Dvotedenski preizkus prometne ureditve Rudarske ceste v Velenju

Rudarska cesta je pomembna mestna ulica v Velenju tako zaradi lokacije v mestnem središču in pestrosti dejavnosti ob njej kot tudi imena, ki govori o značaju in tradiciji Velenja. Zato si zasluži biti boljša, lepša, dostopnejša. Trenutno je na njej veliko motornega prometa in površine za pešce in kolesarje niso najbolje urejene, manjkajo zelene površine in urbana oprema. Mestna občina Velenje zato namerava pristopiti k celostni prenovi Rudarske ceste v prihodnjih letih. Z Odprto ulico bomo z začasno prometno ureditvijo preizkusili, kako bo delovala drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša Rudarska cesta.

Preberi več: Odprta ulica tokrat v Velenju

Rudarska cesta je pomembna z več vidikov – je bližnjica za avtomobile med Šaleško in Prešernovo cesto in šolska pot šolarjem. Po njej gredo mladi na trening ali v glasbeno šolo, odrasli pa v banko, na upravno enoto ali na kavo. Ob njej številni živijo, veliko jih tja pride tudi na delo. Zato je pomembno, da prometno ureditev načrtujemo skladno z vsemi njenimi funkcijami in da njen prostor enakovredno namenimo vsem uporabnikom: pešcem, kolesarjem, gibalno in senzorično oviranim, avtomobilom, avtobusom.

Vmesni podatki štetja prometa (vir: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, promet in arhitekturo)

Poleg tranzitnega prometa je na njej tudi veliko mirujočega prometa. Parkirna analiza kaže, da je ob Rudarski cesti najvišja zasedenost parkirišč med 10. in 12. uro. Med parkiranimi vozili je zelo visok delež parkiranih avtomobilov zaposlenih, ki bi lahko med delovnim časom parkirali v bližnji garažni hiši in tako sprostili parkirišče za uporabnike storitev na Rudarski cesti. Podobno je na parkiriščih v bližini Rudarske ceste. Povprečna zasedenost parkirišč je 71 %, maksimalna zasedenost je 89 %, minimalna pa 42 %.

Analiza parkiranja na Rudarski cesti, za blokom Rudarska 2, za Občino, pri NLB banki, ob Hotelu Paka in na Šaleški 2 (Standard) (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora).

Velik delež avtomobilskega prometa na cesti ima številne negativne učinke – okoljske, prostorske, učinke na zdravje in hrup. Nenazadnje predstavlja tudi nevarnost za ranljivejše udeležence v prometu – pešce, otroke, senzorno in gibalno ovirane. Merjenje hitrosti prometa je namreč pokazalo, da je bila kljub omejitvi 30 km/ najvišje izmerjena hitrost 76 km/h.

V 14 dnevnem obdobju bomo preizkusili dve prometni ureditvi, katerih cilj je zmanjšanje prometne obremenitve na Rudarski cesti in izboljšanje pogojev za vse uporabnike Rudarske ceste.

Začasna prometna ureditev od 4. do 10. maja

V prvem tednu začasne prometne ureditve, od 4. do 10. maja, bo na celotnem delu Rudarske ceste veljala omejitev 20 km/h. Parkirišča ob Upravni enoti in ob bloku Rudarska 2 bomo ukinili. Na tem mestu bo razširjeno območje za pešce in urbano opremo ter prostor za dogodke. Prav tako bomo ukinili parkirišča ob NLB banki, ki jih bomo nadomestili s parkirišči za invalide in avtobusnim postajališčem Lokalca. Na Rudarski cesti bo območje skupnega prometnega prostora za pešce, kolesarje in motorizirana vozila. Kolesarski pas bo potekal na vozišču Rudarske ceste. Ob stavbi Steklene direkcije bomo organizirali točko Poljubi in odpelji za odlaganje šolarjev, ki jih starši v šolo pripeljejo.

Začasna prometna ureditev od 11. do 17. maja

V drugem tednu začasne prometne ureditve, od 11. do 17. maja, bo na delu skupnega prometnega prostora popolna zapora, s katero bomo preprečili tranzitni promet vozil med Šaleško cesto in Prešernovo cesto. Dostop do javnih storitev, trgovin, hotela, kavarn in stanovanjskih površin bo ostal nemoten.

Pred in med začasno prometno ureditvijo bomo merili učinke v ožjem in širšem območju Rudarske ceste. Na več križiščih smo namestili števce prometa, s katerimi bomo izmerili spremembe v prometnih tokovih kot posledico spremembe režima na Rudarski.

Drugače po drugačni Rudarski cesti za sooblikovanje prihodnjih načrtov prenove

Začasna prometna in prostorska ureditev Rudarske ceste je priložnost za preizkus drugačnega načina potovanja. Vsakodnevne poti Velenjčanov so zelo kratke, zato jih lahko opravijo aktivno. Namesto parkirišč ob Upravni enoti in stanovanjskem bloku Rudarska 2 bo območje prijazno pešcem, z urbano opremo, zelenjem in zanimivim programom.

Vsak dan v tednu med 10. in 12. uro oziroma med 16. in 18. uro ter v soboto med 10. in 12. uro in v nedeljo med 15. in 17. uro bomo na stojnici na Rudarski cesti sprejemali mnenja o začasni ureditvi.

Na Rudarsko cesto želimo v času začasne prometne ureditve privabiti čim več obiskovalcev in želimo, da jo preizkusijo in izrazijo svoje mnenje. Zanje smo pripravili zanimiv program, dostopen tukaj.

Kaj pa po začasni prometni ureditvi?

Začasno prometno ureditev bomo 17. maja ob 17. uri sklenili z javno razpravo, na kateri bomo predstavili vmesne rezultate merjenja prometa in mnenja prebivalcev. Skupaj bomo razpravljali o prihodnosti Rudarske ceste in o bodočih ukrepih, ki bi jih bilo smiselno prenesti za naprej. Celoten projekt začasne prometne ureditve ima za cilj prav preizkus načinov, na katere je smiselno načrtovati novo Rudarsko cesto in kako načrte v prihodnosti še izboljšati.

Projekt začasne ureditve Rudarske ceste pripravlja Mestna občina Velenje, Mladinski center Velenje, lokalna skupina krajinskih arhitektov KA_VE in IPoP − Inštitut za politike prostora. Je del kampanje Odprte ulice in projekta Life LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/0000072), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

1 comment

  1. Se strinjam z zapiranjem rudarske ceste za promet. Urediti pes, kolesarske poti, veliko zelenja, dreves in podobno…..Lp.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri