-growCity prenesla iz nemškega mesta Altena.

Platforma za NVO odgovarja na več izzivov družbenega nazadovanja, kot so socialna izključenost, osamljenost, beg možganov ter pomanjkanje občutka pripadnosti in skupnostnega duha. V Alteni je platforma nevladnih organizacij osredotočena predvsem na povezovanje prostovoljskih organizacij. Idrija je platformo razširila – vključuje tudi organizacije, skupine in pobude, ki se ne ukvarjajo le s prostovoljstvom, in tako pokrivaširši spekter potreb. V Idriji so uredili fizični prostor, namenjen platformi, ki se imenuje Mestna dnevna soba Pr’ Golitu. Zasnovana je kot skupni prostor srečevanja občanov in drugih obiskovalcev, bodisi za druženje in klepet bodisi za organizacijo različnih dejavnosti. Na ta način vsebinsko bogati mestno življenje in prispeva h kakovosti bivanja prebivalcev.

Idrija že skoraj leto dni deli svoje izkušnje z vzpostavitvijo Mestne dnevne sobe s skupino predstavnikov šestih slovenskih občin, ki želijo prakso prenesti in prilagoditi glede na svoje lokalno okolje, potrebe in potenciale. Občine bodo svoje izkušnje delile in se medsebojno učile do konca leta 2022.

Načrti občin se med seboj razlikujejo, saj so svoje aktivnosti ob sodelovanju z lokalnimi deležniki in prebivalci prilagodili glede na potrebe v lokalnem okolju. Vsem pa je skupno to, da si želijo več povezovanja organizacij in prebivalcev v svojih lokalnih skupnostih, saj verjamejo, da se tako lahko gradi močne skupnosti, ki so se sposobne odzivati na izzive današnjega časa.

Foto: Marko Vindiš

Kakšni pa so njihovi načrti?

V Ormožu so po pregledu obstoječega stanja v lokalnem okolju in analizi potreb ugotovili, da je zanje najboljša izbira spletna mestna dnevna soba. Spletna stran z imenom ”Pridi Vidi Idi” (FB: @PridiVidiIdi) bo postala virtualno stičišče dogodkov v občini in tako podprla obstoječe organizatorje dogodkov, spodbudila nove in lokalnemu prebivalstvu služila kot informacijska točka o dogajanju v občini. Obstoječe fizične prostore bodo za organizacijo dogodkov ponudili različnim lokalnim iniciativam, prebivalce bolj oddaljenih kotičkov občine pa bodo k dogajanju v mestu privabili z brezplačnimi avtobusnimi prevozi.

V Podlehniku, ki je majhna, a dobro povezana občina z ostalimi občinami na območju Haloz, bodo povezali deležnike iz kar sedmih občin – Podlehnik, Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Žetale in Majšperk. Vzpostavili bodo platformo, ki bo povezala različne interesne skupine, posameznike in nevladni sektor ter hkrati omogočala vključevanje ljudi s podobnimi interesi, spoznavanje obstoječe ponudbe aktivnosti in olajšala povezovanje v okviru skupnih projektov in razpisov. Platforma bo delovala kot spoznavna platforma za zainteresirane skupine in posameznike na področju kulture, umetnosti, sonaravnega bivanja, novih oziroma starih oblik združevanja − zadružništvo, kulturnega turizma, novih tehnoloških in socialnih usmeritev, oživljanja starih obrti, naravne gradnje in drugih vsebin.

V Bovcu so že otvorili mestno dnevno sobo Buška izba (FB: @buskaizba), ki jo najdete v Stergulčevi hiši v središču mesta. Za prostor skrbijo člani lokalne skupine Občine Bovec. Prostor, namenjen vsem občanom, bo dolgoročno zaživel kot kraj za druženje, sproščanje, zabavo, sodelovanje in učenje. Prebivalci in različna interesna združenja so dobrodošli, da organizirajo različne nove aktivnosti in obstoječe približajo uporabnikom.

Občina Radenci načrtuje Odprto dnevno sobo v medgeneracijskem centru, ki se nahaja v poslovni stavbi Občine Radenci. Medgeneracijski center bo tako postal mesto druženja in priložnost za preživljanju kakovostnega prostega časa, kjer se bodo lahko povezali ljudje s podobnimi interesi. Med drugim načrtujejo bralni krožek, igranje družabnih iger in petje ter ure inštrukcij. Ne želijo pa se omejiti zgolj na prostor, ki bo sicer osnova za promocijo aktivnosti v okviru Odprte dnevne sobe, ampak imajo namen širiti prostočasne dejavnosti tudi na druge lokacije, na primer park, igrišče za mini golf in druga igrišča.

V Bohinju si želijo oblikovati skupni prostor za popestritev družabnega življenja prebivalcev, ki niso aktivni člani nobenega društva. Nameravajo povezati oziroma okrepiti povezave med društvi, spodbuditi prostovoljno udejstvovanje občanov in obstoječe vsebine približati lokalnim prebivalcem. Skozi proces prenosa dobre prakse bodo identificirali družbene skupine, ki jih z obstoječimi aktivnostmi in možnostmi ne spodbujajo dovolj, in spodbudili posameznike, da sodelujejo pri obstoječih aktivnostih oziroma predlagajo nove. Z inovativnim pristopom želijo okrepiti kakovost življenja v občini ter nasloviti izziv razdrobljenosti in pasivnosti prebivalcev.

V Razkrižju so prebivalci zelo povezani med seboj, tudi v okviru različnih društev in drugih interesnih skupin. Majhnost občine je s tega vidika njihova velika prednost. V prihodnosti načrtujejo večji skupni prostor oziroma dnevno sobo kot središče za druženje, izmenjavo znanj, izvajanje izobraževalnih delavnic in podobno. Dnevna soba bo dobila svoj prosotor v večgeneracijskem Centru Zavirje.

V Idriji so v letu delovanja Mestne dnevne sobe, imenovane Pr’ Golitu (FB: @prgolitu) organizirali skoraj 100 različnih aktivnosti, od tečajev, delavnic in predavanj do literarnih in družabnih večerov z namiznimi igrami in igrami za najmlajše. Prostor na Mestnem trgu je v tem obdobju spoznalo več kot 1000 obiskovalcev in mnogi se vanj redno vračajo. V letu intenzivnega delovanja so spoznali, da koncept kot novost zahteva čas, da se zasidra v ritem mestnega utripa in ga prebivalci prepoznajo kot svojega. Spoznali so tudi, da je strah pred zaprtimi prostori v luči epidemije oviral proces zbliževanja poslanstva prostora s potrebami mesta. Obe spoznanji narekujeta vztrajnost in še več truda pri načrtovanju aktivnosti in promociji prostora. Kljub temu dolgoročni cilj ostaja nespremenjen – povezovati ustvarjalno energijo lokalnih organizacij, društev inposameznikov v pestro dogajanje, ki bo mestnemu jedru vrnilo živahen utrip.

Več o Pobudi za prenos dobre prakse lahko preberete tukaj.

Več o dobri praksi Mestne dnevne sobe v Idriji lahko preberete tukaj.

Avtorica naslovne fotografije: Natalie Rupnik

Avtor videa: Matjaž Ferguš

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri