[Vabilo za občine] Načrtujmo skupaj zdravo mesto!

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto, vabi k sodelovanju še eno občino, da v prvi polovici leta 2022 skupaj pripravimo lokalni načrt hodljivosti – LNH. S pripravo LNH občini pomagamo sprožiti proces ozaveščanja o pomenu hoje kot zdravju koristne telesne dejavnosti in prometne prakse ter pripraviti izhodišča za uresničevanje infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov. 

Na dobrih izkušnjah dveh že izdelanih Lokalnih načrtov hodljivosti, za Črno na Koroškem (2020) ter za občino Piran (2021), partnerji programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, IPoP in CIPRA Slovenija v sodelovanju z Zavodom Dostop vabimo k sodelovanju še eno občino, ki se želi posebej zavzeti za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja na lokalni ravni. 

Izbrana občina s prijavo vstopi v dobro preverjen vključujoč proces priprave LNH in osvoji ključne principe na skupnosti temelječega načrtovanja, sočasno pa sproži tudi proces spreminjanja potovalnih navad pri vseh udeležencih in prebivalcih. LNH smiselno poveže različne občinske strateške programe in akterje s področja javnega zdravja, trajnostne mobilnosti, urejanja prostora in podnebne nevtralnosti. Delo poteka v tesnem sodelovanju med izvajalci programa in predstavniki občine, s podporo lokalne fokusne skupine in vključevanjem predstavnikov različnih skupin prebivalcev. 

Prednost pri izboru za sodelovanje bodo imele občine, ki so članice Slovenske mreže zdravih mest in imajo izdelano Celostno prometno strategijo ter se bodo pripravljene zavezati k aktivnemu sodelovanju pri pripravi LNH s podpisom dogovora o sodelovanju, sprejetjem delovnih nalog in aktivnemu vključevanju lokalnih akterjev in prebivalcev v proces dela.

Občina s sodelovanjem pridobi:

 • priložnost za vsebinsko povezovanje dela na področju aktivne mobilnosti, javnega zdravja, urejanja prostora in podnebne nevtralnosti;
 • strokovno svetovanje in sodelovanje ekspertne skupine pri izvedbi vseh faz procesa priprave LNH,
 • izkušnje z organiziranim vključujočim načrtovanjem,
 • predlog LNH z akcijskim načrtom.

Program sodelovanja bo potekal od januarja 2022 do junija 2022. 

Za sodelovanje bo izbrana občina, ki bo posredovala najbolj prepričljivo motivacijsko sporočilo.

Pričakuje se, da bo občina, ki jo zanima sodelovanje:

 • pripravljena takoj pričeti z delom (začetek dela januar 2022, zaključek junij 2022),
 • imenovala za sodelovanje pristojno osebo ter oblikovala svojo delovno skupino (promet, prostor, družbene dejavnosti),
 • posredovala pri oblikovanju in organizaciji lokalne fokusne skupine,
 • vključila v proces osnovne šole,
 • predstavila ključne kazalnike zdravja v občini in svoj pogled na vlogo hoje v razvoju naselja,
 • sodelovala pri oceni stanja (terensko delo z izvajalci),
 • posredovala vse potrebne vhodne podatke o stanju v prostoru in druge informacije za delo (npr. programi s področja zdravja, kritična ocena izvajanja CPS), 
 • soorganizirala javno razpravo o predvidenih ukrepih,
 • soorganizirala urbani sprehod s prebivalci,
 • predstavila ugotovitve in ukrepe LNH občinskem svetu,
 • aktivno komunicirala o ključnih korakih priprave LNH preko občinskih komunikacijskih kanalov in z mediji,
 • sodelovala pri promociji LNH in načrtovanju zdravju prijaznega okolja.

Zainteresirane občine vabimo, da izpolnijo obrazec na povezavi. Prijavnica za sodelovanje je dostopna tukaj.

Odzive pričakujemo do 8. decembra 2021. 

O izboru bo odločila delovna skupina sestavljena iz predstavnikov IPoP – Inštituta za politike prostora, CIPRE Slovenija, društva za varstvo Alp, Zavoda Dostop in Ministrstva za zdravje.

O izboru bomo javno poročali najkasneje 20. decembra 2021. 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na e-naslov: info@aktivnovsolo.si.

Veselimo se sodelovanja z vami! 

 

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. 

Foto: Jana Okoren

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri