HUB IN

Občina Slovenska Bistrica skupaj s partnerji v okviru mednarodnega projekta Stičišča inovacij in podjetništva za preobrazbo in oživitev zgodovinskih mestnih območij (HUB-IN) pripravlja strategijo oživitve starega mestnega jedra in Crouzeta. Strategijo si želijo razviti vključujoče in celostno, zato jih IPoP podpira pri izvedbi posvetovanja z lokalnimi deležniki. Sodelovanje poleg participativnega procesa, ki vključuje izvedbo intervjujev…

Mesta mestom: Umirjanje prometa v okolici šole

Slovenske šole zelo pogosto stojijo ob prometnih ulicah in cestah, kjer promet ni prilagojen pešcem in kolesarjem. Take okoliščine niso prijazne otrokom, pri starših pa zbujajo skrb in pogosto zato otrok ne spodbujajo, da bi v šolo prihajali na aktiven in za njih najbolj zdrav način. Občine se problema pogosto dobro zavedajo, a ga v…

Kaj prinašajo novi projekti na območju kolodvora?

Nova ljubljanska avtobusna postaja bo dobra, kakšna bo železniška postaja ostaja uganka Medijsko sporočilo Koalicije za trajnostno prometno politiko Zasnova nove železniške postaje je že pripravljena, a je država še ne želi razkriti javnosti. Zaradi novih objektov in povečanega prometa se bodo povečali hrup in škodljivi izpusti na Vilharjevi, Dunajski in Masarykovi. Nedavno smo izvedeli,…

Saša Heath-Drugovič: “Na evropsko sofinanciranje moramo gledati kot podporo strateškemu razvoju, ne samo kot sofinanciranje svojega lokalnega projekta”

Mag. Saša Heath-Drugovič vodi Službo za evropske zadeve na Mestni občini Celje. Pravi, da je Služba za evropske zadeve most med občino in zunanjim svetom oziroma ministrstvi. Budno spremlja evropsko dogajanje in ustrezno usmerja projekte ter tako podpira uspešno pridobivanje evropskih sredstev, ki jih Celje za svoj razvoj nujno potrebuje. V zadnjih letih je zelo…

Hoji prijazno mesto bomo 2022 načrtovali skupaj z Mestno občino Velenje

Na tretji poziv Načrtujmo skupaj zdravo mesto! programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, s katerim spodbujamo aktivno mobilnost in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja, se je odzvalo pet občin, ki so si zaželele s sodelovanjem pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti izboljšati pogoje za hojo. Med njimi je bila najbolj prepričljiva in za sodelovanje izbrana Mestna občina Velenje. Poziv…

Ljubljanski dogovor prinaša nove teme za partnerstva Urbane agende EU

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU je bil sprejet Ljubljanski dogovor. Dogovor kot najnovejši med dokumenti opredeljuje izvajanje Urbane agende za EU, ki se je začelo z Dogovorom iz Amsterdama leta 2016. Ljubljanski dogovor obnavlja zavezo držav članic in drugih partnerjev k izvajanju Urbane agende za EU in ohranja sodelovanje v okviru tematskih partnerstev ter…

Mesta mestom: Označevanje postajnih točk Busko

Otroci, ki se v šolo vozijo s šolskim avtobusom, velikokrat vstopajo na avtobus na neurejenih in nevarnih mestih. Urejanje postajališč skladno z zahtevami Pravilnika o avtobusnih postajališčih je v veliko primerih zelo zahtevno in dolgotrajno. Avtobusni prevozi šoloobveznih otrok se izvajajo, tudi če so prometno varnostne razmere vprašljive. Zato si številne občine prizadevajo narediti vse,…

Ustvarjanje prostora je lahko prijetno in zabavno

Javna razprava s Sosedskim gledališčem Kadar govorimo o javnem prostoru in ustvarjanju prostora (ang. placemaking), ne moremo mimo vloge ljudi. Ljudje prostore z uporabo soustvarjajo in zato je smiselno, da sodelujejo tudi v procesu načrtovanja, oblikovanja in odločanja o tem, kakšni naj ti prostori pravzaprav bodo. S tem se odpre vprašanje sodelovanja z ljudmi pri…

Mesta mestom: Zdrava Črna

Mnoge občine se dobro zavedajo pomena zdravega življenjskega sloga svojih prebivalcev. K temu so prispevali tudi podrobnejši pregledi podatkov o zdravju v občinah, ki jih zbira in sistematično prikazuje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Podatki, ki so v preteklih letih pogosto zaskrbeli javnost, so bili vezani na nezdrav način življenja otrok in mladostnikov, na njihovo…

Jana Tolja: »Na občini smo zato, da ljudem pomagamo«

Jana Tolja se je v kabinetu župana Mestne občine Koper kot svetovalka za mednarodne odnose in razvoj potniškega turizma zaposlila pred petnajstimi leti. Pod novo občinsko upravo je tudi uradno imenovana za mestno menedžerko. S svojimi bogatimi izkušnjami z različnih delovnih mest in okolij pa je dragocena podpora tudi na številnih drugih področjih delovanja občine,…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri