Mesta mestom: Prenova javnih površin za igro z otroki

Površine za igro pogosto obravnavamo omejeno na otroška igrišča, ki jih razumemo kot ograjena območja z določenim naborom igral in podrejena standardom varnosti. Otroci pa se igrajo povsod in si želijo za igro precej drugačne prostore. Vključevanje otrok v načrtovanje prostora za igro privede do rešitev, ki vsebujejo predvsem različne naravne prvine, kot so drevesa…

Mesta mestom: Zeleno javno naročanje

Mesta lahko s premišljenim in strateškim javnim naročanjem naslavljajo svoje gospodarske, družbene in okoljske izzive. Z zavestno izbiro trajnostnih in lokalnih ponudnikov dobrin in storitev mesta zapirajo tokove in pripomorejo h krepitvi lokalnega bogastva, kar prinaša koristi za lokalno prebivalstvo, skupnosti in okolje. Zeleno javno naročanje je lahko močno orodje pri doseganju ciljev okoljske politike…

Zaposleni OŠ Solkan so zmanjšali uporabo avta za dober namen

Zaposleni na OŠ Solkan so v času začasne prometne ureditve imenovane Šolska ulica – Območje varnih prihodov v šolo za dober namen zmanjšali število prepeljanih kilometrov z avtomobilom. Na pot v službo in domov so šli večkrat vsaj del poti peš ali s kolesom. Sodelovali so v kampanji, v kateri je bilo zmanjšanje uporabe avtomobila nagrajeno z nakupom koles za učence OŠ…

Drugo srečanje Pobude za prenos dobre prakse v Bovcu

V četrtek, 7. oktobra 2021, je v Bovcu potekalo drugo srečanje partnerjev pobude za prenos dobre prakse. Po pozdravu župana Občine Bovec Valterja Mlekuža so udeleženci najprej pregledali delo, predvsem pa uspehe in izzive preteklih mesecev. Kot največji izzivi, s katerimi se partnerji srečujejo, so se izkazali vključevanje in privabljanje lokalnega prebivalstva in promocija NVO…

Javna razprava Vsi v mesto o prometu v Kočevju

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v KCK – Kulturnem centru Kočevje potekala javna razprava o prometu v središču Kočevja. Namen javne razprave je bil izmenjava mnenj o poskusni prometni ureditvi, ki je bila izvedena med majem in junijem 2021 ter razprava o izhodiščih za trajno prometno ureditev v prihodnosti. Na začetku je udeležene nagovoril…

Mesta mestom: Električni minibus Kavalir

Slovenska mesta v zadnjih letih sledijo trendu širjenja območij za pešce, saj si želijo izboljšati kakovost življenja v mestih, oživljati mestna središča in nenazadnje spodbuditi razcvet turizma. Pri tem se soočajo z izzivom ohranjanja dostopnosti območij za pešce za vse prebivalce in obiskovalce mesta. Ljubljana je ta problem naslovila z uvedbo prevoza na klic, ki…

VSI KRAJI SO POMEMBNI: Teritorialna agenda se že uresničuje

V sredo, 29. septembra 2021, je v Mariboru potekala konferenca VSI KRAJI SO POMEMBNI: Teritorialna agenda v praksi. Konferenco je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora in Skupnostjo občin Slovenije. Namen konference je bil obogatiti razpravo o prostorski razsežnosti kakovosti…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri