Tretje srečanje partnerjev Pobude za prenos dobre prakse v Podlehniku

V petek, 18. marca 2022, je v občini Podlehnik potekalo tretje srečanje partnerjev Pobude za prenos dobre prakse. Partnerji so predstavili, kako nameravajo dobro prakso iz Idrije – platformo za nevladne organizacije − prevesti v svoje okolje, in se udeležili delavnic o komuniciranju in angažiranju lokalnih deležnikov.

Srečanje v Podlehniku je gostil župan Sebastian Toplak, ki je izrazil svojo podporo pobudi in načrtu prenosa.

V prvem delu smo slišali, kako se bo prenosa lotila Občina Podlehnik. Prepoznali so, da bi bilo zelo koristno povezovanje s sosednjimi občinami, saj je sama občina majhna in vzpostavljanje platforma za nevladne organizacije za tako majhno okolje ni smiselno. S širitvijo na sosednje občine pa platforma dobi širino, več vsebine ter omogoči več povezovanja in kritično maso. V kakšni obliki bo platforma delovala še ni jasno, to bo pokazalo povezovanje z lokalnimi akterji v naslednjih mesecih, najverjetneje pa bo šlo za kombinacijo spletne platforme in rednih srečanj v živo. Začeli so s povezovanjem prek skupine na Facebooku, sodelovanje pa bodo nadgrajevali.

Predstavitvi in razpravi o načrtu prenosa gostitelja je sledila delavnica o komuniciranju z lokalnimi deležniki prek spleta. To je za udeležence pripravil Matjaž Kosi, sicer predstavnik RRC Ormož, v prostem času pa del dvojca Misticizem. Matjaž je poudaril pomen delovanja na spletu, na različnih platformah, saj lahko tako vključimo velik del prebivalstva, ki ga sicer težko angažiramo prek drugih, analognih kanalov. Svetoval je, kako komunicirati prek spleta, kako se izogniti pastem in izpostavil, da je za to delo treba angažirati osebo, ki jo komuniciranje veseli in ima »debelo kožo«.

V drugi skupini predstavitev načrtov prenosa sta se predstavila Ormož in Bovec.

V Ormožu načrtujejo spletno mestno dnevno sobo »Pridi, vidi, idi«, ki bo združila obveščanje o dogodkih in aktivnostih, ki jih lokalni akterji že organizirajo, pa so pogosto slabo obiskani, zaradi slabega obveščanja ali prekrivanja. S tem si želijo podpreti tudi lokalna društva, ki sicer organizirajo dogodke, pa jim zmanjka energije in časa za komuniciranje. Spletna platforma je že v izdelavi in naj bi zaživela v naslednjih dveh mesecih.

V Bovcu so vzpostavili zelo aktivno lokalno skupino, ki je že izvedla anketo o potrebah na lokalni ravni in redno komunicira z odločevalci na občini. Uspeli so pridobiti prostor, kjer bodo začasno izvajali program mestne dnevne sobe, dokler ne najdejo drugega ustreznega prostora, ki bo za ta namen na voljo ves čas. Zelo si prizadevajo pridobiti sredstva, ki bi omogočala zaposlitev ene osebe kot koordinatorja mestne dnevne sobe, saj bodo lahko le tako trajno zagotovili ustrezni program.

V popoldanskem delu smo prisluhnili gostu iz San Dona di Piave. Daniele Terzariol, URBACT ad hod strokovnjak, je predstavil sodelovanje občine v programu URBACT v omrežju CityCentreDoctor, kjer so se osredotočali na oživljanje mestnega jedra z aktivnostmi za ustvarjanje prostora (placemaking). V San Dona so se posvetili predvsem dogodkom na trgih in dvoriščih ter spodbujanju rabe praznih lokalov v pasažah. Dogodke so organizirali z minimalnimi stroški, za prazne lokale pa so posredovali med njihovimi lastniki in mladimi podjetniki. Lokalna skupina, ki je nastala v okviru projekta, se je razvila v društvo, ki je še vedno aktivno in prejema redno financiranje s strani občine za svoje dejavnosti na področju oživljanja.

Po odličnem kosilu ob ribniku smo se odpravili v naselje Gorca, kjer ima svoje prostore Turistično društvo Podlehnik. S svojimi aktivnostmi so se nam predstavila tudi druga društva: Kulturno društvo Podlehnik, Kulturno folklorno društvo Podlehnik, Turistično društvo Žetale in Društvo Kosabrin.

Turistično društvo Podlehnik ima veliko aktivnih članov, ki imajo kar nekaj dela z Viničarskim in Etnološkim muzejem ter številnimi dogodki, ki potekajo čez celo leto.

Kulturno društvo Podlehnik je najbolj številčno društvo v Podlehniku z dolgo tradicijo in zajema pihalni orkester, dramsko sekcijo, vokalno skupino Cantilena, moško skupino Kopače itd. Organizirajo številne dogodke doma in gostujejo na prireditvah drugod.

Kulturno folklorno društvo Podlehnik se ukvarja z ohranjanjem kulturnega izročila, povezanega s pustovanjem in kurentovanjem.

Turistično društvo Žetale ima netipično zelo mlado članstvo in sodeluje v številnih mednarodnih projektih.

Društvo Kosabrin si prizadeva za ohranjanje kulturne krajine in sonaravno bivanje. Člani društva so iz Haloz pa tudi drugih krajev po Sloveniji.

 

Naslednje, četrto srečanje pobude bo 25. in 26. maja v Razkrižju in Ormožu.

Foto: Marko Vindiš

Galerija

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri