[Sporočilo za javnost] Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta

Ljubljana, 6. 4. 2022

Svetovni dan zdravja bosta IPoP – Inštitut za politike prostora in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, letos v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, 7. aprila zaznamovala s posvetom “Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta” v Velenju. Na posvetu bodo predstavniki programa, Mestne občine Velenje, območne enote NIJZ Celje, Projektne pisarne Celje zdravo mesto in Društva za srce in ožilje govorili o zdravju in okolju, ki spodbuja zdrav življenjski slog. 

Mestna občina Velenje je tretja od občin, ki so v programu Aktivno v šolo in zdravo mesto dobile priložnost sodelovati pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti. Prisotne bosta uvodoma pozdravila in nagovorila Minister za zdravje Janez Poklukar in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Oba bosta ob tej priložnosti podpisala tudi Mednarodno listino za hojo in se na ta način zavezala, da bosta sledila viziji listine: “Ustvariti svet, v katerem lahko ljudje izberejo hojo kot način potovanja, ohranjanja zdravja in sprostitve – svet, v katerem so se oblasti, organizacije in posamezniki: zavedeli vrednosti hoje, zavezali k ustvarjanju zdravih, učinkovitih in trajnostnih skupnosti ter povezali, da bi premagali fizične, družbene in institucionalne ovire, ki ljudi pogosto omejujejo, da bi se odločili za hojo.”  

Letos Svetovna zdravstvena organizacija posveča Svetovni dan zdravja povezavam med zdravjem človeka in stanjem okolja. Pod geslom »Naš planet, naše zdravje« Svetovna zdravstvena organizacija vabi k razmisleku o tem, kako s prevladujočim sodobnim načinom življenja uničujemo okolje in posredno tudi svoje zdravje ter nas ob tem opozarja, da lahko enako, kot povzročamo krizo okolja in javnega zdravja, ukrepamo tudi v obratni smeri v prid zdravja okolja in ljudi. 

Naslovna tema se ujema s poslanstvom in prizadevanji programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki s podporo Ministrstva za zdravje spodbuja aktivno hojo v šolo in širi znanje o načrtovanju hoji in zdravju prijaznih mest. Izvajalca programa IPoP – Inštitut za politike prostora in Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp, bosta tako skupaj z Mestno občino Velenje in območno enoto NIJZ iz Celja obeležila Svetovni dan zdravja s strokovnim posvetom: “Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta”, ki bo potekal od 10. do 13. ure v sejni dvorani Mestne občine Velenje. Posvet je namenjen predstavnikom zdravstvene stroke in občinskih služb, ki delujejo na področju zdravja in načrtovanja razvoja v prostoru ter tudi širši javnosti zainteresirani za javno zdravje in urejanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja.

Hoja je osnovni način premikanja, je zdrava, preprosta in poceni prometna praksa, povezuje vse druge načine premikanja, nima negativnih vplivov na okolje hkrati pa pozitivno vpliva na lokalno skupnost in gospodarstvo. V povezavi z mešano rabo prostora, zagotavljanjem dobre dostopnosti storitev in dejavnosti ter javnim potniškim prometom ima zato prav hoja zelo pomembno in vedno bolj prepoznavno vlogo v prizadevanjih za javno zdravje in dobro počutje in trajnostni razvoj. Hoji prijazno mesto je mesto, v katerem je odločitev za hojo po opravkih, na delo ali v rekreativne namene preprosta izbira. Hoji prijazno mesto z vsemi svojimi silami, s celostnim in vključujočim načrtovanjem in urejanjem prostora skrbi za to, da so peš poti v dobrem stanju, varne in osmišljene, da praktično povezujejo dejavnosti in storitve v prostoru in, da v povezavi z javnim potniškim prometom, zmanjšujejo potrebe prebivalcev po vožnjah z avtomobilom. Hoji prijazno mesto je zdravo mesto kratkih razdalj, dobre dostopnosti storitev, dejavnosti in programov ter dobrega počutja in povezanih skupnosti.

Številna slovenska mesta imajo zelo dobre pogoje za to, da postanejo hoji prijazna in da svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočijo življenje v skladu z novimi ideali zdravega življenja, aktivne mobilnosti in kakovosti bivanja, z nizkim ogljičnim odtisom in veliko mero odgovornosti do varstva okolja. Tudi večina slovenskih šolarjev ima načeloma dobre pogoje za aktivno hojo v šolo. Zato, da bi enim in drugim uspelo izkoristiti te potenciale, pa je po izkušnjah programa Aktivno v šolo in zdravo mesto pomembno na lokalni ravni na vsak način zagotoviti dobro sodelovanje akterjev s področja zdravja, varstva okolja, urejanja prostora, prometa, družbenih dejavnosti in javnih storitev. 

Mestna občina Velenje je tretja v nizu občin, ki so v okviru programa dobile priložnost sodelovati pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti. To je dokument, s katerim se občina vsestransko in vključujoče osredotoči na izboljšanje pogojev za hojo kot zdravju in okolju koristno prometno prakso. Program, ki je že več let prepoznaven po spodbujanju aktivne hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, aktivnosti je namreč izvajalo že več kot 130 slovenskih šol, tako preko načrtovanja šolskih poti in ustvarjanja pogojev za aktivno hojo v šolo razširja prizadevanja za hojo v slovenskih naseljih. Na podlagi izkušenj s pripravo lokalnih načrtov bo pripravljen tudi program za izobraževanje. Hoja postaja prav zaradi pozitivnih učinkov na zdravje, dobro počutje, okolje, lokalno skupnost in gospodarstvo novo merilo načrtovanja prostorskega razvoja. Slovenska mesta imajo dobre pogoje za to, da postanejo dobro hodljiva, zdrava in dolgoročno vzdržna okolja za kakovostno bivanje.

V vseh treh, v program vključenih občinah – Črni na Koroškem, Piranu in Velenju, več otrok pripeljejo v šolo z avtom, kot bi bilo nujno potrebno glede na razdaljo doma od šole in glede na želje otrok. Večina šolarjev v Sloveniji si želi potovati v šolo s kolesom, skirojem ali peš. Šolarji način potovanja v šolo tudi zelo nedvoumno povezujejo tako s svojim dobrim počutjem kot z vplivi prometa na okolje in počutje v okolici šole. V naših občinah pa so še vedno visoka prioriteta potrebe voznikov osebnih avtomobilov, medtem ko so potrebe pešcev precej bolj zapostavljene. Zato so celo bolj kot pomanjkljivosti infrastrukture pomembne prioritete, osredotočenje na potrebe pešcev, zagotavljanje kratkih razdalj in dobre dostopnosti storitev in dejavnosti, organizacijski in promocijski ukrepi. Temu se občine posvečajo skozi proces priprave lokalnega načrta hodljivost, ki z vključevanjem številnih lokalnih akterjev, od otrok do invalidov, skrbi za širjenje zavezništva za hojo in ustvarja sinergije med lokalnimi politikami, programi in dejavnostmi.  

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. 

Več o programu Aktivno v šolo in zdravo mesto spletni strani aktivnovsolo.si in na facebook.com/aktivnovsolo/.

Več informacij: dr. Maja Simoneti, maja.simoneti@ipop.si, 031 306 772

Program dogodka

Plakat dogodka

Foto: Arhiv IPoP

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri