Mesta mestom: Zeleno javno naročanje

Mesta lahko s premišljenim in strateškim javnim naročanjem naslavljajo svoje gospodarske, družbene in okoljske izzive. Z zavestno izbiro trajnostnih in lokalnih ponudnikov dobrin in storitev mesta zapirajo tokove in pripomorejo h krepitvi lokalnega bogastva, kar prinaša koristi za lokalno prebivalstvo, skupnosti in okolje. Zeleno javno naročanje je lahko močno orodje pri doseganju ciljev okoljske politike in ima velik potencial tudi na lokalni ravni. Javni naročniki si s tem prizadevajo za nabavo blaga, storitev in del, ki imajo manjši vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu.

Javni naročniki morajo po zakonu, ki ureja javno naročanje, izvajati javna naročila tudi za nabavo pisarniškega papirja in higienskega materiala. Javni holding Ljubljana, d. o. o. se je namesto klasičnega naročila odločil za izvedbo zelenega javnega naročila higienskega in pisarniškega papirja za lastno porabo.

Trajnostni pisarniški papir, ki ga uporablja Javni holding Ljubljana. Foto: Javni holding Ljubljana

Javno naročilo okolju in sodelavcem prijaznejšega higienskega materiala je bilo prvič izvedeno leta 2015 in ponovljeno 2018. Pri tem so v Ljubljani v pogoje naročanja dodali dodatne pogoje za ponudnike, ki zagotavljajo okolju prijazne in lokalne produkte in storitve. Z željo po zasledovanju trajnostne naravnanosti so ob tem pristopili tudi k nakupu »zelenega« pisarniškega papirja, ki se uporablja tako za interno kot zunanjo komunikacijo.

Tudi pri trajnostnem higienskem papirju vir pridobivanja celuloze ni les, ampak tetrapak embalaža. Reciklirana sestavljena embalaža mleka in sokov se zbere na območju Mestne občine Ljubljana, nato preda embalažni družbi, ki jo ustrezno obdela in odda proizvajalcu papirja. S tem se ustvarja krogotok snovi, ki omogoča okoljske in finančne prihranke.

Zeleno javno naročanje zmanjšuje vplive na okolje. Recikliran pisarniški papir ali papir na osnovi trajnostno predelanih naravnih vlaken zmanjšuje količino odpadkov, uničevanje gozdov in preprečuje izgubo biotske raznovrstnosti. Zmanjšuje tudi porabo energije in vode ter povzroča manj izpustov. Pri izdelavi takšnega papirja se pri proizvodnji in beljenju papirja uporabi manj okolju škodljivih kemikalij.

Ekološki higienski papir. Foto: Mestna občina Ljubljana

Ker pa je takšna proizvodnja dražja kot za klasične materiale, je lahko končna cena višja, kot če bi šlo za javno naročilo za nabavo klasičnega materiala. Trenutna cena »zelenega« pisarniškega papirja je tako 2,21 evra na zavitek, kar je v primerjavi s klasičnim pisarniškim papirjem (2,12 evra) nekoliko več.

Po zgledu Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij se je v letu 2019 nabavi trajnostnega higienskega materiala pridružila tudi Mestna občina Ljubljana s celotno mestno upravo in 17 četrtnimi skupnostmi. Sledilo jim je tudi 17 javnih vrtcev Mestne občine Ljubljana, šest osnovnih in ena glasbena šola ter 10 drugih javnih zavodov.

Občine lahko s premišljenim in zelenim javnim naročanjem materiala za lastno porabo dajo jasno sporočilo javnosti o željenem razvoju v smeri ohranjanja naravnih dobrin ter ponovni uporabi materialov. Ozaveščanje sodelavcev ima ob uporabi okolju prijaznejšega materiala večji učinek, ti pa z njim tudi bolj premišljeno ravnajo. V Ljubljani se zavedajo svoje vloge pri zmanjševanju vplivov na okolje, zato zeleno politiko in postopke javnega naročanja še nadgrajujejo.

Priporočila za prenos: Prakso je mogoče preprosto prenesti in ob strateškem premisleku razširiti tudi na druga javna naročila.

Sorodne prakse: Making Spend Matter (URBACT), Procure (URBACT), Progressing procurement practice through spend analysis (URBACT dobra praksa)

V rubriki Mesta mestom predstavljamo dobre prakse, ki smo jih zbrali v katalogu Mesta mestom #2: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Katalog je brezplačno na voljo tukaj.

Naslovna fotografija: Podajalnik higienskega papirja s sporočilo »Odpadna embalaža iz vašega doma se vrne kot trajnosten higienski papir«. Foto: Javni holding Ljubljana

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri