Kaj pa urejanje in čiščenje javnih površin?

Urejanje in čiščenje javnih površin kot so parki, trgi, ulice, otroška igrišča, drevoredi in druge javne površine sodi med obvezne lokalne gospodarske javne službe (GJS) varstva okolja. Na IPoP po naročilu Ministrstva za okolje in prostor letos poleti pripravljamo Strokovne podlage za zakonsko ureditev izvajanja dejavnosti GJS urejanje in čiščenje javnih površin (GJS javne površine). Naloga odpira številna vprašanja začenši s tem katere površine so javne, kaj imajo javne površine z varstvom okolja in ali so javne površine sploh javna infrastruktura.

Pomemben partner pri analizi stanja in pripravi zakonskih rešitev za izvajanje GJS javne površine so tako občine kot izvajalci dejavnosti. IPoP se je namenil obema skupinama posebej posvetiti preko predstavniških organizacij, Skupnosti občin Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva ter tudi neposredno preko anket in fokusnih skupin, ki bosta izvedeni za vsako skupino posebej.

Na vse občine in izvajalce javne službe smo že naslovili anketo o izvajanju GJS  javne površine. Odziv občin in izvajalcev na ankete in vabila k sodelovanju je izjemnega pomena. Nenazadnje lahko samo iz prve roke izvemo kaj se dogaja v praksi in kašne so potrebe občin in izvajalcev in tako izboljšamo pripravo zakonskih rešitev. Hkrati pa bo odziv na svoj način pokazal kako pomembna je dejavnost za občine in tako dal urejanju zakonskih rešitev dodatno težo.

Sočasno posebno anketo o čiščenju javnih površin izvaja tudi Skupnost občin Slovenije. Čeprav se nekatera vprašanja za občine podvajajo SOS in IPoP prosita občine, da izpolnijo oba vprašalnika, ker je njuna vsebina različna. Hkrati pa lahko samo občine in izvajalci pomagajo ustvariti res dober pregled stanja. Analiza izvajanja dejavnosti v praksi je nujno potrebna za to, da bodo lahko zakonske rešitve kar najbolje podprle občine in izvajalce dejavnosti pri zagotavljanju urejenih in čistih javnih površin.

Razmere v okolju in praksi urejanja naselij kažejo, da postaja urejanje javnih površin vsak dan bolj pomembna strokovna in delovno zahtevna dejavnost lokalnih skupnosti. Soočanje s podnebnimi spremembami in nenazadnje tudi z epidemijo v zadnjem času izjemno izpostavlja pomen javnih površin za kakovost našega okolja, javnega zdravja in bivanja. Hkrati pa so javne površine edina obvezna lokalna javna infrastruktura, ki jo občine že vse od sprejema zakona o varstvu okolja leta 1993 zagotavljajo v praktično popolni odsotnosti državnih predpisov. Za izvajanje GJS javne površine, ki jo izvorno sestavljata dve področji, to sta javna snaga in čiščenje javnih površin ter urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin (ZVO, 1993, 26. člen), zakon v osnovi predvideva enako kot za vse ostale obvezne lokalne gospodarske javne službe, da bo minister pristojen za varstvo okolja predpisal standarde in normative za opravljanje službe. To se zaenkrat še ni zgodilo. Je pa leta 2020 bilo objavljeno revizijsko poročilo Ureditev upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja, ki GJS urejanje in čiščenje javnih površin sploh ni obravnavalo. Računsko sodišče je, ko je revidiralo učinkovitosti poslovanja Ministrstva za okolje pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja za leti 2016 in 2017 namreč sklenilo, da javne službe »čiščenje javnih površin« v reviziji ne bo obravnavalo, »ker se za izvajanje dejavnosti ne uporabljajo objekti in naprave, ki so občinska GJI varstva okolja« (Računsko sodišče, 2020, str. 10). Zakaj tako menijo in kaj potemtakem so javne površine kot so parki, zelenice, drevoredi, otroška igrišča, trgi, peš površine in ploščadi Računsko sodišče ne pojasni.

Se pa Ministrstvo za okolje na stanje odziva s proučevanjem razmer in z namero urediti zakonske podlage za izvajanje te GJS in podpreti delovanje občin na tem pomembnem področju. To bo dobro tudi za razvoj dejavnosti, ki je pred resnično velikimi izzivi in dela tudi pod precejšnjim pritiskom javnih pričakovanj.

Če vas anketa še ni dosegla, lahko anketo za vašo občino dosežete tukaj.

Anketa za izvajalce GJS javne površine pa je na razpolago tukaj.

Odgovore zbiramo do 25.8.2021

Hvala za sodelovanje.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri