Hoji prijazno mesto bomo 2022 načrtovali skupaj z Mestno občino Velenje

Na tretji poziv Načrtujmo skupaj zdravo mesto! programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, s katerim spodbujamo aktivno mobilnost in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja, se je odzvalo pet občin, ki so si zaželele s sodelovanjem pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti izboljšati pogoje za hojo. Med njimi je bila najbolj prepričljiva in za sodelovanje izbrana Mestna občina Velenje.

Poziv za občine Načrtujmo skupaj zdravo mesto!, ki je bil odprt od 11. novembra do 8. decembra 2021, je kljub nepredvidljivim okoliščinam, vezanih na epidemijo COVID – 19, in prihajajočih lokalnih volitev, pritegnil zanimanje petih občin, kar štiri od teh so prijavo oddale že drugič.

Veseli nas, da vedno več občin prepoznava pomen hoje kot zdravju koristne prometne prakse in tudi pomen načrtovanja hoji prijaznega okolja za zdravje prebivalcev in stanje okolja.

Izbira ene občine tudi tokrat ni bila lahka. Pri ocenjevanju smo upoštevali prednostne kriterije navedene v pozivu: da ima občina izdelano celostno prometno strategijo, da je občina povezana v Slovensko mrežo zdravih mest ter da je motivirana za aktivno sodelovanje pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti, želi podpisati dogovor o sodelovanju, sprejeti delovne naloge in v proces dela aktivno vključevati lokalne akterje in prebivalce. Hkrati pa smo preverili tudi zdravstvene kazalnike v vseh petih občinah ter skušali detektirati njihovo delovanje v projektih in programih, ki naslavljajo zdravje prebivalcev, zagotavljanje univerzalne dostopnosti, pa tudi aktivne in trajnostne mobilnosti. Posebej nas je zanimalo, kako odprte so občine za vključevanje prebivalcev in civilne družbe v načrtovanje novih rešitev in spreminjanje navad. Ker načrtovanje zdravju prijaznega okolja temelji na povezanem delovanju širše skupnosti, je prav proces vključevanja lokalnih akterjev, ki seže tudi med prebivalce in organizirano civilno družbo v pripravo načrta hodljivosti zelo pomemben.    

V ožji izbor smo uvrstili tri  občine in s predstavniki vseh opravili dodaten poglobljen pogovor o njihovih motivih in pričakovanjih, pogledih na že izdelane načrte hodljivosti v Črni in Luciji ter tudi o načinu dela na ravni občine. Z vsako od občin smo skušali tako priti čim bliže razumevanju pogojev, ki bodo v primeru izbora za sodelovanje vplivali na proces in rezultate izdelave zadnjega načrta hodljivosti v programu Aktivno v šolo in zdravo mesto. 

Končni izbor občine smo dorekli dne 15. 12. 2021 na srečanju delovne skupine sestavljene iz predstavnikov izvajalca programa IPoP – Inštituta za politike prostora in podizvajalca CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, ter ob prisotnosti dveh opazovalcev s strani Ministrstva za zdravje RS. Zbrane je najbolj prepričala prijava Mestne občine Velenje.

Mestna občina Velenje je s svojo prijavo pokazala na zelo dobro poznavanje lokalnega načrta hodljivosti kot orodja za zagon sprememb na področju zagotavljanja hoji prijaznega okolja ter tudi na dobro razumevanje vloge povezovanja lokalnih akterjev za ustvarjanje zdravega bivalnega okolja ter uresničevanje ciljev na področju trajnostne mobilnosti in javnega zdravja. Občina se zelo dobro zaveda, da je hoja v Velenju zelo zapostavljena, da zaostaja na področju aktivne mobilnost otrok in želi tudi v luči staranja svojih prebivalcev s sodelovanjem v programu in pripravo lokalnega načrta hodljivosti to spremeniti. Pri tem je občina napovedala daleč najmočnejšo komunikacijsko podporo in delo z utečeno interdisciplinarno lokalno delovno skupino.

Predstavnica občine Velenje je presenetila z zelo dobrim poznavanjem predhodno opravljenega dela v Črni na Koroškem in v občini Piran ter znala zelo jasno predstaviti, kako vidi razvoj dela in proces priprave v njihovi občini, da bi s tem kar najbolj učinkovito podprli prizadevanja občine za aktivno mobilnost, zdravje prebivalcev in hoji prijaznejše mesto. Prijava Velenja odraža odprtost za vključevanje najrazličnejših akterjev in skupin v načrtovanje in odkrito željo po pridobivanju znanja s področja vključujočega načrtovanja. Velenje že zelo dobro sodeluje z mladimi in prostovoljci, v občini deluje več skupin Šole zdravja, v svoje aktivnosti sistematično vključujejo invalide. Občina je dobro povezana tudi s šolami in želi si bolj aktivno vplivati na način hoje otrok v šolo.

Ocena zdravja v občini Velenje je po primerjavi ključnih kazalnikov zdravja v slovenskem prostoru, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijam (Zdravje v občini), med vsemi petimi kandidatkami najslabša. Stopnja umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) in delež bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi (35-74 let) sta slabša od slovenskega povprečja. Prav tako je vrednost prekomerne prehranjenosti otrok v MO Velenje višja od slovenskega povprečja, tudi telesni indeks otrok je negativnih vrednosti. V tej okoliščini je prepoznan velik potencial za to, da se s pomočjo lokalnega načrta hodljivosti in neposrednega sodelovanja z ekipo programa Aktivno v šolo in zdravo mesto sprožijo spremembe potovalnih navad učencev in možnosti za izboljšanje zdravja šolarjev. MO Velenje še ni članica mreže Zdravih mest, je pa mimo tega izvajanje številnih programov in dejavnosti že povezano z zdravstvenim sektorjem, aktiven je Center za krepitev zdravja, dobro deluje Šola zdravja, vsako leto 7. aprila v Velenju organizirajo Dan zdravja.

Dodatno težo prijavi Velenja daje po mnenju ekipe tudi dejstvo, da občino v prihodnosti čakajo veliki razvojni izzivi prehoda iz premogovništva, v okviru katerih bodo občini koristile izkušnje iz procesa priprave lokalnega načrta hodljivosti, ki temelji na povezovanju skupnosti ter na medsektorskem in medgeneracijskemu sodelovanju.

Delovna skupina se je strinjala, da so vse prijavljene občine zrele za naslednji korak v prizadevanjih za aktivno mobilnost in načrtovanje zdravega bivalnega okolja in obžalovala, da jih pri tem v okviru aktualnega programa ne more povabiti k sodelovanju. Strinjali smo se, da lahko zanimanje občin za načrtovanje hoji prijaznega okolja razumemo kot dober znak v smislu širše prepoznavnosti pomena hoje kot prometne prakse v slovenskih občinah. Potrebe občin po znanju za načrtovanje hoji prijaznega okolja bomo prihodnje leto naslovili s programom izobraževanja. 

Prikazna fotografija: Matej Vranič, arhiv MOV

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri