Mesta mestom: Zdrava Črna

Mnoge občine se dobro zavedajo pomena zdravega življenjskega sloga svojih prebivalcev. K temu so prispevali tudi podrobnejši pregledi podatkov o zdravju v občinah, ki jih zbira in sistematično prikazuje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Podatki, ki so v preteklih letih pogosto zaskrbeli javnost, so bili vezani na nezdrav način življenja otrok in mladostnikov, na njihovo telesno pripravljenost, gibčnost in debelost. V Občini Črna na Koroškem so aktivno pristopili k spodbujanju občanov k bolj zdravemu, aktivnemu in trajnostno naravnanemu življenjskemu slogu. 

V Črni na Koroškem so se že v preteklosti srečevali z veliko onesnaženostjo in uničenjem naravnega okolja zaradi pridobivanja in predelave svinčene rude. To je pustilo posledice na ljudeh in njihovem zdravstvenem stanju. S številnimi sanacijskimi ukrepi je občina v zadnjem desetletju stanje okolja že bistveno izboljšala, še vedno pa se pri nekaterih otrocih občasno pojavlja povečana vsebnost svinca v krvi. Prav zaradi teh bremen iz preteklosti so v Črni na Koroškem še posebej pozorni na zdravje občanov in varovanje okolja.

Program Zdrava Črna, ki ga občina izvaja že od 2017, je celovit program aktivnosti, s katerim občina naslavlja vse ciljne skupine občanov in jih spodbuja, da sprejmejo zdrav življenjski slog, gibanje, zdravo prehrano in trajnostne oblike mobilnosti kot svoj način življenja.

42 maratonov v 42 dneh. Foto: Črna na Koroškem

Gre za dogodke, prireditve in tekmovanja, kot so Dan za zdravje, Rekreacijski tek in hoja, Zdrava Črna teče na maratonih, Zdrava Črna kolesari, Športne urice za otroke, Dan za spremembe, Aktivno v šolo, Dan za šport in rekreacijo, Pohod za vse generacije. Vsi dogodki občane spodbujajo k športnim aktivnostim, kot so tek, kolesarjenje, nogomet, košarka, odbojka, tek na smučeh, rolanje, smučanje, deskanje, gibalne delavnice, vodene vadbe in pohodi. Izvajajo tudi ozaveščevalne in preventivne aktivnosti prek delavnic, predavanj, individualnih svetovanj in preventivnih pregledov.

V oblikovanje programa je občina vključila številne predstavnike organizacij, ustanov ter ciljnih skupin iz občine in širše. Pri tem je sodelovala z območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z različnimi službami zdravstvenega doma, osnovno šolo, vrtcem, Centrom za usposabljanje, delo in varstvo, Koroškim regionalnim stičiščem za nevladne organizacije – Korociv ter številnimi društvi in organizacijami v občini ali regiji. Skupaj so pripravili tudi Akcijski načrt s terminskim planom za zdravje v občini od leta 2019 do 2024, ki ga občina postopoma uresničuje s pomočjo projektnega sveta »Črna – zdravo mesto«.

Športno infrastrukturo, kot so atletski stadion, fitnes na prostem, igrišča za različne športe, kolo park, izposoja koles, trim steza, naravni park Bistra in številne tematske poti, je občina v zadnjih letih prenovila ali na novo zgradila ter tako omogočila prostore, kjer lahko društva in organizacije izvajajo svoje programe. Vsa infrastruktura je občanom na voljo brezplačno. Tudi izposoja koles, organizirane vadbe in prikazi s strani trenerjev so za vse brezplačni. Predstavitve, pogostitve in meritve ob večjih dogodkih, v katere se z veseljem vključijo lokalni pridelovalci domače hrane in predstavniki različnih društev, so ravno tako brezplačne.

Zdrava Črna – Športne urice za otroke. Foto: Črna na Koroškem

Občina aktivnosti promovira s pomočjo kataloga aktivnosti, v katerega vključijo imena izvajalcev s termini izvedbe, ki ga v tiskani obliki posredujejo vsem gospodinjstvom v kraju in ga v spletni obliki ves čas dopolnjujejo.

Vse prireditve so zelo dobro obiskane. Oživela so igrišča, fitnes naprave na prostem in trim steza, ki so jih občani pričeli dnevno uporabljati, se tam zbirati in družiti ter tako bolj zdravo preživljati svoj prosti čas.

Priporočila za prenos: Prakso je  mogoče z minimalnimi prilagoditvami prenesti tudi v druge občine, saj imajo vse športna igrišča, društva in aktivne posameznike, strokovne službe, osnovne šole in vrtce in druge ustanove. Vse to je ob sodelovanju občine in strokovnih služb s področja zdravstva že dovolj, da se aktivnosti pričnejo. K promociji aktivnosti lahko povabijo vplivne posameznike ter koristno in smiselno povežejo iniciative, programe in dejavnosti, ki se že izvajajo, ali jih nadgradijo z aktivnostmi za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in aktivnega preživljanja prostega časa občanov.

Sorodni projekti URBACT ali drugi: Vital Cities (URBACT)

V rubriki Mesta mestom predstavljamo dobre prakse, ki smo jih zbrali v katalogu Mesta mestom #2: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Katalog je brezplačno na voljo tukaj.

Naslovna fotografija: Dan za zdravje – začetek in zaključek športno-dobrodelnega projekta Okrog Slovenije 2019. Foto: Črna na Koroškem

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri